Conflictcoaching

Training Conflictcoaching met de Vrijplaats

verleiden tot zelfreflectie
verleiden tot zelfreflectie

Een unieke training, om je klanten op systematische en bevrijdende wijze succesvol te helpen met een sociaal, innerlijk, of onoplosbaar conflict. Vrijplaats Conflictcoaching houdt in dat je mensen toegang verschaft tot hun zelfvertrouwen en innerlijke kracht, door gebruikmaking van het zelfsturingtool van de Vrijplaats. Waarom dat belangrijk is? Omdat succes ondenkbaar is zolang je klant geregeerd wordt door angst en wantrouwen.  

 

Het zelfsturingtool van de Vrijplaats® vereenvoudigt en versnelt het proces van je klant. Het zet op een natuurlijke wijze aan tot diepgaande zelfreflectie, het verwerken van (onbewuste) emoties en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. De geblokkeerde energie die vrijkomt brengt mensen in beweging. Prachtig! Eindelijk durven en kunnen je klanten stappen te zetten. Tot slot biedt het tool hulp bij de voorbereiding op een lastig gesprek.

 

Concreet kun je mensen een Vrijplaats® bieden bij emotionele conflicten in de relatie, opvoeding, in de familie, op het werk, of in het sociale netwerk. Ook gaat het zeer goed samen met een (harde) juridische procedure, daar waar beslist niet meer on speaking terms is, zoals bij een vechtscheiding. Daarnaast bij innerlijk conflict, bijvoorbeeld rondom mantelzorg, rouw, eenzaamheid, verlies van werk of gezondheid. Een aparte categorie is de hulp bij onoplosbaar conflict, wat bijvoorbeeld al 10 of 20 jaar speelt. Omdat de ander er niet meer is, niet in staat is, of niet openstaat voor communicatie  Ook daarbij kun je met behulp van het Vrijplaatstool verlichting en perspectief bieden.  

 

 

Werken met het Vrijplaatstool maakt het proces overzichtelijk en licht, voor zowel je klant als voor jezelf. Het ontwart en ontzenuwt de boel. Op speelse wijze gaat je klant de diepte in, en worden onbewuste inhouden onthult, die de zaak blokkeren. Een Vrijplaats® bieden past bij je als:

 • je houdt van een praktische, boter-bij-de-vis manier van werken
 • je het leuk vindt om diepgaande ontwikkeling en transformatie te faciliteren
 • je het nut en de zinvolheid ziet van de inzet van ontspanningstechnieken en mindfulness
 • je behalve voor cognitieve coachingtechnieken ook openstaat voor creatieve en lichaamsgerichte werkwijzen, teneinde onbewuste emoties en overtuigingen te ontsluiten.

Doelgroep

Coaches, vertrouwenspersonen, mediators en geestelijk verzorgers die hun klanten willen helpen het conflict om te buigen naar een zinvolle ontwikkeling.

 

Profiel van de coach

HBO-denkniveau; Holistisch mensbeeld; Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan; Betrouwbaar in afspraken; Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren); Bereid te reflecteren op het eigen functioneren (Intervisie)

 

Na afloop van de training

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Ben je in staat om eigen verantwoordelijkheid en constructief handelen te mobiliseren bij conflict
 • Beheers je verschillende ontspanningstechnieken, die je klant helpen om vanuit een neutraal standpunt op zichzelf te reflecteren. 
 • Beheers je de benodigde cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte coachingtechnieken, die zorgen voor een licht en verrassend traject en transformatie van de emoties
 • Kun je de klant maatwerk bieden bij zijn/haar communicatie met de ander
 • Kun jij met andere woorden mensen een Vrijplaats® bieden!

 

Inhoud training

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Werken met het zelfsturingtool van de Vrijplaats®
 • Ontspanningstechnieken en mindfulness
 • Eigen verantwoordelijkheid en constructief handelen mobiliseren
 • Cognitieve, lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken
 • Emotionele zelfzorg en transformatie
 • De formule voor het benutten en bevrijden van een conflict
 • De Zelfsturingskaart
 • De Communicatiekapstok

Opbouw training

a) Overdracht coachingtool: 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden

b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek

c) In het daaropvolgende jaar: 6 x per jaar intervisie/inspiratieavonden 

 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk). Totale duur: 4 maanden

a + b + c = licentie bij uitvoer van minimaal 3 trajecten per jaar (een jaar geldig)

 

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

 

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

Kosten

Training (a + b): €1647 ex BTW;

Vrijplaats Tool: €47 ex BTW

Intervisie (c): € 297 ex BTW (per jaar)