Opleiding tot Conflictcoach

verleiden tot zelfreflectie
verleiden tot zelfreflectie

Beschrijving opleiding

Als deelnemer van de opleiding leer je hoe je mensen motiveert en faciliteert zelf een conflict of innerlijke blokkade in goede banen te leiden. En de onderliggende kans te herkennen en benutten. De opleiding is bedoeld voor coaches, vertrouwenspersonen en geestelijk verzorgers en draagt bij aan je professionaliteit, je persoonlijke groei en: een betere wereld! :)

De methode

Je leert werken  met de Vrijplaatsmethode: een transformatieve conflictcoachingmethode, gebaseerd op zelfsturing en een zingevende benadering. Kernbegrippen van deze methode zijn: veiligheid, de vrije positie, zelfzorg, zelfsturing en zingeving.

Het zelfsturingstool

Je leert systemisch werken met een ruimtelijk tool: het Vrijplaats Zelfsturingstool. Het zelfsturingstool faciliteert het zelfsturingsproces van de cliënt. Het brengt overzicht en inzicht, het helpt je cliënt (onbewuste) emoties en overtuigingen in beeld te krijgen, en het faciliteert het maken van keuzes en zetten van stappen. Het fijne aan werken met het zelfsturingstool is dat het maakt dat jij er maximaal kunt zijn voor je client. De werkwijze is eenvoudig te leren en toe te passen en leidt tot een licht en transparant begeleidingsproces.  

 

'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken, hoezeer deze je kunnen beklemmen en hoe je ze kunt gebruiken voor persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend. Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog veel aan gehad. Ik voel dat ik meer gereedschap heb om mensen te coachen. Met name de achtergrond vanuit het Boeddhisme spreekt mij persoonlijk erg aan. Vanuit rust! Het past heel goed bij mijn achtergrond als MBSR trainer en yoga therapeut. Ik kan de training zeker aanbevelen en kijk er naar uit om er verder mee aan de slag te gaan.' Mike Janssens, psycholoog 

Wanneer kun je Vrijplaats Conflictcoaching inzetten?

Vrijplaats Conflictcoaching kan ingezet worden bij (innerlijke) conflicten, dilemma's en levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan een hoogopgelopen arbeidsconflict, psychosociale arbeidsbelasting, een vechtscheiding of een familieconflict: situaties waarin mensen behalve zakelijk ook emotioneel een bevrijdende uitweg en oplossing zoeken. Het vormt een uitstekende voorbereiding dan wel aanvulling op mediation of een juridisch traject, met name in geval van hoge animositeit en/of machtsongelijkheid.  

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die op individuele basis mensen begeleiden met een conflict, zoals coaches, vertrouwenspersonen en geestelijk verzorgers. 

 

Leuk! Daar wil ik meer van weten.

Vrijplaats® Conflictcoaching past bij je als je:

 • houdt van een praktische, boter-bij-de-vis manier van werken
 • en tevens graag de diepte raakt en mensen in contact wilt brengen met de onderliggende boodschap en mogelijke kansen die het conflict biedt 
 • begrijpt dat je als conflictbegeleider weg moet blijven van adviseren en psychologiseren en dat zelfsturing een vereiste is om duurzaam resultaat te bereiken
 • het nut en de zinvolheid inziet van werken met ontspanningstechnieken en mindfulness
 • naast het werken met cognitieve coachingtechnieken ook openstaat voor creatieve en lichaamsgerichte werkwijzen, teneinde onbewuste emoties en overtuigingen te ontsluiten.
 • niet alleen professioneel, maar ook zelf wilt groeien op persoonlijk en - wie weet - spiritueel vlak. 

Jouw profiel:

HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

'Ik heb de training als zeer positief ervaren!  Fijne setting: knus, niet te grote groep, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. Het heeft me veel verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachvaardigheden. Ook heb ik structuur leren aanbrengen in een coachtraject. Ik kan de opleiding absoluut aanbevelen. Alexandra is een goede, vaardige, gedreven, gepassioneerde, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer en ze was op een prettig manier in charge. Ook de combinatie van theorie en zelf oefeningen doen sprak me aan. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een vette 9!' Cees de Bever, coach

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Condities voor conflictoplossing
 • Het model en de methode voor conflictbevrijding
 • De centrale coachingvraag vaststellen
 • Oefenen met de zelfsturingtools (Vrijplaatstool, Zelfsturingskaart en Communicatiekaart)
 • De Vrije Positie functioneel inzetten
 • Zelfreflectie, emotionele zelfzorg, mentale zelfsturing faciliteren
 • Ontspanningstechnieken, cognitieve, lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken toepassen
 • Haalbare acties formuleren
 • Het lastige gesprek voorbereiden
 • Twee oefentrajecten in de eigen tijd, met iemand uit de groep en met iemand van daar buiten

'De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. Wel vond ik het jammer dat we al met de oefentrajecten bezig waren terwijl we nog niet alle verdiepingsavonden hadden gehad, al was dit ook behulpzaam. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeel stuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/leven is.' Willeke Kempkes, psychosynthese coach

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Kun je mensen een Vrijplaats® bieden: de diep veilige plek in zichzelf waar ze tot zichzelf, de essentie en inzicht kunnen komen. 
 • Kun je werken met de zelfsturingtools en beheers je ontspannings- en coachingtechnieken die je cliënt mede helpen gewogen keuzes te maken en een haalbare strategie te ontwikkelen om de situatie in goede banen te leiden
 • Kun je de cliënt maatwerk bieden bij zijn/haar communicatie met de ander
 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing

'Ik heb de training als heel positief en ook wel als heel intensief ervaren. Hij sloot goed aan bij de dingen die ik al eerder gedaan heb in mijn leven, zoals lichaamswerk, stilteretraite en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een handvat om concreet met mensen aan de slag te gaan, dat vind ik fijn. En voor mijzelf betekent het dat ik meer geleerd heb over wat een conflict nu eigenlijk inhoudt en dat ik er minder bang voor ben.'
Frederieke van Nieuwenhuijzen, ondersteuner cliëntenraden
 

Praktisch

Opbouw opleiding

a) Overdracht coachingtool: 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden (in totaal 4 maanden)

b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek
c) 7 intervisie + 1 inspiratieavond binnen een jaar

 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk). Totale duur: 4 maanden
a + b + c = licentie bij uitvoer van minimaal 3 trajecten per jaar (een jaar geldig)

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

'Ik vond de training verhelderend, prettig. Ik heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.' Constance de Graaf

Investering

Training (a + b): €2097 ex BTW;
Intervisie (c): €997 ex BTW (per jaar) *

Deze prijs is inclusief: het Vrijplaats® Zelfsturingtool t.w.v. €197, studiemateriaal, persoonlijke aandacht en coaching waar nodig en het individuele toetsgesprek (1,5 uur)

Start opleiding

Bootcamp: 12 - 15 december 2018 (woensdag van 13.00  - 17.00 uur, andere dagen van 9.00 - 17.00 uur)

Verdiepingsavonden: donderdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 maart, 21 maart en 11 april van 19 - 22 uur. 
Sorry, de opleiding is vol!

Meer weten?

Wil je nog meer reviews over de opleiding lezen, kijk dan hier. Hopelijk inspireren ze je om ook het vak van conflictbevrijder te leren! Meld je gauw aan via onderstaande button. 

 

Wow. Ik ga bellen.

Opleiding tot Conflictcoach

verleiden tot zelfreflectie
verleiden tot zelfreflectie

Beschrijving opleiding

Als deelnemer van de opleiding leer je hoe je mensen motiveert en faciliteert zelf een conflict of innerlijke blokkade in goede banen te leiden. En de onderliggende kans te herkennen en benutten. De opleiding is bedoeld voor coaches, vertrouwenspersonen en geestelijk verzorgers en draagt bij aan je professionaliteit, je persoonlijke groei en: een betere wereld! :)

De methode

Je leert werken  met de Vrijplaatsmethode: een transformatieve conflictcoachingmethode, gebaseerd op zelfsturing en een zingevende benadering. Kernbegrippen van deze methode zijn: veiligheid, de vrije positie, zelfzorg, zelfsturing en zingeving.

Het zelfsturingstool

Je leert systemisch werken met een ruimtelijk tool: het Vrijplaats Zelfsturingstool. Het zelfsturingstool faciliteert het zelfsturingsproces van de cliënt. Het brengt overzicht en inzicht, het helpt je cliënt (onbewuste) emoties en overtuigingen in beeld te krijgen, en het faciliteert het maken van keuzes en zetten van stappen. Het fijne aan werken met het zelfsturingstool is dat het maakt dat jij er maximaal kunt zijn voor je client. De werkwijze is eenvoudig te leren en toe te passen en leidt tot een licht en transparant begeleidingsproces.  

 

'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken, hoezeer deze je kunnen beklemmen en hoe je ze kunt gebruiken voor persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend. Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog veel aan gehad. Ik voel dat ik meer gereedschap heb om mensen te coachen. Met name de achtergrond vanuit het Boeddhisme spreekt mij persoonlijk erg aan. Vanuit rust! Het past heel goed bij mijn achtergrond als MBSR trainer en yoga therapeut. Ik kan de training zeker aanbevelen en kijk er naar uit om er verder mee aan de slag te gaan.' Mike Janssens, psycholoog 

Wanneer kun je Vrijplaats Conflictcoaching inzetten?

Vrijplaats Conflictcoaching kan ingezet worden bij (innerlijke) conflicten, dilemma's en levensvragen. Denk bijvoorbeeld aan een hoogopgelopen arbeidsconflict, psychosociale arbeidsbelasting, een vechtscheiding of een familieconflict: situaties waarin mensen behalve zakelijk ook emotioneel een bevrijdende uitweg en oplossing zoeken. Het vormt een uitstekende voorbereiding dan wel aanvulling op mediation of een juridisch traject, met name in geval van hoge animositeit en/of machtsongelijkheid.  

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die op individuele basis mensen begeleiden met een conflict, zoals coaches, vertrouwenspersonen en geestelijk verzorgers. 

 

Leuk! Daar wil ik meer van weten.

Vrijplaats® Conflictcoaching past bij je als je:

 • houdt van een praktische, boter-bij-de-vis manier van werken
 • en tevens graag de diepte raakt en mensen in contact wilt brengen met de onderliggende boodschap en mogelijke kansen die het conflict biedt 
 • begrijpt dat je als conflictbegeleider weg moet blijven van adviseren en psychologiseren en dat zelfsturing een vereiste is om duurzaam resultaat te bereiken
 • het nut en de zinvolheid inziet van werken met ontspanningstechnieken en mindfulness
 • naast het werken met cognitieve coachingtechnieken ook openstaat voor creatieve en lichaamsgerichte werkwijzen, teneinde onbewuste emoties en overtuigingen te ontsluiten.
 • niet alleen professioneel, maar ook zelf wilt groeien op persoonlijk en - wie weet - spiritueel vlak. 

Jouw profiel:

HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

'Ik heb de training als zeer positief ervaren!  Fijne setting: knus, niet te grote groep, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. Het heeft me veel verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachvaardigheden. Ook heb ik structuur leren aanbrengen in een coachtraject. Ik kan de opleiding absoluut aanbevelen. Alexandra is een goede, vaardige, gedreven, gepassioneerde, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer en ze was op een prettig manier in charge. Ook de combinatie van theorie en zelf oefeningen doen sprak me aan. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een vette 9!' Cees de Bever, coach

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Condities voor conflictoplossing
 • Het model en de methode voor conflictbevrijding
 • De centrale coachingvraag vaststellen
 • Oefenen met de zelfsturingtools (Vrijplaatstool, Zelfsturingskaart en Communicatiekaart)
 • De Vrije Positie functioneel inzetten
 • Zelfreflectie, emotionele zelfzorg, mentale zelfsturing faciliteren
 • Ontspanningstechnieken, cognitieve, lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken toepassen
 • Haalbare acties formuleren
 • Het lastige gesprek voorbereiden
 • Twee oefentrajecten in de eigen tijd, met iemand uit de groep en met iemand van daar buiten

'De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. Wel vond ik het jammer dat we al met de oefentrajecten bezig waren terwijl we nog niet alle verdiepingsavonden hadden gehad, al was dit ook behulpzaam. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeel stuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/leven is.' Willeke Kempkes, psychosynthese coach

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Kun je mensen een Vrijplaats® bieden: de diep veilige plek in zichzelf waar ze tot zichzelf, de essentie en inzicht kunnen komen. 
 • Kun je werken met de zelfsturingtools en beheers je ontspannings- en coachingtechnieken die je cliënt mede helpen gewogen keuzes te maken en een haalbare strategie te ontwikkelen om de situatie in goede banen te leiden
 • Kun je de cliënt maatwerk bieden bij zijn/haar communicatie met de ander
 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing

'Ik heb de training als heel positief en ook wel als heel intensief ervaren. Hij sloot goed aan bij de dingen die ik al eerder gedaan heb in mijn leven, zoals lichaamswerk, stilteretraite en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een handvat om concreet met mensen aan de slag te gaan, dat vind ik fijn. En voor mijzelf betekent het dat ik meer geleerd heb over wat een conflict nu eigenlijk inhoudt en dat ik er minder bang voor ben.'
Frederieke van Nieuwenhuijzen, ondersteuner cliëntenraden
 

Praktisch

Opbouw opleiding

a) Overdracht coachingtool: 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden (in totaal 4 maanden)

b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek
c) 7 intervisie + 1 inspiratieavond binnen een jaar

 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk). Totale duur: 4 maanden
a + b + c = licentie bij uitvoer van minimaal 3 trajecten per jaar (een jaar geldig)

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

'Ik vond de training verhelderend, prettig. Ik heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.' Constance de Graaf

Investering

Training (a + b): €2097 ex BTW;
Intervisie (c): €997 ex BTW (per jaar) *

Deze prijs is inclusief: het Vrijplaats® Zelfsturingtool t.w.v. €197, studiemateriaal, persoonlijke aandacht en coaching waar nodig en het individuele toetsgesprek (1,5 uur)

Start opleiding

Bootcamp: 12 - 15 december 2018 (woensdag van 13.00  - 17.00 uur, andere dagen van 9.00 - 17.00 uur)

Verdiepingsavonden: donderdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 maart, 21 maart en 11 april van 19 - 22 uur. 
Sorry, de opleiding is vol!

Meer weten?

Wil je nog meer reviews over de opleiding lezen, kijk dan hier. Hopelijk inspireren ze je om ook het vak van conflictbevrijder te leren! Meld je gauw aan via onderstaande button. 

 

Wow. Ik ga bellen.