Opleiding tot Conflictcoach

verleiden tot zelfreflectie
verleiden tot zelfreflectie

Dit is een unieke, praktische opleiding om je coachee(s) op een systematische en bevrijdende wijze te helpen met een sociaal, innerlijk, of onoplosbaar conflict. Je leert hierbij gebruik te maken van een ruimtelijk tool: het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

Het Vrijplaats® Zelfsturingtool vereenvoudigt en versnelt het proces van je coachee. Het brengt overzicht en inzicht, helpt (onbewuste) emoties te duiden en verwerken, en faciliteert het maken van keuzes en zetten van stappen.

 

De Vrijplaats® Conflictcoachingmethode is een transformatieve, zingevende methode die bij de coachee de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht creëert om zelf de situatie in goede banen te leiden. Doel is het conflict te benutten, dan wel zich ervan te bevrijden.

 

Wanneer kun je Vrijplaats® Conflictcoaching inzetten?

1) Bij conflicten in de relatie, opvoeding, familie, op het werk, of in het sociale netwerk.

Vrijplaats® Conflictcoaching vormt een perfecte aanvulling op een juridische procedure of mediation, met name daar waar men niet on speaking terms is, zoals bij een vechtscheiding of een geëscaleerd arbeidsconflict.

2) Bij innerlijk conflict, bijvoorbeeld rondom mantelzorg, rouw, eenzaamheid, verlies van werk of gezondheid.

3) Bij onoplosbaar conflict. Dat wil zeggen: daar waar de ander niet openstaat voor een gesprek, er niet (meer) toe in staat is, of niet meer leeft. Het gaat dan om bevrijding van de emotionele last en weer verder kunnen.

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor vertrouwenspersonen, coaches, mediators en geestelijk verzorgers die hun cliënten zowel diepgaand als praktisch willen helpen het conflict om te buigen naar een zinvolle ontwikkeling. Vrijplaats® Conflictcoaching past bij je als je:

 • houdt van een praktische, boter-bij-de-vis manier van werken
 • het leuk vindt om diepgaande ontwikkeling en transformatie te faciliteren
 • het nut en de zinvolheid inziet van werken met ontspanningstechnieken en mindfulness
 • naast het werken met cognitieve coachingtechnieken ook openstaat voor creatieve en lichaamsgerichte werkwijzen, teneinde onbewuste emoties en overtuigingen te ontsluiten.

Jouw profiel: HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Condities voor conflictoplossing
 • De formule voor het benutten en bevrijden van een conflict
 • Het Vrijplaats® Zelfsturingtool hanteren (ruimtelijk leren werken)
 • De juiste vragen leren stellen mbv het Vrijplaats® Zelfsturingtool
 • Leren effectief te reflecteren (de vrije positie benutten)
 • Oefenen met ontspannings- en mindfulnesstechnieken
 • Zelfzorg mobiliseren (emoties en spanningen reguleren)
 • Zelfsturing mobiliseren (weloverwogen, doorvoelde keuzes maken)
 • Oefenen met cognitieve, lichaamsgerichte en creatieve coachingtechnieken
 • Haalbare acties formuleren
 • Eigen verantwoordelijkheid en concrete stappen zetten mobiliseren
 • De Vrijplaats® Zelfsturingskaart maken
 • Het lastige gesprek voorbereiden met behulp van Vrijplaats® Communicatiekaart
 • Elkaar coachen en iemand van buiten

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Beheers je verschillende ontspanningstechnieken die je cliënt helpen om vanuit een neutraal standpunt op zichzelf te reflecteren.
 • Beheers je verschillende cognitieve, creatieve en lichaamsgerichte coachingtechnieken
 • Kun je de cliënt maatwerk bieden bij zijn/haar communicatie met de ander
 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing
 • Kun je mensen een Vrijplaats® bieden

Opbouw opleiding

 1. a) Bootcamp overdracht coachingtool van 2,5 dag + 7 verdiepingsavonden
 2. b) 2 oefentrajecten + individueel toetsgesprek
 3. c) 7 intervisieavonden + 3 inspiratie-avonden 

a + b = certificaat (hiermee kun je aan het werk). Totale duur: 4 maanden
c = begeleiding bij de eerste trajecten. Totale duur: 12 maanden. 

a + b + c = licentie bij uitvoer van minimaal 3 trajecten in het afgelopen jaar

 

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

 

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

Investering

Kosten a + b: €2097 ex BTW
Kosten c: €897 ex BTW 

NB Wil jij meedraaien in het vrijwilligersproject Vrijplaats Amsterdam / Conflicthulp Minima, dan krijg je de intervisie gratis. 

 

Start opleiding
Bootcamp: 12 - 15 december 2018 (woensdag van 13.00  - 17.00 uur, andere dagen van 9.00 - 17.00 uur)
Verdiepingsavonden: donderdag 10 jan, 24 jan, 7 feb, 21 feb, 7 maart, 21 maart en 11 april van 19 - 22 uur. 

 

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op!

 

btn_e-zine