De Vrijplaats: beschrijving van de interventie (officiële pagina)

De Vrijplaats maakt vrij!
De Vrijplaats maakt vrij!

De Vrijplaats® is een veilige plek bij conflict en onmacht. Een plek waar je veilig je verhaal kwijt kunt en waar je geholpen wordt om je eigen oplossing of uitweg uit de situatie te vinden. De coach faciliteert dit proces vanuit een gelijkwaardige en onbevooroordeelde positie en verstrekt geen inhoudelijke info aan derden, ook niet aan de werkgever.
De Vrijplaats® kan bij elk sociaal of innerlijk conflict in werk of leven ingezet worden. 

Wat levert de Vrijplaats® concreet op?

 • Je weet wat je wil en hoe je daar concreet sturing aan kunt geven 
 • Je hebt grip op je emoties
 • Je hebt weer energie en zelfvertrouwen
 • Je bent goed voorbereid op het lastige gesprek 
 • Je kunt zin geven aan de situatie

In meer algemene termen ervaar je een toename aan zelfbewustzijn, empowerment, persoonlijke groei, energie en zingeving. Kortom: je gaat er als rups in en komt er als vlinder uit. 

 

Volg ons op Facebook!

Een veilig en erkend merk

De Vrijplaats® wordt sinds 1999 met groot succes toegepast, is sinds 2007 een officieel merk, en werd in 2009 door Syntens (Ministerie van Economische Zaken) erkend als sociale innovatie en interessant alternatief voor mediation. De Vrijplaats® staat voor een veilig merk, dat alleen aangeboden mag worden door gecertificeerde Vrijplaatscoaches.

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een ruimtelijke conflictcoachingmethode die bij de client de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht genereert om zelf de situatie in goede banen te leiden. Doel is het hanteren, benutten alsook je bevrijden van (innerlijk) conflict. Kernbegrippen zijn: veiligheid, ontspanning, zelfzorg, zelfsturing en zingeving. Lees er hier meer over.  

Het Vrijplaatstool

De Vrijplaats® maakt gebruik van een ruimtelijk zelfsturingtool - het Vrijplaatstool - dat snel overzicht, inzicht en richting geeft. Het laat je vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op je probleem reflecteren, waardoor je perspectief zich verruimt en nieuwe, haalbare mogelijkheden zichtbaar worden. Je wordt je bewust van je mentale en emotionele onderstromen en trekt je eigen conclusies. Ook biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een uiterst waardevol hulpmiddel dus!

 

 1-150

Succesfactoren

Het succes van de Vrijplaats® is te danken aan: 

 • De vrijplaatservaring: de container van veiligheid, vriendelijkheid en neutraliteit
 • De ontspannen en creatieve werkwijze: om je eigen onderstromen in beeld te krijgen en betere beslissingen te nemen.
 • De werkwijze op basis van zelfsturing: je moet het zelf zien zitten en voor mogelijk achten, anders komt er niks voor mekaar. 
 • De zingevende benadering: ontdekken wat de situatie je probeert duidelijk te maken en dit integreren werkt bevrijdend 
 • De natuurlijke opbouw van het programma: dit zorgt ervoor dat je alles gemakkelijk kunt verteren en integreren.
 • En het meest gewaardeerde: de snelheid waarmee een complexe situatie omslaat in een vruchtbare ontwikkeling. 

Kippensoep voor de ziel

Proberen de Vrijplaats® te omschrijven leidt tot paradoxale uitspraken als: neutraal èn partijdig | mild èn duidelijk | discreet èn transparant | ruimte biedend èn grenzen stellend | zelfsturing èn regie | creativiteit èn degelijkheid | een natuurlijk èn gestuurd oplossingsproces | perspectief èn concreet resultaat | ethisch verantwoord èn realistisch… 

Hoe dat kan? Kom het maar ervaren. Het is goed. Mensen genieten ervan, ondanks de situatie waarin ze zich bevinden. De Vrijplaats® is kippensoep voor de ziel.

 

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg, ontwikkelaar van de Vrijplaats®

 

 Volg ons op Facebook!

 

NB De Vrijplaatsmethode werd volledig in de praktijk ontwikkeld, in contact met mensen die tot over hun oren in de problemen zaten. Speelde intuïtie een belangrijke rol bij de totstandkoming van het model; de ontwikkeling van de methode kan niet los gezien worden van inspiratiebronnen als het Shambhala Boeddhisme, Lichaamsgerichte (biodynamische) Therapie en Systeemkunde.