De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een transformatieve conflictoplossingsmethode op basis van ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering. De systemische, ruimtelijke werkwijze creëert bij de cliënt de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht om zelf de situatie in goede banen te leiden. De methode is ontwikkeld door drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg.  

Kernbegrippen 

Kernbegrippen van de Vrijplaatsmethode zijn: veiligheid, ontspanning, zelfzorg, zelfsturing en zingeving. 

Veiligheid

De term ‘vrijplaats’ betekent ‘veilige haven’ of 'toevluchtsoord'. Het serviceconcept van de Vrijplaats® is er op alle niveaus op gericht mensen veiligheid te bieden. Veiligheid is immers de basisvoorwaarde om problemen op te lossen. Veiligheid zit niet alleen in voorwaarden en werkafspraken; het zit voor een belangrijk deel ook in mensen zelf. Wij helpen onze cliënten de veilige plek in zichzelf te vinden en van daaruit te gaan handelen. 

 

Vanuit de Vrijplaats wordt er geen informatie met derden gedeeld, ook niet als die derde de betalende partij is. De informatie die nodig is voor de oplossing van het probleem wordt - met hulp van heldere communicatieformats - door betrokkenen zelf met de andere partij gedeeld, al dan niet in aanwezigheid van de coach.    

Ontspanning

Conflicten en problemen lossen sneller en beter op door ontspanning en neutraliteit. Ontspanning is  belangrijk in relatie tot zelfreflectie. Door ontspanning kun je afstand nemen tot jezelf en kun je dat wat je geneigd bent te denken, voelen en doen beter ‘zien’.  Daarom maken we in de Vrijplaats functioneel gebruik van ontspanningsoefeningen.

Zelfreflectie 

Zonder zelfkennis, dat wil zeggen zicht op je eigen motivaties, behoeften, beperkingen, waarden, drijfveren en gedrag,  kun je nauwelijks de ander meenemen in je boodschap en wensen. Daarom leert men in de Vrijplaats® systemisch op zichzelf te reflecteren, zowel vanuit een geïdentificeerd plek, als vanuit de vrije positie (de gedisïdentificeerde plek, oftewel innerlijke vrijplaats).

Zelfsturing 

Jezelf bewust en goed (leren) aansturen is essentieel omdat je hoe dan ook zelf de creator van je leven bent. Je kunt pas succesvol zijn als je volledig achter je eigen keuzes en aanpak kunt staan. 

 

Het Zelfsturingtool van de Vrijplaats helpt de klant bij het reflecteren op zichzelf, het maken van eigen keuze(s) en het bepalen van de oplossingsstrategie en passende acties. Door gebruikmaking van het tool houdt de klant volledig zelf de regie over het proces. 

Zelfzorg

Als je vol zit met negatieve emoties is het lastig goede en redelijke gesprekken te voeren.

In de Vrijplaats leert de klant met behulp van het zelfsturingtool vooraleerst zijn (onbewuste) belemmerende emoties te (h)erkennen, waarna de coach krachtige handvaten aanreikt om de spanningen en emoties te transformeren. Hierdoor kan de klant gemakkelijker de strijd loslaten en beter het gesprek aan. 

Zingeving

Een conflict leert je precies wat de volgende stap op je pad moet zijn. Dit weten, leidt tot het benutten van conflict. 

Het Zelfsturingtool 

De Vrijplaatsmethode maakt gebruik van een ruimtelijk zelfsturingtool, het Vrijplaatstool, dat snel overzicht, inzicht en richting geeft. Het laat je vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op je probleem reflecteren, waardoor je perspectief zich verruimt en nieuwe, haalbare mogelijkheden zichtbaar worden. Het maakt je bewust van je mentale en emotionele onderstromen en helpt je conclusies te trekken en jezelf te adviseren. Ook biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een uiterst waardevol hulpmiddel dus!

Inspiratiebronnen

De Vrijplaatsmethode is geinspireerd door denkbeelden uit o.a. de Psychosynthese (Assagioli), Biodynamische Psychologie (Boyesen), Focussing (Gendlin), Jungiaanse psychotherapie en spiritual guidance (Atum O'Kane), NLP (Grindler en Bandler), Systeemkunde (Jan In 't Veld) en het boeddhisme (Chögyam Trungpa).