Kernbegrippen Vrijplaatsmethode

Veilige haven

De Vrijplaats® is op de allereerste plaats een veilige en vriendelijke plek, waar de klant zijn verhaal kwijt kan. Vandaar de term ‘vrijplaats’, wat ‘veilige haven’ of 'toevluchtsoord' betekent.

 

Veiligheid is de basisvoorwaarde om problemen op te lossen. Veiligheid zit niet alleen in voorwaarden en werkafspraken; het zit voor een belangrijk deel in jezelf. Wij helpen onze klanten de veilige plek in zichzelf te vinden en van daaruit te gaan handelen. 

 

Vanuit de Vrijplaats wordt er geen informatie met derden gedeeld, ook niet als die derde de betalende partij is. De informatie die nodig is voor de oplossing van het probleem wordt -met hulp van heldere communicatieformats- door betrokkenen zelf met de andere partij gedeeld, al dan niet in aanwezigheid van de coach.   

Ontspanning

Conflicten en problemen lossen sneller en beter op door ontspanning en neutraliteit. Ontspanning is  belangrijk in relatie tot zelfreflectie. Door ontspanning kun je afstand nemen tot jezelf en kun je dat wat je geneigd bent te denken, voelen en doen beter ‘zien’.  Daarom maken we in de Vrijplaats functioneel gebruik van ontspanningsoefeningen.

Zelfreflectie 

Zonder zelfkennis, dat wil zeggen zicht op je eigen motivaties, behoeften, beperkingen, waarden, drijfveren en gedrag,  kun je nauwelijks de ander meenemen in je boodschap en wensen. Daarom leert men in de Vrijplaats® systemisch op zichzelf te reflecteren, zowel vanuit een geïdentificeerd plek, als vanuit de vrije positie (de gedisïdentificeerde plek, oftewel innerlijke vrijplaats).

Zelfsturing 

Jezelf bewust en goed (leren) aansturen is essentieel omdat je hoe dan ook zelf de creator van je leven bent. Je kunt pas succesvol zijn als je volledig achter je eigen keuzes en aanpak kunt staan. 

 

Het Zelfsturingtool van de Vrijplaats helpt de klant bij het reflecteren op zichzelf, het maken van eigen keuze(s) en het bepalen van de oplossingsstrategie en passende acties. Door gebruikmaking van het tool houdt de klant volledig zelf de regie over het proces. 

Zelfzorg

Als je vol zit met negatieve emoties is het lastig goede en redelijke gesprekken te voeren.

In de Vrijplaats leert de klant met behulp van het zelfsturingtool vooraleerst zijn (onbewuste) belemmerende emoties te (h)erkennen, waarna de coach krachtige handvaten aanreikt om de spanningen en emoties te transformeren. Hierdoor kan de klant gemakkelijker de strijd loslaten en beter het gesprek aan. 

Zingeving

Een conflict leert je precies wat de volgende stap op je pad moet zijn. Dit weten, leidt tot het benutten van conflict. 

 

Het Zelfsturingtool helpt de onderliggende boodschap en/ of ontwikkelingsmogelijkheid van een conflict te herkennen, waardoor puzzelstukjes van het leven op hun plek gaan vallen. De waarde van een conflictsituatie kan niet altijd gelijk tot op het bot gevoeld worden, maar voor de beleving is het reeds een grote sprong voorwaarts als deze wel al gezien en erkend wordt! De klant is vanaf dat moment minder bezig met de ander en meer met de betekenis van het gebeurde voor zijn eigen ontwikkelingspad en leven.