Opleiding tot Conflictbevrijder

Als deelnemer van de Opleiding tot Conflictbevrijder leer je hoe je mensen helpt een (innerlijk) conflict te benutten en zich ervan te bevrijden. Deze verdiepende opleiding is bedoeld voor vertrouwenspersonen, geestelijk verzorgers en coaches.  

De methode

Je leert werken met de Vrijplaatsmethode: een transformatieve conflictcoachingmethode, gebaseerd op zelfsturing en een zingevende benadering.

Het tool voor conflictbevrijding

De Vrijplaatsmethode maakt gebruik van een ruimtelijk zelfsturingstool, dat jouw client helpt het conflict stap voor stap te ontwarren, gewogen keuzes te maken en passende stappen te zetten. Het zelfsturingstool structureert het coachingproces en zorgt ervoor dat jij er maximaal kunt 'zijn' voor je client. Ook zorgt het voor een transparant begeleidingsproces en een duurzame oplossing of uitweg.  

 

'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken, hoezeer deze je kunnen beklemmen en hoe je ze kunt gebruiken voor persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend. Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog veel aan gehad. Ik voel dat ik meer gereedschap heb om mensen te coachen. Met name de achtergrond vanuit het Boeddhisme spreekt mij persoonlijk erg aan. Vanuit rust! Het past heel goed bij mijn achtergrond als Mindfulness trainer en yoga therapeut. Ik kan de training zeker aanbevelen en kijk er naar uit om er verder mee aan de slag te gaan.'  Mike Janssens, Psycholoog 

Wanneer zet je Vrijplaats Conflictcoaching in?

Vrijplaats Conflictcoaching kun je inzetten bij openlijke, alsook bij innerlijke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict, psychosociale arbeidsbelasting, een verlieservaring (van gezondheid, werk, een relatie), een vechtscheiding of een familieconflict, kortom situaties, waarin mensen behalve zakelijk ook emotioneel een bevrijdende uitweg en oplossing zoeken. Een afrondende communicatiesessie bereidt de cliënt voor op het lastige gesprek (facultatief). Het traject vormt een uitstekende aanvulling op mediation of een juridisch traject, met name als er sprake is van hoge animositeit en/of machtsongelijkheid.  

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor professionele conflictbegeleiders, zoals Vertrouwenspersonen, Geestelijk Verzorgers, of Coaches die willen leren hoe ze hun cliënt op eenvoudige wijze, diepgaand kunnen helpen de situatie om te buigen naar een zinvolle ontwikkeling.

  Wow! Daar wil ik meer van weten.


Vrijplaats® Conflictcoaching past bij je als je:

 • begrijpt dat je als conflictbegeleider weg moet blijven van adviseren, interpreteren en psychologiseren en dat zelfsturing een vereiste is om duurzaam resultaat te bereiken; 
 • houdt van een gestructureerde manier van werken; 
 • graag de diepte raakt en impact genereert bij je client;
 • openstaat voor het gebruik van ontspanningstechnieken en transformatieve coachingtechnieken 
 • niet alleen professioneel, maar ook zelf wilt groeien op persoonlijk vlak

Jouw profiel

HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

'De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeel stuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/leven is.'
Willeke Kempkes, Psychosynthese Coach

 

Yes! That's me. Ik ga bellen

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • hoe je je cliënt meekrijgt voor het nemen van verantwoordelijkheid en een bevrijdende oplossing (mindset)
 • hoe je het reflectie- en zelfsturingsvermogen van je cliënt verbetert (3 zelfsturingstools)
 • hoe je je cliënt helpt zijn pijn te transformeren en grip te krijgen op zijn emoties (coaching)
 • hoe je je cliënt helpt het conflict te gaan zien en gebruiken als een hulpmiddel voor persoonlijke groei (praktische conflicthantering en zingeving)
 • Twee oefentrajecten in de eigen tijd (met iemand uit de groep en met iemand van daar buiten) en een mondelinge toets

'Ik heb de training als zeer positief ervaren!  Fijne setting: knus, niet te grote groep, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. Het heeft me veel verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachvaardigheden. Ook heb ik structuur leren aanbrengen in een coachtraject. Ik kan de opleiding absoluut aanbevelen. Alexandra is een goede, vaardige, gedreven, gepassioneerde, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer en ze was op een prettig manier in charge. Ook de combinatie van theorie en zelf oefeningen doen sprak me aan. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een vette 9!'
Cees de Bever, Coach

Na afloop van de opleiding

 • Ben je in staat mensen te inspireren om hun conflict met groeiende belangstelling onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan
 • Kun je mensen bij hun innerlijke veiligheid brengen, van waaruit ze tot zichzelf, de essentie en inzicht kunnen komen. 
 • Kun je werken met de aangeboden zelfsturingtools
 • Beheers je verschillende cognitieve en transformatieve coachingtechnieken 
 • Kun je de cliënt maatwerk bieden bij zijn communicatie met de ander
 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing

'Ik heb de training als heel positief en intensief ervaren. Hij sloot goed aan bij de dingen die ik al eerder gedaan heb in mijn leven, zoals lichaamswerk, stilteretraite en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een handvat om concreet met mensen aan de slag te gaan, dat vind ik fijn. En voor mijzelf betekent het dat ik meer geleerd heb over wat een conflict nu eigenlijk inhoudt en dat ik er minder bang voor ben.'
Frederieke van Nieuwenhuijzen, Ondersteuner Cliëntenraden
 

 

Gaaf! Ik kan niet wachten!

Praktisch

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
a) Masterclass 'Het Geheim van Conflictbevrijding': 1 dag (ook los te volgen)
b) De Training, bestaande uit: 
    - De Bootcamp 'Het Tool voor Conflictbevrijding' (2,5 dag)
    - 7 Verdiepingsavonden 'Transformatie en Zingeving faciliteren' (17.00 - 21.00 uur)

c) Praktijkervaring en Toets: 2 oefentrajecten in 4 maanden tijd (in de periode van de Verdiepingsavonden) + afsluitend een mondeling toetsgesprek (theorie en praktijk)
d) Vrijplaats Lab: 6 live intervisiebijeenkomsten binnen één jaar

 

a + b +c = certificaat. Duur: 4 maanden
a + b + c + d = licentie, na correcte uitvoering van minimaal 3 trajecten. Daarna mag je het merk voeren. Duur: 1 jaar


Na de licentie is verdere verdieping mogelijk door lidmaatschap van het Vrijplaats Lab met een Master Mind programma voor verdieping en inspiratie. 

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

'Ik vond de training verhelderend, prettig. Ik heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.' Constance de Graaf

Investering Opleiding

Masterclass (a): €197 ex BTW. Deze prijs is inclusief het Zelfreflectietool. 
Training (a + b + c + d): €2997 ex BTW. Deze prijs is inclusief: het Vrijplaats® Zelfsturingtool t.w.v. €197, studiemateriaal, persoonlijke aandacht en coaching waar nodig en het mondelinge toetsgesprek. 


Let op: Ben jij een geengageerde persoon en wil je het opleidingsbedrag met €500 verminderen? Dat kan door deelname als vrijwillige coach aan het maatschappelijke project Vrijplaats Amsterdam. Conflicthulp Minima

 

Huh?! Nice! Maar hoe zit dat dan precies?  

 

Start opleiding

Masterclass: 28 augustus of 4 september 2019 van 9.00 - 17.00 uur (ook los te volgen)

Bootcamp: 18 september 13.00 - 17.00 uur; 19 en 20 september 9.00 - 17.00 uur 
Verdiepingsavonden:
2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november; 11 en 18 december van 17.00 - 21.00 uur 
Mondelinge toetsdagen:
16 en 17 januari 2020
Certificaatuitreiking: 22 januari 2020, 19.00 - 21.00 uur

Intervisiebijeenkomsten: 4 maart, 22 april, 3 juni, 9 september, 21 oktober, 2 december 2020 van 19.00 - 21.00 uur

 

Locatie: exacte locatie nog niet bekend, maar in Amsterdam 

 

Meer weten?

Wil je nog meer reviews over de opleiding lezen, kijk dan hier.
Wil je me spreken, bel Alexandra op 06 3040 3330
Weet je genoeg en ga je ervoor? Meld je aan via onderstaande button en verheug je!

 

I'm in. Ik meld me aan.