Opleiding tot Conflictbevrijder

Opleiding tot Conflictbevrijder

Opleiding1030x300

Als conflictbevrijder (transformatieve conflict- & lifecoach) help je je cliënt zijn (innerlijke) conflict te hanteren, benutten en los te laten.

Kortom: zich ervan te bevrijden!​

 


Ben jij (loopbaan)coach, vertrouwenspersoon of geestelijk verzorger/begeleider en 

 • vind je het soms lastig je cliënt te helpen zijn eigen aandeel te zien en verantwoordelijkheid te nemen, waardoor de begeleiding moeizaam verloopt?
 • laat je je soms teveel meeslepen door je eigen oordeel, of de emoties van je cliënt, waardoor je 's avonds gevloerd op de bank ligt vanwege het probleem van een ander
 • trap je regelmatig in de valkuil van het adviseren of psychologiseren, terwijl je allang weet dat je cliënt daar niet mee gediend is?
 • ben je bang om emoties los te maken bij je cliënt, omdat je niet weet hoe je deze op een veilige en zinvolle manier kunt tackelen en helpen transformeren?
 • heb je eigenlijk geen idee hoe je een conflict decodeert en benut, en vind je het mede daarom lastig om je client het nut te laten inzien van een situatie die ronduit negatief is
 • vind je het lastig de diepere laag onder het conflict te bereiken, waardoor je cliënt het conflict als een zinloze, negatieve ervaring zal meenemen zijn verdere leven in?

Don't worry, want de opleiding tot Conflictbevrijder biedt je de structuur, praktische kennis en tools om dit voor altijd achter je te laten! 

 

De Opleiding tot Conflictbevrijder, oftewel transformatieve conflict- & lifecoach, is speciaal bedoeld voor professionals die:

♥ meer resultaat en impact willen genereren voor hun cliënt

 zelf willen verdiepen en groeien in hun conflictvaardigheden

 met hun werk willen bijdragen aan een betere wereld

Van conflictbegeleider naar conflictbevrijder

Alexandra 2018 (2)Jazeker, want waarom volstaan met het hoognodige 'hanteren' als je je cliënt daarbovenop te helpen de pijn los te laten en de situatie te benutten en ervan te groeien?! Dat maakt je werk zoveel impactvoller en zinvoller! Mijn doel als conflictcoach is altijd geweest dat cliënten weer in zichzelf en in het leven gaan geloven. Dat de (zelf)liefde weer gaat stromen en ze zich weer vrij voelen om te bewegen en te groeien! Ondanks, maar ook dankzij de soms afschuwelijke ervaringen die ze hebben meegemaakt! 

Naar mijn idee zit de wereld hartstikke te springen om een nieuwe generatie conflictbegeleiders, die zich richt op oplossen en begeleidt:

 • van stagnatie en escalatie naar groei en creativiteit
 • van pijn en eenzaamheid naar (zelf)compassie en verbinding
 • van angst en beperking naar liefde en bevrijding
 • van krampachtig overleven naar weer voluit en zinvol leven

♥ ♥ ♥  Wat is er mooier, belangrijker en bevredigender in het leven
dan dit proces faciliteren?!
 ♥ ♥ 

 

Wil jij dit ook kunnen en - behalve het verstand -
òòk de innerlijke wijsheid van je cliënten aanspreken, lees dan verder

De methode

De Vrijplaatsmethode is een transformatieve conflictcoachingmethode die (innerlijk) conflict werkbaar en oplosbaar maakt. Doel is groei en bevrijding. De methode is 100% op zelfsturing gebaseerd, waarbij de client op 4 procesniveaus wordt begeleid:

 • bij het hanteren van het conflict, zowel op emotioneel als op communicatief vlak
 • bij het benutten van het conflict: de onderliggende kansen zien en aangrijpen
 • bij het betekenis cq zin geven aan het conflict: de onderliggende les, boodschap of zegen herkennen en begrijpen
 • bij het loslaten van het conflict: niet door dit te forceren, maar door het verwerkingsproces te versnellen

De Vrijplaats® is in 2007 bij de Benelux gedeponeerd als merk en in 2009 door het Ministerie van Economische Zaken (Syntens) aangemerkt als een sociale innovatie. 

Een tool voor conflictbevrijding

Vrijplaatstool-2Om bovengenoemd proces zich op een natuurlijke manier te laten voltrekken - dus om het van binnenuit te laten komen bij de cliënt - werkt de methode met een (ruimtelijk) zelfsturingstool. Dit tool verbetert het reflectie- en zelfsturingsvermogen van je cliënt en faciliteert volautomatisch diens eigen verantwoordelijkheid en het zetten van constructieve stappen!!

 

De voordelen van dit tool voor jou als coach, VP of geestelijk verzorger zijn:

 • Het biedt een handvat om in coaching alle aspecten aan de orde te laten komen
 • Het reikt je op het juiste moment de juiste vragen aan
 • Het legt onbewuste invloeden bloot
 • Het voorkomt in de overdracht schieten
 • Het faciliteert dat je er maximaal kunt 'zijn' voor je cliënt

smiley zonnetje.jpgHet gebruik van dit tool brengt dus grote voordelen: 
voor je cliënt: verdieping, groei en innerlijke bevrijding. 
voor jou: e
en ontspannen begeleidingsproces, gegarandeerd succes en tevredenheid! 

 

Mike Janssens (psycholoog): 'Beter gereedschap om mensen te coachen'
'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken, hoe je ze kunt gebruiken voor je persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend! Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog veel aan gehad. Ik voel dat ik beter gereedschap heb om mensen te coachen. Vanuit rust! Het past heel goed bij mijn achtergrond als Mindfulness Trainer en Yoga Therapeut. Ik kan de training zeker aanbevelden en kijk ernaar uit om er verder mee aan de slag te gaan'

 

  Wow! Daar wil ik meer van weten.

Vrijplaatscoaching past bij je als je: 

 • begrijpt dat je als conflictbegeleider weg moet blijven van adviseren, interpreteren en psychologiseren en dat zelfsturing een vereiste is om duurzaam resultaat te bereiken;  1-181 
 • houdt van een gestructureerde manier van werken; 
 • graag de diepte raakt en impact genereert bij je client;
 • openstaat voor het gebruik van ontspanningstechnieken en transformatieve coachingtechnieken 
 • niet alleen professioneel, maar ook zelf wilt groeien op persoonlijk vlak

Jouw profiel

HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie)

 

Yes! That's me. Ik ga bellen

 

Willeke Kempkes (psychosynthese coach): 'In een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen.'
De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/ leven is.'

Inhoud opleiding

In de opleiding leer je hoe je je client helpt om de meest vervelende (innerlijke) conflicten op een effectieve manier te hanteren, benuttten en los te laten door 

 • mbv coaching, educatief materiaal en opdrachten voor thuis een constructieve mindset t.a.v. het conflict te faciliteren
 • mbv zelfsturingstools het eigen oplossingsvermogen van je client te activeren en optimaliseren
 • mbv transformatieve coachingtechnieken blokkerende informatie uit het onbewuste naar boven te halen
 • mbv zelfhealingtechnieken je client leren versneld zijn emotionele pijn te verwerken en los te laten 
 • mbv een communicatietool het lastige gesprek voor te bereiden 
 • mbv coaching zingeving te faciliteren
Cees de Bever (coach): 'Veel verdieping en structuur door het tool!'
Ik heb de training als zeer positief ervaren! Fijne setting, knus, niet te grote groep, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. Het heeft me veel verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachingvaardigheden. Ook heb ik structuur leren aanbrengen in een coachtraject. Alexandra is een gedreven, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer. Ook de combinatie van theorie en zelf oefeningen doen sprak me aan. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een vette 9!'

Na afloop van de opleiding

 • Ben je een expert in het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid, constructieve zelfsturing en zingeving in geval van conflict
 • Ben je zelf enorm gegroeid in je eigen conflictvaardigheid
 • Kun je een transformatief conflictcoachingtraject met garantie op succes aanbieden in de markt 

♥ en heb je je ontwikkeld van een conflictbegeleider tot een conflictbevrijder! ♥ 

Frederieke van Nieuwenhuizen (ondersteuner clientenraden): 'Een concreet handvat om met mensen te werken en minder bang te zijn voor conflict'
Ik heb de training als heel positief en intensief ervaren! Hij sloot goed aan bij de dingen die ik al eerder gedaan heb in jijn leven, zoals lichaamswerk, stilteretraite en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een  handvast om concreet met mensen aan de slag te gaan, dat vind ik fijn. En voor mijzelf betekent het dat ik meer geleerd heb over wat een conflict nu eigenlijk inhoudt en dat ik er minder bang voor ben.'

 

Gaaf! Ik kan niet wachten!

Praktisch

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

a) Masterclass Het geheim van conflictbevrijding 1 dag, ook los te volgen
b) Bootcamp Het tool voor conflictbevrijding 2,5 dag
c) Verdiepingsavonden Transformatie en zingeving faciliteren 7 avonden 
d) Praktijkervaring 2 oefentrajecten 2 trajecten 
e) Vrijplaats Lab Intervisiebijeenkomsten 6 in 1 jaar

a + b +c + d + behalen mondelinge toets = certificaat. Duur: 4 maanden 
a + b + c + d  + e = licentie, na correcte uitvoering van minimaal 3 trajecten. Daarna mag je het merk voeren. Duur: 1 jaar

Maximaal aantal deelnemers

12 personen

Studiemateriaal

Het studiemateriaal + literatuurlijst worden uitgereikt tijdens de training, evenals het Vrijplaats® Zelfsturingtool.

 

vogel geknipt

Constance de Graaf (verpleegkundige en vrijwilliger): 'Het heeft me krachtiger en gelukkiger gemaakt.'
 Ik vond de training zeer verhelderend, prettig. Ik heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.'


 

Investering Opleiding

Masterclass (a): €197 ex BTW. Deze prijs is inclusief het Vrijplaats® Zelfreflectietool.  
Training (a + b + c + d): €2997 ex BTW. Deze prijs is inclusief: het Vrijplaats® Zelfsturingstool t.w.v. €197, studiemateriaal en het mondelinge toetsgesprek. 


Let op: Ben jij een geengageerde persoon en wil je het opleidingsbedrag met €500 verminderen? Dat kan door je aan te melden als vrijwilliger voor het maatschappelijke project Vrijplaats Amsterdam. Conflicthulp Minima. 

 

Huh?! Nice! Maar hoe zit dat dan precies?  

 

Data eerstvolgende opleiding

Masterclass: 20 februari 2020 van 9.00 - 17.00 uur (ook los te volgen)

Bootcamp:  4 maart 13.00 - 17.00 uur; 5 en 6 maart van 9.00 - 17.00 uur 
Verdiepingsavonden:
 17 en 31 maart; 14 en 28 april; 12 en 26 mei en 9 juni van 17.00 - 21.00 uur 
Toetsgesprekken:
 25 en 26 juni 2020 (bespreking oefentrajecten in tweetallen, duur 2 uur)
Certificaatuitreiking: 30 juni 2020, 19.00 - 21.00 uur

Intervisiebijeenkomsten: 15 september, 13 oktober, 17 november, 22 december 2020 en 12 jan 2021 van 19.00 - 21.00 uur

 

KW9

Locatie: KW9, Kromme Waal 9, op 5 minuten loopafstand van

Amsterdam CS   

Meer weten?

Wil je meer reviews over de opleiding lezen, kijk dan hier.
Eerst persoonlijk contact? Bel Alexandra op 06 3040 3330
Weet je genoeg en ga je ervoor? Meld je aan via onderstaande button en VERHEUG je!

 

I'm in. Ik meld me aan.