Teamcoaching Ninja Style. Jaartraject Conflicthantering

Jaartraject Teamcoaching Ninja Style

Jaartraject Teamcoaching Ninja Style

Voor wie? 

Jullie zijn een zelfsturend team in de Welzijnsector. Er wordt hard gewerkt. Iedereen zet zich in, maar niet iedereen is happy en gemotiveerd. Het stroomt niet lekker onderling. Er is regelmatig ‘gedoe’. Vaag gedoe. Irritaties. Gepraat. Onderhuidse conflicten. Openlijk houdt men zich in en terug... Het zou voor iedereen prettiger zijn als de omgang met elkaar wat opener en gemakkelijker zou worden. Zelf denken jullie dat er misschien meer power in jullie team zit dan er nu uitkomt. Daar willen jullie iets mee. De vraag is alleen: hoe?

 

Zijn dit de drempels die jullie ervaren?

 • Jullie weten dat zaken benoemd en besproken moeten worden en dat ieder daar een rol in speelt. Het punt is alleen: het kost zoveel tijd! En jullie hebben het al zo druk;
 • Hoe persoonlijk moet je worden op je werk? Daar denkt iedereen anders over. Aanspreken en aangesproken worden is nogal lastig: dit kan behoorlijk emotioneel en dichtbij komen. Kunnen we dit niet gewoon overslaan en het gewoon zakelijk houden met elkaar?!  
 • Pfff...teamcoaching is gelijk zo’n vlaggenschip dat je binnenhaalt. Het komt er allemaal zo dik bovenop te liggen. Er wordt van alles losgemaakt en de volgende dag moet je weer verder met elkaar. Moeten we dit wel willen??

MAAR... dit is waar jullie tegenaan lopen als team:

 • De sfeer is drukkend, serieus, rationeel, kortaf. Het schort aan 'wij-gevoel'. Gelachen of gevierd wordt er niet. Kan het niet wat gezelliger, prettiger, effectiever?
 • Niemand laat het achterste van zijn of haar tong zien. Discussie en conflict worden uit de weg gegaan. De vraag is: hoe breken we daar doorheen en kweken we een aanspreekcultuur met elkaar?
 • De productiviteit is mwah. Fouten zijn lastig bespreekbaar. Het ligt gevoelig. Men dekt elkaar af. Er zit schuld en schaamte op. Hoe wakkeren we het vuurtje van de intrinsieke motivatie weer aan?
 • Het ziekteverzuim is aan de hoge kant. Jullie moeten regelmatig voor elkaar inspringen. Dit hakt er in. Er zijn al collega's die het elders gaan zoeken. Hoe steunen we elkaar en houden we elkaar aan boord?    

Is dit wat jullie willen?

 • Een veilige, prettige sfeer op de werkvloer, waar ondanks de verschillen in achtergronden en opleidingsniveaus gelijkwaardig met elkaar omgegaan wordt.
 • Dat ieder zo veel mogelijk zèlf zijn of haar conflicten en problemen oplost, zonder het team daarmee te belasten.  
 • Dat er opener en constructiever met fouten omgegaan wordt, zodat er meer, beter en door iedereen van geleerd kan worden.
 • Real time support, dwz ondersteuning wanneer je het nodig hebt, op het moment dat je er tegenaan loopt.
 • Dat het ziekteverzuim hierdoor teruggedrongen wordt. 

Klinkt dit als wat jullie feitelijk nodig hebben, dan heb ik een LAAGDREMPELIG traject voor jullie! Want teamcoaching hoeft niet per se zwaar opgetuigd te worden; jullie kunnen als team en individueel ook op een meer onopvallende manier ondersteund worden. Wat ik noem: ‘Ninja Style’.

Wat is Teamcoaching Ninja Style?

Teamcoaching Ninja Style is geruisloze en flexibele ondersteuning, die schaalbaar ingezet kan worden. Het legt een fundament onder de samenwerking door summier op de voorgrond en vol gas achter de schermen te werken aan de mindset, het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid, het tackelen van persoonlijke obstakels en het benutten van conflicten. Een werkwijze die bv goed aansluit bij agile en lean georiënteerde organisaties.

 

Teamcoaching Ninja Style stelt het team in staat zwakke of moeilijke momenten zelf te overwinnen, goed voor elkaar te zorgen, het ijzer te smeden als het heet is en als team te groeien en excelleren. Daarnaast biedt het individuele leden mogelijkheden voor persoonlijke groei. 

 

               Meer over Conflicthantering Ninja Style kun je lezen in dit blog. 

Het Jaartraject Teamcoaching Ninja Style

Het Jaartraject wordt deels gezamenlijk, deels individueel doorlopen. Het is een vangnet voor als het fout gaat, en een springplank om het tij te keren. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 workshops van een halve dag voor het hele team:
   - Een Kick-off Bijeenkomst: bespreken waar jullie nu staan en wat jullie vinden wat er getackeld moet worden. Ook doen we een Werktevredenheid Nulmeting en inventariseren we het laaghangend fruit: welke stappen gelijk al gezet kunnen worden ter verbetering van de situatie.
     
   - Een Inspiratiebijeenkomst halverwege het jaar: we gaan aan de slag met éé
   n of meer thema's die spelen binnen het team (bijvoorbeeld omgaan met oud zeer, omgaan met fouten, feedback geven, onderling vertrouwen, samenwerken)
   - Een Oogstfeest aan het eind van ons jaar: een evaluatiebijeenkomst over de groei en het perspectief van het team, met Werktevredenheid Eindmeting;
  • Coaching-on-demand: individuele coaching op het moment dat je het nodig hebt. Inbegrepen is een coachingstrippenkaart (aantal strippen afhankelijk van omvang team), waar iedereen op eigen initiatief gebruik van kan maken. De sessies vinden plaats op een externe coachinglocatie, in de eigen tijd;
  • 6 inspiratievideo's tussendoor, om iedereeen betrokken en geinspireerd te houden gedurende het jaar. Deze worden afgestemd op wat er bij jullie speelt; 
  • Rode telefoonverbinding, voor alle individuele teamleden gedurende het hele jaar. 

Waarom in zee met mij? Alexandra 2018 (2) 

Als transformatief conflict-& lifecoach en trainer onderscheid ik me in de volgende dingen: 

 • Ik bied jullie 100% veiligheid en discretie. Via mij gaat er geen inhoudelijk informatie naar de werkgever; wel faciliteer ik jullie om dat zelf te doen;
 • Mijn expertise is jullie helpen met het hanteren, benutten en loslaten van lastig conflict.
 • Ik coach op basis van zelfsturing. Dat wil zeggen dat ik ieder in zijn eigen systeem de aanknopingspunten laat vinden WAT te doen en HOE dit aan te pakken. Dit scheelt weerstand en bevordert eigen verantwoordelijkheid.  
 • Ik hou van praktisch en dus zal ik je praktische handvatten, hulpmiddelen en ondersteunende oefeningen geven om jou krachtiger te maken.
 • Ik heb 20 jaar ervaring als conflict- en re-integratieexpert en weet onderhand wat wel en niet werkt op de werkvloer.  

Hartstikke mooi Alexandra, dat lijkt ons wel wat, maar hoeveel gaat ons dit kosten?

De prijs varieert afhankelijk van de omvang van het team en soms specifieke extra wensen, dus laten we even bellen en afspreken. Vrijblijvend!

Klinkt goed, hier willen we meer van weten!