Teamcoaching Ninja Style. Jaartraject Conflicthantering

Jaartraject Teamcoaching Ninja Style

Herken jij jezelf hierin:

Jullie zijn een zelfsturend team in de Zorg of Welzijnssector. Er wordt hard gewerkt. Iedereen zet zich. Maar niet iedereen is happy en gemotiveerd. Het stroomt niet lekker onderling. Er is regelmatig ‘gedoe’. Vaag gedoe. Irritaties. Gepraat. Onderhuidse conflicten. Openlijk houdt men zich in en terug.

 

Je zou willen dat jullie beter met elkaar om zouden gaan: opener, lichter. Er zit meer power in jullie team dan er nu uitkomt. Daar willen jullie iets mee. De vraag is alleen: hoe?

 

Zijn dit de drempels die jullie ervaren?

 • Jullie weten dat zaken benoemd en besproken moeten worden en dat ieder daar een rol in speelt. Het punt is alleen: het kost zoveel tijd! En jullie hebben het al zo druk;

 • Hoe persoonlijk moet je worden op je werk? Iedereen denkt daar anders over. Aanspreken en aangesproken worden is nogal lastig: het kan behoorlijk emotioneel en dichtbij komen. Kunnen we dit niet gewoon overslaan en het gewoon zakelijk houden met elkaar??

 • Pfff...teamcoaching is gelijk zo’n vlaggenschip dat je binnenhaalt. Het komt er allemaal zo dik bovenop te liggen. Er wordt van alles losgemaakt en de volgende dag moet je weer verder met elkaar. Is het wel echt nodig?

Maar dit is waar jullie tegenaan lopen met het team:

 • De sfeer is drukkend, serieus, rationeel, kortaf. Het wij-gevoel ontbreekt. Gelachen of gevierd wordt er niet. Kan niet wat gezelliger, prettiger, effectiever?

 • Niemand laat het achterste van zijn of haar tong zien. Discussie en conflict worden uit de weg gegaan. De vraag is: hoe breken we daar doorheen en kweken we een aanspreekcultuur met elkaar?

 • De productiviteit is mwah. Er worden regelmatig fouten gemaakt, die lastig bespreekbaar zijn. Het ligt gevoelig. Men dekt elkaar af. Er zit schuld en schaamte op. Hoe wakkeren we het vuurtje van de intrinsieke motivatie weer aan?

 • Het ziekteverzuim is aan de hoge kant. Jullie moeten regelmatig voor elkaar inspringen. Dit hakt er in. Er zijn al collega's die het elders gaan zoeken. Hoe steunen we elkaar en houden we elkaar aan boord?    

Is dit wat jullie willen?

 • Een veilige, prettige sfeer op de werkvloer, waar men ondanks de verschillen in achtergronden en opleidingsniveaus gelijkwaardig met elkaar omgaat.

 • Dat ieder zo veel mogelijk zelf zijn/haar conflicten en problemen oplost, zonder het team daarmee te belasten.  

 • Performance support, dwz ondersteuning wanneer je echt iets wil leren, op het moment dat je ergens tegenaan loopt

 • Dat er opener en constructiever wordt omgegaan met fouten, zodat er meer, beter, en door iedereen van geleerd wordt.

 • Dat door middel van bovenstaande organisatiecultuurdoelen het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

 

Dan hebben wij een LAAGDREMPELIG traject voor jullie om dit te bereiken!

Teamcoaching hoeft niet per se zwaar opgetuigd te worden. Het team, de individuele teamleden en jijzelf kunnen ook op een meer onopvallende manier ondersteund worden. Wat wij noemen: ‘Ninja Style’.

 

Teamcoaching Ninja Style = snelle, geruisloze en flexibele ondersteuning, die schaalbaar ingezet kan worden, openlijk dan wel discreet, waar en wanneer nodig, praktisch en elegant. Een werkwijze die goed aansluit bij agile en lean georiënteerde organisaties.

 

Teamcoaching Ninja Style = ook: onverwacht krachtig. Het lijkt wel magic! Top service met een hart, die het team in staat stelt zwakke of moeilijke momenten gemakkelijk te overwinnen, goed voor elkaar en jezelf te zorgen, je persoonlijk te ontwikkelen, het ijzer te smeden als het heet is, en als team te groeien en excelleren.

 

               Lees eventueel meer over Conflicthantering Ninja Style in dit blog. 

 

Waarom in zee gaan met mij? 
1-53

Als conflict-en reintegratie expert onderscheid ik me in de volgende dingen: 

 • Ik bied jullie 100% veiligheid en discretie. Via mij gaat er niks over de band naar de werkgever. Ik faciliteer jullie zelf je zaakjes voor elkaar te krijgen, op een elegante, constructieve manier;

 • Ik vaar volledig op zelfsturing. Dat wil zeggen dat ik ieder in zijn eigen systeem de aanknopingspunten laat vinden WAT te doen en HOE dit aan te pakken. Dit scheelt weerstand en bevordert eigen verantwoordelijkheid.  

 • Ik ben praktisch. En ga je praktische handvatten, hulpmiddelen en ondersteunende oefeningen geven om jou krachtiger te maken.

 • Ik heb bijna 20 jaar ervaring als conflict- en re-integratieexpert en weet onderhand wat wel en niet werkt op de werkvloer. 

 • Ik heb een eigen methode ontwikkeld voor het hanteren, benutten en je bevrijden van een lastig conflict. 

Alexandra van Smoorenburg is auteur van het coachingtool Benut je conflict. Een praktisch instrument voor conflictbevrijding. Eerste druk 2014, tweede 2016

 

Alexandra verscheen in de media bij Personeelsbeleid, Intermediair, De Volkskrant, ManagementSite, Zorg+Welzijn, Nursing, R4TV, de MUG, Amsterdam FM (radio)

 

Dit is wat je krijgt

Teamcoaching Ninja Style is een Jaartraject voor het hele team, dat deels gezamenlijk, deels individueel doorlopen wordt. Het is een vangnet voor als het fout gaat, en een springplank om het tij te keren. Het traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 3 workshops van 4 uur voor het hele team:
   - Een Kick-off Bijeenkomst: een mindset workshop voor het hele team over het benutten van conflict, een bevrijdende mindset, de valkuilen, de afspraken en de Werktevredenheid Nulmeting; 
   - Een Inspiratiebijeenkomst halverwege het jaar: over een thema naar keuze dat speelt binnen het team (bijvoorbeeld omgaan met oud zeer, omgaan met fouten, werkdruk en werkstress, communicatie, feedback geven)
   - Een Oogstfeest aan het eind van ons jaar samen: een evaluatiebijeenkomst over de groei en het perspectief van het team, met Werktevredenheid Eindmeting;


  • Coaching-on-demand: individuele coaching op het moment dat je het nodig hebt. Een coachingstrippenkaart voor 15 coachingsessies van 2 uur, waar iedereen op eigen initiatief gebruik van kan maken. De sessies vinden plaats op een externe coachinglocatie, in de eigen tijd;

  • Rode telefoonverbinding, voor het gehele team gedurende het hele jaar

  • Maandelijks een waardevolle inspiratievideo, om iedereeen betrokken en geinspireerd te houden, over onderwerpen die je tegenkomt als je een aanspreekcultuur wilt kweken. 

  • Hulpmiddelen, oefeningen en formats ter ondersteuning van het persoonlijke proces van mensen;

 

Hartstikke mooi, maar hoeveel gaat ons dit kosten, Alexandra?

Jullie weten dat de onderliggende conflicten vroeg of laat getackeld moeten worden om het volledige potentieel van jullie team ontsluiten.

Jullie kunnen maanden, dagen en uren spenderen om het alleen op te lossen, met alle risico's (van escalatie, verzuim, personeelsverloop etc.) vandien..

Jullie kunnen ook een intensief traject aangaan met een teamcoach die het groepsmatig aanpakt en bij conflicten de bemiddelende rol op zich neemt (waarmee je accepteert dat men daarna nog steeds niet conflictvaardig is).

 

Of jullie kiezen voor de lichtere en duurzamere Ninja-Conflicthantering Variant, die een fundament legt onder de samenwerking, door summier op de voorgrond (3 inspirerende workshops van 2 uur in een jaar tijd) en vol gas achter de schermen (met individuele conflictcoaching en korte video’s) te werken aan de mindset, het mobiliseren van eigen verantwoordelijkheid, het tackelen van persoonlijke obstakels en het benutten van conflicten.

Een investering die vele malen meer oplevert, dan dat ie kost!   

 

Want de investering is:

Het Teamcoaching Ninja-programma kost €6950 exclusief BTW, prijspeil 2019

 

Interesse?
Bel mij - Alexandra - op 0630403330, of stuur een mailtje via de website: 
 

 

Yep, hier willen we meer van weten!

 

Wat is performance support?

Ik hanteer Gloria Gery's definitie: “An orchestrated set of services that provide on-demand access to integrated information, guidance, advice, assistance, training, and tools to enable high-level job performance with minimum support from other people.” Electronic Performance Support Systems, 1991