Blog van een conflictbegeleider

Herinspecties in de Zorg en Welzijnsector

Herinspecties in de Zorg en Welzijnsector
05-02-2015 18:35

De Inspectie SZW gaat vanaf half februari herinspecties houden bij instellingen in de sector zorg en welzijn. De herinspecties vinden plaats bij instellingen waar in de afgelopen jaren overtredingen zijn geconstateerd op het gebied van veilig en gezond werken. Het gaat hier om ziekenhuizen, asielzoekerscentra en opvanghuizen, instellingen in de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, en instellingen in de verpleging, verzorging, thuis- en kraamzorg.

Focus op psychosociale arbeidsbelasting

De focus bij deze herinspecties is gericht op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidstijden. Bij psychosociale arbeidsbelasting gaat het met name om werkstress en agressie tegen werknemers. Deze factoren vormen de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerd ziekteverzuim in de zorg. De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting is dan ook één van de speerpunten in de aanpak van de Inspectie SZW in de sector zorg en welzijn. Bij de Inspectie worden zowel het beleid als de uitgevoerde maatregelen beoordeeld. 

Sancties

Als bij een herinspectie een eerder geconstateerde overtreding niet is opgeheven, dan zal de Inspectie SZW een boete opleggen. De wet ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ maakt hogere sancties mogelijk.

 

Gerelateerde blogs

Verzuimkosten psychosociale arbeidsbelasting ruim 2 miljard (+ factsheet TNO over psa), nov 2014

Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn, september 2013 

 

 

Geef wat positieve energie terug met een reactie, like of tweet! 

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »