Blog van een conflictbegeleider

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld
25-08-2014 11:21

 

Ongeveer een kwart van de werknemers (22% privaat, 29% publiek) heeft de afgelopen twee jaar één of meerdere vermoedens van misstanden gehad. Gemiddeld genomen wordt de helft van die vermoedens intern aanhangig gemaakt (publiek 47%, privaat 52%). Extern wordt er veel minder vaak melding gedaan van misstanden (publiek 3%, privaat 7%). Zij meldden zich vooral tot de politie of de vakbond. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Gebrek aan vertrouwen

Het gegeven dat de helft van de vermeende misstanden niet wordt gemeld, is lastig te duiden. Nadere analyses in het onderzoek wijzen uit dat een deel niet wordt gemeld omdat de misstand als niet ernstig genoeg is ervaren, niet te bewijzen was, of al gemeld was. De meest genoemde redenen om zowel intern als extern geen melding te doen is de angst voor persoonlijke negatieve gevolgen. Een andere reden die vaak genoemd wordt is het gebrek aan vertrouwen in de procedures.

 

Interne communicatie

Onderzoek toont dus aan dat binnen organisaties het onderwerp nadrukkelijker aan de orde moet worden gesteld en de angst voor persoonlijke negatieve gevolgen voor de medewerker moet worden weggenomen.

De leiding van de organisatie dient de meldingsinfrastructuur duidelijk uit te dragen zodat medewerkers vertrouwen hebben in de procedures.

E.e.a zou opgenomen moeten worden in het conflictbeleid van de organisatie. 

 

Bron: Berenschot. Veilig misstanden melden op het werk, 22-7-2-14

 

Gerelateerde blogs

Seksuele intimidatie meestal door externe, juli 2014

Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014

Iedereen bang voor zijn baantje. Met tips hoe te dealen met intimidatie (casus), februari 2014

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen, (artikel) oktober 2013

Leidinggevende: heb je oog voor het wraakmechanisme? (artikel), juni 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Je doet me een groot plezier door het te delen in jouw sociale netwerk!

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »