Blog van een conflictbegeleider

PSA herkennen en aanpakken

psa = meervoudige problematiek
psa = meervoudige problematiek
27-08-2014 13:31

Werkgevers zijn verplicht werkstress en grensoverschrijdend gedrag (PSA) te voorkomen. Het herkennen en aanpakken ervan vraagt kennis en middelen. Hieronder tips en tools naar informatie, online tools en oplossing.

 

Herken de Druppel
Door Nyenrode en TNO gemaakte werkstresstest op Facebook waarbij werknemers maar ook leidinggevenden bij zichzelf en bij anderen signalen van werkstress kunnen herkennen. Met uiteraard ook tips om er na herkenning doelgericht iets tegen te doen.
Check je werkstress

Psychosociale risico's herkennen en meten

Hoe kun je als werkgever inschatten wat de psychosociale risico's op het werk zijn? Op het Arboportaal van het Ministerie van SZW staat gerichte informatie over psychische klachten, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld, en de te nemen maatregelen. Met ook links naar tools om psychosociale risico's te meten.
Arboportaal: psychosociale belasting

Quickscan Werkdruk

De QuickScan werkdruk 3.0 is een bekroond online enquête- en adviesinstrument gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Organisaties kunnen er werkdruk mee meten, oorzaken in kaart brengen en vervolgens aan de slag gaan met oplossingen. De QuickScan is in principe geschikt voor alle sectoren en functies. Voor het gebruik van de QuickScan Werkdruk zijn minimaal tien deelnemers benodigd.
Quickscan Werkdruk

Gespreksleidraad bij opsporen van werkstress

Regelmatig met elkaar praten helpt bij het bewust worden van stress en het doorbreken van het taboe op werkstress. Met behulp van de gespreksleidraad kun je (als werkgever, preventiemedewerker of werknemer) het thema werkstress op een goede manier op de agenda krijgen en bespreken. Een goede manier om werkstress op te sporen.
Duurzameinzetbaarheid.nl: Gespreksleidraad

Vragenlijst beleving van arbeid

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 2.0 (VBBA) is een gevalideerde vragenlijst voor onderzoek naar werkbeleving, psychosociale arbeidsbelasting en de gevolgen daarvan op motivatie en (mentale) gezondheid. De VBBA 2.0 kan worden gebruikt voor zowel organisatieonderzoek als voor individuele gezondheid. De lijst wordt veel gebruikt door onder andere arbodiensten. Organisaties kunnen onderzoeksresultaten vergelijken met gedetailleerde benchmarks.
Vragenlijst SKB/ VBBA 2.0


Werkdruk verminderen met TNO-Werkdrukkompas
Het Werkdrukkompas biedt binnen tien minuten na beantwoording van een reeks stellingen een presentatie op maat met uitleg, resultaten en oplossingen om met het management in gesprek te treden over de wijze waarop werkdruk kan worden aangepakt.
Werkdrukkompas


Aanpak PSA: branche-specifieke oplossingen

Op de website van de Stichting van de Arbeid zijn per branche, sector of bedrijf oplossingen te vinden om PSA te bestrijden. Met de oplossingen kunnen werkgevers hun eigen arbocatalogus vormgeven.
Arbocatalogus PSA


Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Op zoek naar specifieke tools met betrekking tot duurzame inzetbaarheid? De onlangs weer uitgebreide Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van SZW biedt een scala aan (bijna 100) tools voor werkgevers, werknemers en specialisten.
Toolbox Duurzame Inzetbaarheid


Job Engineering

Job Engineering: sleutelen aan banen om werknemers met plezier duurzaam aan het werk te houden. De tool van TNO en NSvP biedt allerlei mogelijkheden om op taakniveau baanbeweging te creëren, rekening houdend met individuele wensen en vermogens.
Buiten de gepade banen


Hulpmiddelen voor het verbeteren van anti-agressiebeleid

Medewerkers in zorg hebben niet altijd voldoende ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen. Instellingen kunnen gebruikmaken van het 'Actieplan Veilig Werken in de zorg', dat instellingen helpt bij de ontwikkeling en implementatie van anti-agressiebeleid.
Duidelijk over agressie: hulpmiddelen

 

Bron: PenOactueel, arbomagazine

 

Gerelateerde blogs

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld, augustus 2014

Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014

Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn, september 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Je doet me een groot plezier door het te delen in jouw sociale netwerk!

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »