Blog van een conflictbegeleider

Vrijwilligersproject Vrijplaats Amsterdam: Conflictcoaching voor Minima.

Vrijwilligersproject Vrijplaats Amsterdam: Conflictcoaching voor Minima.
13-10-2014 17:25

Groot nieuws! Per 1 april 2015 gaan we in het Amsterdamse Stadsdeel Zuid met de pilot Conflictcoaching voor Minima van start. Het is de missie van Vrijplaats Amsterdam om minima een veilige plek te bieden, los van alle instanties, waar ze terecht kunnen voor een gelijkwaardig gesprek over hun situatie, en gefaciliteerd worden er zelf een praktische uitweg uit te vinden. Het credo is: gehoord, gezien en gefaciliteerd worden, geen hulp en geen advies dus. 
Vrijplaats Amsterdam gaat in eerste instantie alleen conflictcoaching bieden, geen conflictbemiddeling. 

 

Vrijplaatscoaches: experts in zelfsturing

De vrijwilligers gaan door mij getraind worden tot vrijplaatscoach. Dit houdt in dat ze gaan werken met het ruimtelijke coachingtool van de Vrijplaats®, dat mensen in een paar concrete stappen op het pad van eigen verantwoordelijkheid en eigen regie zet. Handig als je een conflict in goede banen wilt helpen leiden! Conflicten zijn immers bij uitstek de situaties waarbij we de schuld – en daarmee ook de macht om er iets aan te doen - bij de ander leggen. Een Vrijplaatscoach zou je dus kunnen omschrijven als een expert in het faciliteren van constructieve zelfsturing.

 

Waarom zo’n nadruk op zelfsturing?

Over eigen verantwoordelijkheid, regie en kracht wordt naar mijn mening erg gemakkelijk gedacht door een aantal sociale plannenmakers. Het is echter niet eenvoudig, en al helemaal niet vanzelfsprekend. Want hoe bepaal je waar je voor gaat? En als je dat al weet, hoe pak je het aan en blijf je op koers? Hoe ga je überhaupt een lastig gesprek aan, en hoe creëer je (meer) mogelijkheden voor jezelf?

Jezelf constructief aansturen moet je leren, al helemaal in geval van een conflict. Zodat je geen beslissing neemt die op de korte termijn iets oplost en op de langere termijn een probleem creëert. Voor zelfsturing heb je ruimte nodig, en vind die maar eens in je eigen hoofd en in de wereld om je heen. Is het geen weldaad, om dan een klankbord aangeboden te krijgen?

 

Waarom voor minima?

Minima moeten de vele uitdagingen die deze positie met zich meebrengt op eigen kracht tackelen. Gelukkig zijn er genoeg die dat prima kunnen, maar velen worstelen er ook mee. Het leven kan best hard zijn, als je in deze maatschappij weinig geld hebt. Eén verkeerde beslissing kan al tot grote problemen leiden. Mensen durven dan soms geen initiatieven meer te nemen of andere keuzes te maken. Ze gaan het gesprek geeneens aan, uit angst hun eigen glazen in te gooien. Persoonlijke coaching zou dan een uitkomst zijn, maar daar is geen geld voor. Nu de maatschappelijke en psychosociale hulpverlening zo wordt teruggedraaid valt hier met andere woorden een pijnlijk gat. Al zijn we wellicht ook weer niet zo afhankelijk van de professionele hulpverlening als tegenwoordig gangbaar is. Deze ontwikkeling is ook een vingerwijzing om weer meer met elkaar te verbinden. Met wat goede aanwijzingen, levenservaring en het hart op de goede plek kunnen we een hoop voor elkaar betekenen. 

 

Voor welke conflicten?

Zowel voor conflicten met een ander, als voor innerlijke conflicten. Die twee hangen namelijk samen. Onder elk uiterlijk conflict zit namelijk een innerlijk conflict, ook al zijn mensen zich daar niet altijd van bewust. Elk innerlijk conflict leidt echter niet altijd direct tot een uiterlijk conflict, maar wat niet is kan zomaar komen (escalatie).
Hoe dan ook, in de Vrijplaats mag het gaan over een conflict thuis, in je familie, op school, in je sociale netwerk, met instanties (overheid en hulpverlening), met buren, of als gevolg van externe factoren zoals criminaliteit, verkeer, lawaai, vervuiling of burenoverlast.

De Vrijplaats is niet bedoeld voor juridische conflicten, en ook niet voor ernstig verwarde mensen. Voor zulke conflicten moet je bij een professional zijn: een advocaat, psycholoog of psychiater.

 

Geluk

Ik ben echt gelukkig, want dit is al jaren onze droom. Paul (Sträter) en ik zeiden altijd tegen elkaar: eigenlijk zou er op elke hoek van de straat: in elk buurthuis, in elke bibliotheek, in elk gezondheidscentrum, een Vrijplaats moeten zijn waar mensen terecht kunnen voor een gelijkwaardig, constructief gesprek. We dachten daarbij ook altijd al aan vrijwilligers, maar wijzelf en de tijd waren er nog niet rijp voor. Nu wel, nadat het tool beschikbaar is, en we serieus aan het bewegen zijn in de richting van de participatiesamenleving. Want conflictcoaching is prachtig werk, zelfs als je er niet voor betaald wordt. Het is zeer interessant voor je eigen ontwikkeling en ook mooi om een waardevolle bijdrage in ruil voor je uitkering te leveren.

 

Het grotere plaatje

We gaan klein beginnen, met een groep van 10 vrijwilligers. Na de training, die gefinancierd wordt door Stadsdeel Zuid, blijf ik als vrijwilliger betrokken bij de Vrijplaats, met name door het delen van mijn kennis en ervaring met de coaches. Ik ga intervisie- en inspiratie-avonden organiseren voor de vrijplaatscoaches, maar zal niet alle taken die bij het project horen naar me toe trekken. We gaan het samen doen, in co-creatie. Na een half jaartje gaan we toetsen hoe het gaat, en als het succesvol is, gaan we meer mensen opleiden om uit te kunnen breiden naar de andere stadsdelen, en bij behoefte naar andere steden. 

 

Geïnteresseerd in deelname?

Als jij mee wilt doen, meld je dan aan voor gratis de workshop Conflictcoaching voor vrijwilligers bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam-Zuid. Deze training kun je ook los van het project volgen. Omdat je er al een beetje kunt kennismaken met het Vrijplaatstool, kun je kijken of dit bij je past en of je je zou willen aansluiten bij de Vrijplaats Amsterdam. De training tot vrijplaatscoach begint daarna pas, maar in principe zit de eerste groep al vol. Er kunnen echter altijd dingen gebeuren waardoor mensen afvallen, dus als je het geïnteresseerd bent, kom gewoon.

 

Gerelateerde blogs

Van zelfsturing naar persoonlijk leiderschap, jan 2013

Een Forum voor gratis Online Conflictcoaching, een haalbaar idee?, nov 2011

Wat is een visie op vrede waard, die het conflict niet omarmt?, sept 2011

Eigen verantwoordelijkheid mobiliseren, juni 2011

Ik wil aandacht! Over slachtofferschap, jan 2011

 

 

 

Vond je dit een interessant blog? Deel het in je sociale netwerk!

« vorige volgende »