Blog van een conflictbegeleider

Zo herken je werkstress

gebukt onder werkdruk
gebukt onder werkdruk
28-05-2014 14:07

Soms neem ik wel eens een informatief blogartikel over, zoals het onderstaande, van pwdegids.nl.

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in Nederland.

Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse werknemers zegt 40 procent vaak tot altijd heel veel werk te hebben en 36 procent noemt het werk hectisch.

 

Reden genoeg voor minister Asscher om dit onderwerp de komende vier jaar op de agenda te zetten van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat in ieder geval extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

 

Oorzaken werkstress
Werkstress kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

 

Risicogroepen werkstress
Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in 8 groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie, of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. Hier vind je meer informatie over de 8 risicogroepen voor werkstress.

 

Signalen werkstress
Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. In deze tabel staan alle signalen van werkstress op een rij.

 

Verschil tussen stress, overspannenheid en burn-out
De begrippen werkstress, overspannenheid, burn-out, PTSS (post traumatische stress stoornis) en depressie worden vaak in één adem genoemd. Een aantal oorzaken en kenmerken van deze verschillende begrippen hebben we in een tabel op een rij gezet. Zo wordt duidelijk hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden en waar de verschillen zitten.

 

Herkennen van werkstress
Hoe kan je werkstress herkennen bij een collega? Als je er voor open staat, dan is er een aantal factoren waaraan je werkstress bij een collega kan herkennen. Voor werkgevers is het van belang dat problemen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geïnventariseerd. Er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijgen in de veroorzakers van psychosociale problematiek in een organisatie.

 

Werkstress bespreekbaar maken
De volgende stap is het bespreekbaar maken van werkstress. Dat kan onder andere in een werkdrukoverleg of thema-werkoverleg. Hoe dat precies in zijn werk gaat en welke afspraken gemaakt kunnen worden, kun je lezen in het artikel Stress op de werkvloer? Beleg een werkdrukoverleg.

 

 

Gerelateerde blogs

Herken de druppel. Feiten en cijfers werkstress 2013, mei 2014

Stress? Zo krik je in vijf minuten je energieniveau weer omhoog!, februari 2014  

Wat te doen als de werkdruk je te hoog wordt, januari 2014

Baanbrekend goed nieuws over stresshantering,november 2013

Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn, september 2013