De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei.

Zoekresultaten

Zoekwoord 'psychosociale arbeidsbelasting' 16 maal gevonden in pagina's:

... januari 2016: thema psychosociale arbeidsbelasting blog: drie adviezen om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen in de zorg   24-12- ...
... als het jaar van de psychosociale arbeidsbelasting. de inspectie szw sluit zich daarbij aan. in 2012 en 2013 gaan ze actief aan de slag met voorli ...
... ie op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (psa)conflict en stress zijn de belangrijkste oorzaken van ziekte, verzuim en verminderde produ ...
... wikkelde gebied van psychosociale arbeidsbelasting heb ik - samen met alexandra - schitterende resultaten behaald bij kwetsbare doelgroepen: werkn ...
de arbowet over psychosociale arbeidsbelasting in de vernieuwde arbowet van 1 januari 2007 wordt expliciet aan werkgevers en werknemers opdracht gege ...
... overplichtingen tav psychosociale arbeidsbelasting. zelf doen of uitbesteden? ben jij bereid en in staat als bemiddelaar op te treden bij conf ...
... ’, wat sinds 2007 psychosociale arbeidsbelasting wordt genoemd. wij waren de eerste experts in nederland op dat gebied. (alexandra was een van d ...
psychosociale arbeidsbelasting als vertrouwenspersoon hoor je vaak over zaken die moeilijk bespreekbaar zijn, zoals seksuele intimidatie, agressie, ...
... ;   onderzoek psychosociale arbeidsbelasting onder werkgevers en werknemers, marktonderzoeksbureau veldkamp, oktober    201 ...
... ies.    psychosociale arbeidsbelasting (psa) een vrijplaats bemiddelingstraject wordt ingezet bij persoonlijke conflicten, maar ...
psychosociale arbeidsbelasting (conflict, werkdruk en werkstress) is al jaren een van de grootste arbeidsrisico’s. in 2017 had 32% van de werknemers ...
... et terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting. wij begonnen daar namelijk al in1999  mee, via het re-integratiebureau human basics. alleen ...
... n, op het werk, bij psychosociale arbeidsbelasting en bij dreigende burn-out. het is een zeer goede voorbereiding op een mediationtraject (als er ...
... kbelevingsonderzoek psychosociale arbeidsbelasting van de tu in delft   okt 2007           laat werkneme ...
... flict gevolg is van psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, intimidatie, agressie, geweld).  de organisatie is verplicht dit actief te voor ...

Zoekwoord 'psychosociale arbeidsbelasting' 27 maal gevonden in Blog van 'n conflictbevrijder:

... ver onder andere om psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen cq haar werknemers tegen psa te beschermen.   werkgevers worden verplich ...
... op een congres over psychosociale arbeidsbelasting en duurzame inzetbaarheid, op het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. esener r ...
... p;     psychosociale arbeidsbelasting kan dan een lastig begrip zijn, nog lastiger is het om er in de praktijk mee te moeten dealen. ...
... en werkstress ofwel psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van een zakelijk probleem, centraal in de organisatie. als er niets meer te schuiven ...
... p; aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (psa) in de zorg blijft noodzakelijk, constateert de inspectie szw. hoewel de aanpak van de wer ...
... s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting is mooi, maar niet voldoende. de vraag die organisaties zich zouden moeten stellen is dan ...
... vers als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (zoals overmatige werkdruk, agressie, pesten) op 2,2 miljard euro.   dit zijn slechts de ...
... et terugdringen van psychosociale arbeidsbelasting in de zorg en welzijnsector.    psychosociale arbeidsbelasting (psa) psa is een v ...
... i 2007 verplicht om psychosociale arbeidsbelasting actief te voorkomen en bestrijden? psychosociale arbeidsbelasting heeft niet alleen betrekkin ...
... raamzorg. focus op psychosociale arbeidsbelasting de focus bij deze herinspecties is gericht op psychosociale arbeidsbelasting en arbeidstijden. ...
... llemaal weten heeft psychosociale arbeidsbelasting zich ontwikkeld tot een dijk van een probleem in de zorg en welzijnsector. zelf begon ik hier a ...
al jaren is psychosociale arbeidsbelasting één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. uit de arbobalans 2018 opgesteld door tno blijkt dat psa ...
... sp;drie adviezen om psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen in de zorg, januari 2016 nieuwsfeit: verzuimkosten psychosociale arbeids ...
... rkstress (wetgeving psychosociale arbeidsbelasting).   wees er tenslotte ook alert op dat je niet over anderen heen walst als die een prob ...
... logs verzuimkosten psychosociale arbeidsbelasting ruim 2 miljard (+ factsheet tno over psa), nov 2014 de onderschatte kracht van vriendelij ...
... , dat ook wel 'psychosociale arbeidsbelasting' wordt genoemd.      in het blog wrrraak! kun je het persoonlij ...
... die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of an ...
... schijnt 80% van de psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en werkstress) veroorzaakt te worden door ... de leiding zelf! nou zal het cijfer bij ...
... pesten en werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting) veel voorkomt op de werkvloer en dat het mensen beschadigt en ziek maakt. en verschrikkelijk v ...
... pesten en werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting) veel voorkomt op de werkvloer en dat het mensen beschadigt en ziek maakt. en verschrikkelijk v ...
... de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen en actief terug te dringen is er daar één van. al in 2006 schr ...
... aatregelen nemen om psychosociale arbeidsbelasting (psa) bij werknemers te voorkomen. onder psa vallen risico’s als bv. werkdruk en pesten, ...
... naar werkbeleving, psychosociale arbeidsbelasting en de gevolgen daarvan op motivatie en (mentale) gezondheid. de vbba 2.0 kan worden gebruikt vo ...
... externe, juli 2014 psychosociale arbeidsbelasting zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014 iedereen bang voor zijn baantje. met tips hoe te ...
... emen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geïnventariseerd. er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijg ...
... hoofdlijnen aanpak psychosociale arbeidsbelasting (conflict, werkdruk en werkstress) rond met daarin zijn goede voornemens voor 2014. eindelijk. ...
... valt namelijk onder psychosociale arbeidsbelasting en dit dient volgens de arbowet actief voorkomen en bestreden te worden door de organisatie. da ...