Waarom Transformatieve Conflictbegeleiding voor sociale professionals

Nederland Conflictvaardiger!

Nederland Conflictvaardiger!

Conflict is een centraal thema in het leven van mensen. 

Dat wist je al.
Elke psychosociale hulpverlener weet dat.
Als coach, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, of welk psychosociaal beroep je dan ook uitoefent: je hebt hier op dagelijkse basis mee te maken.  

Toch noemen we het vaak niet zo. 
We noemen het liever: stress, druk, uit elkaar groeien, huftergedrag, depressie, burnout, verslaving, scheiding, escalatie, eenzaamheid. 

Maar wat daar onder zit is altijd simpelweg: innerlijk conflict. 

Onder elk uiterlijk probleem of conflict - met wie of wat dan ook - zit innerlijk conflict.

 

Focus op de oplossing van het onderliggende innerlijke conflict

Ooit ontdekte ik, dat ik niet - zoals ik in verschillende opleidingen geleerd had - moest zoeken naar de vraag achter de vraag, maar dat ik op zoek moest naar het conflict achter de vraag. Ik ontdekte dat door het onderliggende innerlijke conflict op te lossen, veel symptomen en problemen in de buitenwereld smelten als sneeuw voor de zon. Eureka! 

Nu help ik de meest ingewikkelde problematieken oplossen met conflictbegeleiding op basis van zelfsturing. Dag DSM classificaties!

 

Conflictbegeleiding vraagt om een holistische visie 
Conflictbegeleiding is superinteressant en raakt werkelijk alles: de emotionele, mentale, gedragsmatige,  communicatieve, creatieve, inhoudelijke, zakelijke, systemische en spirituele kanten van het leven. Het raakt diepe thema's zoals het lijden van de mens, alsook de essentie van het mens zijnTevens raakt het ook de praktische kant van het leven: dat je client vanuit zichzelf in actie komt, dingen regelt, het moedige gesprek aangaat.


Elk professional die zich beperkt tot slechts één invalshoek, schiet tekort  in de conflictbegeleiding.  
Het gaat niet alleen om behoeften en wensen.
Het gaat niet alleen om zakelijke belangen en geld. 
Het gaat niet alleen om waarden en wijsheid.
Het gaat niet alleen om rollen en werkorganisatie. 
Het gaat niet alleen om de angel verwijderen, het vroegkinderlijk trauma, of de stoornis.
Het gaat niet alleen over positief insteken en mogelijkheden blijven zien. 
Het gaat niet alleen om de baggermanier van communiceren verbeteren. 
En zo kan ik nog ff doorgaan. 
Het gaat om hoe al die dingen (en meer) zich tot elkaar verhouden en elkaar beinvloeden. 
Er zijn meerdere knoppen waaraan gedraaid moet worden. 

 

>>> Begeleiding van ernstig conflict is iets voor ervaren sociale professionals. Het is een vak apart, dat een breed palet aan ervaring, invoeling, zelfkennis, wijsheid, transformatieve kennis én coachingvaardigheden van de begeleider vergt. 

 

>>> De meest impact heb je met een praktische, zingevende benadering van conflict, en een werkwijze op basis van ontspanning, inzicht, transformatie en zelfsturing. 

  

Waar het m.i. in de huidige conflictbegeleiding vaak aan schort 

De meeste conflictprofessionals helpen op procedurele en zakelijke wijze met de afhandeling van conflict. En niet met de oplossing ervan. Vertrouwenspersonen, mediators, juristen en advocaten worden te laat opgetrommeld, als het kalf al verdronken is. Met de beleving doen deze professionals weinig tot niets. En dit veroorzaakt zowel privé als maatschappelijk een groot probleem.
Een zakelijke aanpak van conflict volstaat niet.
De pijn lost er niet van op. 
En al die resten stress, frustratie en handelingsonvermogen die in het systeem van de client blijven zitten vinden hun uitweg in verharding, conflictherhaling en ziekte.

Waardoor we nu in een snoeiharde, gejuridicaliseerde en gemedicaliseerde samenleving leven, met gigantische wachtlijsten bij psychologen, therapeuten en psychiaters! 
Die trouwens ook fragmentarisch te werk gaan, en geen adequate conflictbegeleiding faciliteren. 

Het gevolg voor de cliënt? 

 

>>> Clienten moeten de hulp bij conflict op allerlei manieren bij elkaar sprokkelen. 

 

Dit is wat er nodig is
Een veel directere, minder omslachtige aanpak, die de-escalerend en oplossend werkt. 
Een helende aanpak. 
Een educatieve aanpak. 
Een praktische aanpak.

Een holistische aanpak.

>>> Suggestie: verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden, waar dan ook!

 

Dit is wat ik voor jou kan betekenen

In de 20+ jaar dat ik me bezig hou met psychosociale arbeidsbelasting (conflict en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer) heb ik een doorwrochte, stap-voor-stap aanpak ontwikkeld, die super gedegen is en hélpt.
Een aanpak obv ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering van conflict

Een positieve aanpak, die bevrijdend werkt. 

En het is niet eens moeilijk, noch zwaar om dit proces te begeleiden! Integendeel: het is prachtig, upliftend, liefdevol, verrassend, verrijkend, creatief werk!! 

En daarom:

 

Werk jij al 10+ jaar als geestelijk verzorger, coach, maatschappelijk werker, of psycholoog?

Wil je leren hoe je stapsgewijs een (ernstig) conflict helpt oplossen?

Meld je aan voor het: 
  

Gratis Live Webinar Transformatieve Conflictbegeleiding

 

♥♥♥