Waarom Transformatieve Conflictcoaching voor hulpverleners

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden

Verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden

Conflict is een centraal thema in het leven van mensen. Elke coach, geestelijk verzorger, of psychosociaal hulpverlener is zich daarvan bewust. Want al zijn clienten zijn ofwel in conflict met zichzelf, ofwel met anderen. Wat niet per se wil zeggen dat ze ruzie hebben. Vewijdering is net zo goed een teken van conflict. Zo ook ziekte maar al te vaak. 

 

Conflicthulp moet beter! De conflicthulp zoals die Nederland geboden wordt kan niet alleen beter, maar moet ook beter. Kijk naar de verharding van onze samenleving! Naar mijn mening wordt er te veel half werk geleverd door professionals. Clienten worden ofwel alléén geholpen bij de afhandeling van hun conflict (vertrouwenspersonen, mediators, juristen, advocaten), ofwel alléén bij hun individuele verwerkingsproces (coaches, psychologen, therapeuten en psychiaters). En dat is niet goed genoeg. Want al die resten stress, frustratie en handelingsonvermogen vinden hun uitweg in ziekte, verharding en conflictherhaling. 

 

Transformatieve conflictcoaching. Zelf vatte ik zo'n 20 jaar geleden - in de tijd dat ik nog als re-integratiespecialist werkte - een fascinatie op voor conflict. Ik ontdekte dat conflicten zowel vreselijk zijn, als een rijke bron voor persoonlijke groei! Met beide pootjes in de stront ontwikkelde ik een transformatieve coachingmethode, gebaseerd op ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering. Met als concrete doelen: het beter hanteren, benutten en loslaten van conflict. Want dat leidt tot conflictbevrijding. 

 

Wil jij ook een conflictbevrijder worden? Mooi, want dat zouden veel meer professionals moeten willen! Aan een conflict zitten mentale, emotionele, praktische, communicatieve en spirituele kanten, die je allemaal wil coveren, omdat ze allemaal van doorslaggevende betekenis kunnen zijn voor het in goede banen leiden van lastig oplosbaar conflict. Conflictcoaching is dan ook een apart specialisme, waar veel meer aandacht voor zou moeten komen. Dus als jij ook het verschil wil maken voor je coachee of cliënt, en ook wil leren hoe je een conflict decodeert en gebruikt als de stapsteen naar groei, meld je dan aan voor onderstaande Masterclass. 

 

 

Masterclass Conflictbevrijding