Waarom Transformatieve Conflictbegeleiding voor sociale professionals

Nederland Conflictvaardiger!

Nederland Conflictvaardiger!

Conflict is een centraal thema in het leven van mensen. 

Elke psychosociale hulpverlener weet dat.
Als coach, geestelijk verzorger, maatschappelijk werker, of in welk psychosociaal beroep dan ook heb je hier op dagelijkse basis mee te maken.  

Toch noemen we het vaak niet zo. 
We noemen het liever: stress, druk, isolement, uit contact, uit elkaar groeien, huftergedrag, depressie, burnout, verslaving, scheiding. 

Maar wat daar onder zit is conflict. 

Innerlijk conflict.

Onder elk uiterlijk conflict - met wie of wat dan ook - zit innerlijk conflict.

 

Focus op de oplossing van het onderliggende innerlijke conflict

Ooit ontdekte ik, dat ik niet - zoals ik in mijn opleidingen geleerd had - moest zoeken naar de vraag achter de vraag. Maar dat ik op zoek moest naar het conflict achter de vraag. Want door het onderliggende innerlijke conflict op te lossen, smelten veel symptomen en problemen in de buitenwereld als sneeuw voor de zon. Een eureka ontdekking. 

Nu help ik de meest ingewikkelde problematieken oplossen met conflictbegeleiding op basis van zelfsturing. Geen DSM classificaties meer nodig!

 

Conflictbegeleiding vraagt om een holistische visie 
Conflictbegeleiding is superinteressant en raakt werkelijk alles: de emotionele, mentale, gedragsmatige,  communicatieve, creatieve, inhoudelijke, zakelijke, systemische en spirituele kanten van het leven. Het raakt diepe thema's zoals het lijden van de mens, alsook de essentie van het mens zijnTevens raakt het ook de praktische kant van het leven: dat je client in actie komt, dingen regelt, het moedige gesprek aangaat.


Elk professional die zich beperkt tot slechts één invalshoek, schiet in de praktijk tekort.  
Het gaat niet alleen om het geld. 
Het gaat niet alleen om de inhoud.
Het gaat niet alleen om vroegkinderlijk trauma.
Het gaat niet alleen om de baggermanier van communiceren. 
Het gaat niet alleen om de werkorganisatie. 
Et cetera.

 

>>> Conflictbegeleiding is een vak apart, dat een breed palet aan ervaring, invoeling, wijsheid, kennis en transformatieve coachingvaardigheden van een begeleider vergt. 

 

>>> De meest impact heb je met een praktische, zingevende benadering van conflict en een werkwijze op basis van ontspanning, inzicht, transformatie en zelfsturing. 

  

Waar het in de huidige conflictbegeleiding m.i. vaak aan schort 

De meeste conflictprofessionals helpen op procedurele en zakelijke wijze met de afhandeling van conflict. En niet met de oplossing ervan. Vertrouwenspersonen, mediators, juristen en advocaten worden te laat opgetrommeld, als het kalf al verdronken is. Met de beleving wordt in dit proces niks gedaan. En dit veroorzaakt zowel privé als maatschappelijk een groot probleem.
Een zakelijke aanpak van conflict volstaat niet.
De pijn lost er niet van op. 
En al die resten stress, frustratie en handelingsonvermogen vinden hun uitweg in verharding, conflictherhaling en ziekte.

Waardoor we nu in een snoeiharde, gejuridicaliseerde en gemedicaliseerde samenleving leven, met gigantische wachtlijsten bij psychologen, therapeuten en psychiaters! 
Die trouwens ook fragmentarisch te werk gaan en geen adequate conflictbegeleiding faciliteren. 

Het gevolg voor de cliënt? 
 

>>> Clienten moeten de hulp bij conflict op allerlei manieren bij elkaar sprokkelen. 

 

Dit is wat er nodig is
Een veel directere, minder omslachtige aanpak, die de-escalerend en oplossend werkt. 
Een helende aanpak. 
Een educatieve aanpak. 
Een praktische aanpak.

Een holistische aanpak.

>>> Oftewel: verbeter je conflictbegeleidingsvaardigheden!

 

Dit is wat ik voor jou kan betekenen

In de 20+ jaar dat ik me bezig hou met psychosociale arbeidsbelasting (conflict en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer) heb ik een doorwrochte, stap-voor-stap aanpak ontwikkeld, die super gedegen is en hélpt.
Een aanpak obv ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering van conflict

Een positieve aanpak, die bevrijdend werkt. 

En het is niet eens moeilijk, noch zwaar om dit proces te begeleiden!

Integendeel: het is prachtig, upliftend, liefdevol, verrassend, verrijkend, creatief werk!! 

En daarom:

 

Werk jij al 10+ jaar als geestelijk verzorger, coach, maatschappelijk werker, of psycholoog?

Wil je leren hoe je stapsgewijs een (ernstig) conflict helpt oplossen?

Leer het hier: 
  

Gratis Live Webinar Transformatieve Conflictbegeleiding

 

 

♥♥♥