Wat is transformatieve coaching

Wat is transformatieve coaching?

Transformatieve coaching helpt je te veranderen op basis van je eigen innerlijke wijsheid en je natuurlijke verlangen naar lichter, gemakkelijker en vrijer. Vergelijkbaar met hoe de rups gedreven wordt zich te ontpoppen tot de vlinder die hij in potentie altijd al was. De rol van de coach is die van vroedvrouw, die je helpt bevallen van ... jezelf. Van jouw 'next level you'. Transformatieve coaching helpt je te groeien als mens en jezelf te bevrijden van hinderlijke innerlijke belemmeringen en blokkades.   

 

Transformatieve coaching gaat over verandering van binnenuit. Het helpt méér van jezelf aan te boren en realiseren. Het houdt rekening met de fysieke, mentale, emotionele aspecten van je menszijn, alsook de spirituele; met het bewuste, alsook met het onbewuste; met de materiële alsook de immateriële kant van de zaak. Omdat het pas echt goed gaat voelen, als al die niveaus gesynchroniseerd met elkaar raken.

Vrijplaatscoaching

Vrijplaatscoaching is transformatieve conflict-& lifecoaching. Het helpt je ontdekken hoe je zelf een lastig innerlijk en/of uiterlijk conflict in goede banen kunt leiden. Hoe je de situatie beter kunt hanteren (emotioneel en communicatief), hoe je 'm kunt benutten (als opstapje gebruiken voor je eigen persoonlijke groei) en hoe je 'm versneld kunt loslaten. Met je huidige 'ik' zie je dat misschien nog niet zo voor je, maar dat is nou precies waarom je transformatieve coaching wil.  

 

Vrijplaatscoaching is gebaseerd op zelfsturing. Zeker in geval van conflict is zelfsturing heel belangrijk, want het blijkt heel moeilijk voor mensen te zijn om bij een conflict het advies van een ander op te volgen. De oplossing en de weg daar naar toe moeten met andere woorden uit de persoon zelf komen, anders gaat het niet werken. Wil je iets meer weten over  Vrijplaatscoaching, lees dan deze pagina. En mocht je zelf transformatief coach willen worden, check dan de Opleiding.

Het verschil met 'gewone' coaching en psychotherapie

Coaching leert je beter om te gaan met obstakels op je pad, ervan uitgaande dat je psychisch gezond bent. Transformatieve coaching gaat een stapje verder en wil je niet alleen helpen met de obstakels om te gaan, maar ze vooral ook op te lossen. Oftewel deze te transformeren. Opdat jij méér jezelf kunt zijn. Waardoor je meer ontspannen bent met jezelf en jezelf authentieker, eerlijker, duidelijker en krachtiger kunt neerzetten.

 

Psychotherapie leert ook omgaan met obstakels, maar in relatie tot de aanwezigheid van een psychische stoornis of ziekte. Een psychotherapeut heeft kennis over die ziektes en kan op basis daarvan soms beter beoordelen of bepaalde doelstellingen wel haalbaar zijn voor je. Kamp je dus met een stoornis (borderline, bipolaire stoornis, dwangneurose etc.), een zware depressie, een ernstige verslaving, gecompliceerde rouw, ernstige eetproblemen, of extreme vermoeidheid, zoek dan een goede psychotherapeut. Mogelijk zijn je conflicten simpelweg het gevolg van je ziekte of stoornis, en verdwijnen ze 'vanzelf' wanneer jij meer inzicht en vat op jezelf krijgt. 

De toekomst

Transformatieve coaching heeft  naar mijn idee de toekomst. In de wetenschap wordt steeds meer benadrukt hoe lichaam en geest met elkaar samenhangen, hoe groot de invloed van het onbewuste (hoger en lager zelf) op ons functioneren is, en hoe effectief een zingevende benadering van problematiek is. Vrijplaatscoaching voldoet hieraan en biedt daarbij een alternatieve, dan wel aanvullende begeleidingsvorm bij conflict. Omdat een mediator of advocaat wel helpen afhandelen, maar niet helpen oplossen. En dus is het wat mij betreft echt tijd dat we next level gaan en voor conflicttransformatie gaan kiezen. De duurzame variant. Omdat het kan!

 

© Alexandra van Smoorenburg. conflictbevrijder bij De Vrijplaatscoach

 

Werk je in een begeleidende functie en wil je mijn E-zine Tips voor Conflictbevrijders ontvangen? Abonneer je hier en ontvang het gratis E-book Tips om je cliënt te motiveren het conflict te benutten.