Training Transformatieve Conflictbegeleiding. Van Conflictbegeleider naar Conflictbevrijder

Training Transformatieve Conflictbegeleiding (TTC)

Transformatieve conflictcoaching Amsterdam

Voor sociale professionals die mensen op individueel niveau begeleiden met (ernstig) conflict, zoals grensoverschrijdend gedrag richting zichzelf (burnout), of in relatie tot de ander. 

 

Wil je als Coach, Maatschappelijk Werker, Geestelijk Verzorger, of Psycholoog

 gegarandeerd impact en voorspelbaar succes voor je cliënt?

 een gestructureerd, creatief en licht werkproces?

 en zèlf groeien en een verdiepingsslag maken in je conflictvaardigheid?

  

De Training Transformatieve Conflictbegeleiding biedt je diepgaande kennis en excellente tools om jezelf en je cliënten te faciliteren hun (innerlijke) conflict vaardig te hanteren, te benutten èn los te laten. Transformatieve conflictbegeleiding leidt tot conflictbevrijding.

Van Conflictbegeleider naar Conflictbevrijder

Een belangrijke vraag om jezelf te stellen is of je wil helpen bij de afhandeling van conflict, of bij de oplossing ervan. Van oplossing is pas sprake als je cliënt geen last meer heeft van het conflict. 

Als hij weer in zichzelf en in het leven gelooft. 
Als de (zelf)liefde weer stroomt en je cliënt zich (weer) vrij voelt om te bewegen en leven! 

 

Als conflictbevrijder begeleid je: 

 • Zingend hart (2)van stagnatie en escalatie naar verantwoordelijkheid nemen en creativiteit
 • van pijn en eenzaamheid naar (zelf)compassie en verbinding
 • van angst en beperking naar (zelf)liefde en bevrijding
 • van krampachtig overleven naar groei en weer voluit en zinvol leven 

Wil jij dit ook kunnen? Maak kennis met de Vrijplaatsmethode en leer de belangrijkste stap naar conflictbevrijding toepassen in de: 

 

Masterclass Conflictbevrijding

 


Wie ben ik, dat ik iets over dit onderwerp mag roepen?

 

AlexandravanSmoorenburgTransformatiefConflictcoachMijn naam is Alexandra van Smoorenburg (1963), voorheen gepassioneerd tentoonstellingsmaker, maar na een geweldservaring op mijn 29e omgeschoold tot coach, lichaamsgericht therapeut en healer.

 

Zo'n 20 jaar geleden raakte ik volkomen gefascineerd door conflict.
Ik werkte in die tijd in de reintegratiebranche, waar ik werknemers met meervoudige problematiek begeleidde. Dit was vaak zo gecompliceerd, dat het moeilijk was ze ècht vooruit te helpen. Totdat ik ontdekte dat ik op zoek moest gaan naar het onderliggende innerlijke conflict. Door dat op te lossen smolten de meeste uiterlijke symptomen (zoals chronische pijnklachten en conflict met anderen) als sneeuw voor de zon
... Ik had de graal gevonden en vatte een passie op voor conflicttransformatie!

 

1-243

Met de pootjes in de modder en veel creativiteit ontdekten mijn partner en collega Paul Sträter en ik een natuurlijk oplossingspad voor conflictbevrijding. Het holistische werkmodel dat hiervan het resultaat was deponeerden we in 2007 (!) reeds als merk: de Vrijplaats®.

In de jaren daarna bleef ik de Vrijplaatsmethode aanscherpen tot een degelijke, transformatieve methode, op basis van 100% zelfsturing, ontspanning en een zingevende benadering. 

 


De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode is een holistische begeleidingsmethodiek, die zowel innerlijk als uiterlijk conflict werkbaar en oplosbaar maakt. 

Het is een stap-voor-stapmethode, gebaseerd op ontspanning, zelfsturing en een zingevende benadering van conflict. 

Het doel van de Vrijplaatsmethode is Persoonlijke Groei, Verbinding en Bevrijding

Methodisch zijn er vier resultaatgebieden: 

 • Conflicthantering: zowel emotioneel als communicatief 
 • Conflictbenutting: het zien en aangrijpen van kansen en mogelijkheden
 • Conflictbevrijding: het versneld loslaten van stress en pijn
 • Zingeving: het (h)erkennen van de onderliggende les, boodschap en soms zelfs zegen

NB De Vrijplaatsmethode sluit aan bij alle levensovertuigingen: bij wetenschappelijk ingestelde, a-theistische cliënten, alsook bij spirituele of (diep) religieuze mensen. De methode benut op een inclusieve en toegankelijke manier de essentiële (zijns)dimensie in de mens, die middels taalgebruik afgestemd kan worden op de levensbeschouwelijke achtergrond van je cliënt.   
Check deze pagina als je meer wil weten over de Vrijplaatsmethode


Werken met een zelfsturingtools

De Vrijplaatsmethode maakt gebruik van verschillende zelfsturingtools.Vrijplaatstool-2
Waarom die nadruk op zelfsturing? 
Omdat hulp bieden en advies geven niet werkt in geval van conflict. 

 

Met behulp van de Vrijplaats Zelfsturingstools help je je cliënten:
geel balletje 
Op een volkomen natuurlijke manier, stap voor stap, door alle mogelijke innerlijke weerstanden heen te bewegen naar een constructieve houding en aanpak; 
geel balletje  Zelf de situatie te ontwarren en inzicht te krijgen in hun innerlijke dynamiek, alsook de onderlinge egodynamiek.
geel balletje  Hun eigen conclusies te trekken, zichzelf te adviseren en welbewust te kiezen voor een constructief pad. Vanuit de beleving dat dit hen de meeste voordelen en kansen op succes biedt.

 

>>> GROOT VOORDEEL van gebruik van dit tool voor de cliënt: groei van binnen naar buiten

 • Passend advies en stappen door aansluiting op eigen kennis, inzicht en kracht 
 • Groei zelfvertrouwen door het aanboren van eigen bronnen
 • Energie en veranderkracht!

>>> GROOT VOORDEEL van het tool voor jou, als begeleider: werkplezier!

 • Een natuurlijk stappenplan en ontspannen proces, met een gegarandeerde positieve uitkomst
 • Een holistische totaalaanpak, waarin zogewenst eerder geleerde favoriete begeleidingstechnieken en werkwijzen eenvoudig geintegreerd kunnen worden
 • Overdracht is haast onmogelijk = niet moe aan het eind van de dag!

 

Mike Janssens (Psycholoog en Mindfulnesstrainer): 'Beter gereedschap om mensen te coachen'
'De Vrijplaatsmethode laat je op een nieuwe manier tegen conflicten aan kijken: hoe je ze kunt gebruiken voor je persoonlijke groei. De training was leerzaam en praktisch en heel inspirerend! Ik heb er voor mij persoonlijk, alsook voor mijn werk als psycholoog en mindfulnesstrainer veel aan gehad. Ik voel dat ik beter gereedschap heb om mensen te coachen. Vanuit rust!  Ik kijk ernaar uit om er verder mee aan de slag te gaan.'

 

Interessant! Ik ga die Masterclass boeken.

 


Wanneer zet je een transformatief conflictbegeleidingstraject in? 

Inhoudelijk:

 • Bij innerlijk conflict, waaronder lastige dilemma's en dreigende burnout (lifecoaching)
 • Bij uiterlijk conflict, waaronder grensoverschrijdend gedrag en vechtscheiding (conflictcoaching)
 • Bij afgeleid conflict: voor wie gevolgen ervaart van een conflict tussen twee of meer anderen, bv het kind van gescheiden ouders, of een werknemer die agv het conflict tussen 2 collega's zijn werk niet meer kan doen en daar onder lijdt
 • Bij 'onoplosbaar' conflict, zoals bij ingeademd en generationeel overgenomen conflict, of in het geval de andere partij niet kan of wil meewerken aan oplossing.

Qua 'interventie': 

 1. Als een op zichzelf staand transformatief conflict- of lifecoachingtraject
 2. Als pre-mediation, bij hoogoplopende emoties en/of machtsongelijkheid
 3. Als aanvulling op een juridisch traject, bv in geval van een vechtscheiding, onterecht ontslag, of conflict rondom erfenis

Hoe weet ik of Transformatieve Conflictbegeleiding bij mij past?

 

Je gaat vast superblij worden met Vrijplaatscoaching als je:

 • hands-on-tools kunt gebruiken;
 • houdt van een gestructureerde manier van werken (met daarbinnen alle vrijheid); 
 • openstaat voor een zingevende benadering van conflict; 
 • snapt dat zelfsturing in geval van conflict een vereiste is om resultaat te bereiken
  (dwz bereid zijn je professionele interpretaties en framing los te laten!);   
 • graag de diepte raakt en gedreven bent om impact te genereren bij je cliënt;
 • bereid bent te werken met ontspanningsoefeningen en transformatieve coachingtechnieken die werken met de taal van het lichaam en de verbeelding
 • als je zelf wil groeien als mens en professional!

Jouw profiel

Minimaal HBO-denkniveau | Holistisch mensbeeld | Zorgvuldig en vertrouwelijk met informatie om kunnen gaan | Betrouwbaar in afspraken | Bereid en in staat het proces goed te monitoren (afstemmen, iets uit kunnen leggen, gefaseerd werken, voortgang bewaken, evalueren) | Bereidheid te reflecteren op je eigen functioneren (Intervisie) | Streven naar professionele excellentie / impact genereren | 

Willeke Kempkes (Psychosynthese Coach): 'In een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen.'
De training was verrijkend, intensief, en goed voorbereid met veel ondersteunend materiaal. De training heeft me veel inzicht gegeven in hoe ik zelf met conflicten omga, en inzicht in alle terreinen die deze methodiek verkent. Zelf ben ik hierdoor in een rustiger, open, zonder oordeelstuk van mezelf gekomen, van waaruit het fijn werken/ leven is.'

 

Yes! That's me. Ik ga een eerste stap zetten.

 


Inhoud Training Transformatieve Conflictbegeleiding

 1. Onderliggende theorie
 2. Leren werken met de verschillende zelfsturingstools: Het Vrijplaatstool, De Zelfsturingskaart, De Relatiekaart en de Communicatiekaart
 3. Intrainen van de 7 vaardigheden van een conflictbevrijder
 4. Oefenen met de transformatieve coachingtechnieken
Cees de Bever (Coach): 'Veel verdieping en structuur door het tool!'
Ik heb de training als zeer positief ervaren! Fijne setting, veel persoonlijke aandacht, interactief, tijd voor discussie/input/vragen van cursisten. De training heeft me veel inzicht en verdieping gebracht en verankering van eerder geleerde coachingvaardigheden. Mijn coachtrajecten zijn nu veel beter gestructureerd nu en werpen meer vruchten af! Alexandra is een gedreven, kennis van zaken hebbende, meelevende trainer; de training een mooie combinatie van theorie en zelf oefeningen doen. En last but not least: de studiematerialen waren erg helder en overzichtelijk! Een toptraining!'

Na afloop van de training 

 • Ben je een kei in het mobiliseren van verantwoordelijkheid nemen
 • Ben je een kei in het faciliteren van constructieve zelfsturing en conflictbevrijding;
 • Kun je een transformatief conflictcoachingtraject met garantie op succes aanbieden;
 • Heb je jezelf van een persoonlijk (innerlijk) conflict bevrijd, of je persoonlijke strategie in conflicthantering ontwikkeld.

>>> en heb je je ontwikkeld van conflictbegeleider tot conflictbevrijder! ♥ 

 

Frederieke van Nieuwenhuizen (Ondersteuner Cliëntenraden): 'Een concreet handvat om met mensen te werken'
Ik heb de training als heel positief en intensief ervaren! Hij sloot goed aan bij trainingen die ik eerder deed over  lichaamswerk, stilteretraites en de ITIP-opleiding. Ik heb nu een geweldig handvat om concreet met mensen aan de slag te gaan, echt fijn. En - last but not least - nu ik weet hoe ik een conflict kan 'decoderen' ben ik er zelf ook niet meer bang voor!'

 

Ik weet genoeg: ik meld me aan voor de Masterclass!

 


Praktisch

Het is een hybride, blended learning training, bestaande uit de volgende onderdelen:

a) Masterclass Conflictbevrijding
(ook los te volgen)

Van conflictbegeleider naar conflictbevrijder

2 x 2uur live online

1 x 1 uur oogstsessie met Q&A (data)

b) Bootcamp 1:
innerlijk conflict

Oefenen met het Vrijplaatstool en de Zelfsturingkaart

Live, 3 dagen, 9.00 – 17.00

c) Verdiepingsmodules

Werken met het lichaam

Werken met de verbeelding

De Spirituele dimensie
Emotionele zelfzorg

Live, 4 zaterdagochtenden
10. – 14.00 

d) Bootcamp 2:
uiterlijk conflict

Oefenen met het Relatietool, de Relatiekaart en de Communicatiekaart

Live, 2 dagen, 9.00 - 17.00 

d) Zelfstudie

Theorie 

Handboek en Instructievideo's  

d) Praktijkervaring

2 Oefentrajecten doen

ca 30 uur

e) Supervisie

3 Supervisiebijeenkomsten

3 x 2 uur live online 

f) Toetsgesprek

Bespreking Oefentrajecten (individueel)

2 uur online

 

èTotale duur 9 mnd: 3 mnd training + 6 mnd voor de certificering (praktijkervaring opdoen + zelfstudie + supervisie + aan het eind de toets) 

Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 8 personen. 

Studiemateriaal

Al voor de bootcamp krijg je toegang tot een aantal video's waarin basale theorie wordt behandeld.
Tijdens de bootcamp ontvang je het het Vrijplaats® Zelfsturingtool, het Handboek Transformatieve Conflictbegeleiding (naslagwerk) en het werkboekje met de vragenbladen. 
Na de bootcamp volgen meer video's, ter verdere verdieping en om je te ondersteunen bij het praktische werk. 

 

vogel geknipt

Constance de Graaf (verpleegkundige en coach): 'Het heeft me zoveel krachtiger en gelukkiger gemaakt!'
 Ik vond de training zeer verhelderend en heb veel kennis opgedaan en vaardigheden geleerd. Ook zelfkennis: het heeft me zoveel krachtiger en gelukkiger gemaakt. Ik vind de Vrijplaatsmethode een laagdrempelige, verhelderende en bevrijdende methode.'

Investering Training Transformatieve Conflictcoaching

€3297 ex BTW

Deze prijs is inclusief: 

 • de Masterclass Conflictbevrijding (2 x 2 uur online + vragenuur)
 • twee live Bootcamps van 3 dagen
 • vier live Verdiepingsmodules van een halve dag
 • het Vrijplaats® Zelfsturingstool t.w.v. €197
 • de Vragenbladen voor de 7 sessies (onbetaalbaar)
 • de Informatiebladen, huiswerkoefeningen en meditaties (op audio) bij de 7 sessies voor je cliënt
 • het Handboek "Transformatieve Conflictcoaching met de Vrijplaatsmethode. In 7 stappen naar conflictbevrijding." (incl. literatuurlijst) t.w.v. €37
 • de video's met instructies en theorie (ca 15 uur)
 • het mondelinge toetsgesprek en het certificaat. 

Data eerstvolgende Training Transformatieve Conflictcoaching

Live online Masterclass: in sept en okt 2024. Kijk hier voor exacte data

Bootcamp 1 (3 dagen): 1, 2 en 3 nov 2024, van 9.00 - 17.00 uur (zondag tot 16 uur)

Verdiepingsmodules:  9 nov, 23 nov, 7 dec en 21 dec 2024, van 10 tot 14 uur

Bootcamp 2 (3 dagen): 24, 25 en 26 jan 2025, van 9.00 - 17.00 uur (zondag tot 16 uur)

Supervisie: 3 avonden in feb, mrt en april 2025 data en tijdstip in overleg
Toets: individueel online in mei 2025

Locatie: Het Coachinghuis, Binnenkant 24, op 5 minuten loopafstand van Amsterdam CS   

 

Lijkt het je wat?
Meld je aan via onderstaande button en VERHEUG JE! 

 

 

Definitely interested! Ik meld me NU aan voor de eerste stap!