De Vrijplaats- officiële pagina

De Vrijplaats - officiële pagina

De Vrijplaats maakt je vrij!
De Vrijplaats maakt je vrij!

De Vrijplaats® is een transformatief dienstverleningsconcept voor het oplossen van (innerlijk) conflict, stress en onmacht. Het woord 'vrijplaats' betekent 'veilige plek', of 'toevluchtsoord'. 
De Vrijplaats® is dus bedoeld om mensen een veilige plek te bieden, waar ze tot zichzelf kunnen komen en - wie weet - tot inzicht en nieuw uitzicht. Ook ontdekken ze hier hoe ze de regie over zichzelf kunnen terugpakken en hun situatie in goede banen kunnen leiden. 

Een Vrijplaats biedt mensen de veiligheid en optimale condities om hun eigen oplossing of uitweg uit de situatie te vinden, opdat ze

 • de situatie emotioneel en communicatief goed kunnen hanteren
 • de ervaring op een positieve manier voor hun eigen ontwikkeling kunnen benutten
 • én de innerlijke strijd kunnen loslaten. 

Vrijplaatscoaching werkt op basis van een praktische en zingevende benadering van conflict en een werkwijze op basis van ontspanning, inzicht, transformatie en zelfsturing.

Wat levert de Vrijplaats® op?

Conflictbevrijding! Een praktische oplossing! Een uitweg! 
Dit als gevolg van:

 • Bewustwording van de innerlijke en uiterlijke (interpersoonlijke) dynamiek
 • Grip op eigen grenzen en emoties 
 • Stressregulatie en traumarelease
 • Constructieve zelfsturing  
 • Herstel eigen verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en kracht
 • Zingeving (bewustwording van de onderliggende boodschap)
 • Creativiteit (bewustwording potentiele kansen en mogelijkheden en hoe deze te benutten
 • Effectieve conflicthantering (emotioneel en communicatief)   

In algemene termen ervaren mensen een toename aan zelfbewustzijn, empowerment, persoonlijke groei, energie en zingeving. 

Wanneer zet je een Vrijplaats® in? 

 • Bij psychosociale arbeidsbelasting: werkstress als gevolg van conflict, pesten, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, agressie of werkdruk.
 • Bij conflict in de privésfeer: (v)echtscheiding, huiselijk geweld, familieconflict, et cetera
 • Aanvullend op mediation, of een juridisch proces. 

 

Volg ons op Facebook!

De Vrijplaats®: een veilig en erkend merk

De Vrijplaats® wordt sinds 1999 met veel succes toegepast, is sinds 2007 een officieel merk, en werd in 2009 door Syntens (Ministerie van Economische Zaken) erkend als sociale innovatie en alternatief voor mediation. De Vrijplaats® staat voor een veilig merk, dat alleen aangeboden mag worden door gecertificeerde Vrijplaatscoaches.

De Vrijplaatsmethode

De Vrijplaatsmethode faciliteert conflictbevrijding het goed hanteren, benutten en loslaten van het (innerlijke) conflict.
Het is een stapsgewijze coachingmethode, die verandering van binnenuit faciliteert.
De cliënt krijgt een inzichtgevend kader en verschillende zelfsturingtools aangereikt, waarmee hij of zij o.l.v. de coach aan de slag gaat.
Zelfsturing houdt in dit geval in, dat de cliënt gefaciliteerd wordt zijn eigen conclusies te trekken en zichzelf te adviseren. Dit wordt in eigen bewoordingen en beelden in kaarten vastgelegd. Ze creeren een hoogstpersoonlijk eigen recept. 

De zingevende benadering van conflict en de systemische, ruimtelijke werkwijze op basis van zelfsturing creëren bij de client de innerlijke ruimte, het zelfvertrouwen en de kracht om hun situatie zelf in goede banen te leiden.

 

Kernbegrippen van de Vrijplaatsmethode zijn: veiligheid, ontspanning, de Vrije Positie, emotionele zelfzorg, constructieve zelfsturing, authentieke communicatie en zingeving. 

Het Vrijplaatstool

1-150Het Vrijplaatstool is het belangrijkste zelfsturingtool.
Het is een ruimtelijk instrument dat de cliënt snel overzicht, inzicht en richting geeft. Het laat de cliënt vanuit verschillende invalshoeken en niveaus op zijn probleem reflecteren en maakt hem bewust van zowel zijn mentale en emotionele belemmeringen en onderstromen, alsook zijn wijsheid en kracht. Het helpt hem zijn eigen conclusies te trekken en zichzelf te adviseren. Daarnaast biedt het tool houvast bij emotionele zelfzorg en communicatie. Een waardevol hulpmiddel dus!

Succesfactoren

Het succes van de Vrijplaats® is te danken aan: 

 • De vrijplaatservaring: de container van veiligheid, vriendelijkheid en neutraliteit
 • De ontdekking van de Vrije Positie: hoe deze te benutten voor zelfsturing, emotieregulatie en empowerment
 • De ruimtelijke werkwijze op basis van zelfsturing: vanuit overzicht en inzicht komen vanzelf nieuwe kansen en mogelijkheden in beeld. Waarbij het er steeds om gaat wat de coachee zelf voor mogelijk acht en wil. Dat is 'heilig' in de Vrijplaats. 
 • De transformatieve coachingtechnieken: deze worden ingezet om (onbewuste) emoties en overtuigingen in beeld te krijgen en te transformeren, en betere beslissingen te nemen.
 • De zingevende benadering: zelf zin geven aan een situatie werkt bevrijdend. 
 • De natuurlijke opbouw van het coachingprogramma: key is de juiste vragen in de juiste volgorde te stellen. Hierdoor kan de coachee alles soepeltjes verteren en integreren. 
 • En tot slot het meest gewaardeerdede snelheid waarmee onmacht en wanhoop omgezet worden in vertrouwen en zicht op een vruchtbare ontwikkeling. 

Hoe lang duurt het coachingtraject?

Bij tweewekelijkse sessies van twee uur: 3 tot 4 maanden. Dit is de ideale duur. Soms kan het wel sneller, maar over het algemeen is het beter om twee weken oefen- en verwerkingstijd tussen de sessies in te nemen.  

Kippensoep voor de ziel

Proberen de Vrijplaats® te omschrijven leidt tot paradoxale uitspraken als: neutraal én partijdig | mild én duidelijk | discreet én transparant | ruimte biedend én grenzen stellend | zelfsturing én regie (vanuit de werkwijze) | creatief én degelijk | waardengestuurd én praktisch | perspectief én concreet resultaat | idealistisch én realistisch… 

 

Hoe dat kan? Kom het maar ervaren. Het is goed. Mensen genieten ervan, ondanks de situatie waarin ze zich bevinden. De Vrijplaats® is kippensoep voor de ziel.

 

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg

ontwikkelaar Vrijplaatsmethode

 

 Volg ons op Facebook!

 

De Vrijplaats is...

een wijkplaats

een neutrale en veilige plek

van rust en ruimte

in het hier en nu

 

... een adempauze...
 
De Vrijplaats is een halte

op weg naar nieuw bewustzijn

en tevens startpunt
om tot eigen keuzen te komen

 

... in alle vrijheid...

 

De Vrijplaats brengt nieuw perspectief
en de kracht

om dit daadwerkelijk

vorm te geven

 

... een bevrijding ...

 

 Alexandra van Smoorenburg en Paul Sträter
Meer weten? Zie hier de officiële pagina