De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Kosten coachingtraject

Wat kost een transformatief coachingtraject?

Een transformatief coachingtraject is een maatwerktraject en wordt afgestemd op jouw situatie. Tijdens een vrijblijvend orienterend gesprek kan ik een goed beeld krijgen van wat jij nodig hebt om een blijvende verandering te realiseren en welk traject daarbij past. Vervolgens kunnen we afspraken maken over de bijbehorende kosten en eventuele betaaltermijnen.

Vergoedingen

Je kunt de kosten voor de coaching op verschillende manieren (deels) vergoed krijgen.

 

Via de werkgever
De meeste werkgevers stellen een jaarlijks individueel budget beschikbaar voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding of verzuimpreventie. De kosten van een training of cursus zijn meestal veel hoger dan die van een coachingstraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren omdat een 1-op-1 maatwerktraject volledig toegespitst is op wat jij nodig hebt. Informeer naar de mogelijkheden bij je werkgever, leidinggevende, personeelszaken of check de CAO. Wordt de coaching ingezet ter preventie van burnout preventie, langdurig ziekteverzuim, of bij een re-integratietraject dan zijn werkgevers vaak bereid de kosten hiervan volledig voor hun rekening te nemen. In geval van psychosociale arbeidsbelasting (conflict, werkdruk en werkstress) zijn werkgevers verplicht in het kader van de wet zich actief in te zetten om dit te verminderen en voorkomen. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het coachingstraject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van een baan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

 

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst (IRO) sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Afspraak maken?

Ja, ik ga het oppakken. Ik ga nu mailen.