De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Info voor de Personeelsfunctionaris

Info voor de Personeelsfunctionaris

Aanspreekpunt

Als personeelsfunctionaris ben je een gewild aanspreekpunt over conflicten en weet je soms meer over de spanningen op een afdeling dan de leidinggevende zelf. Logisch, want je hebt een zorgtaak waar het de bescherming van de menselijke factor in de organisatie betreft.

 

Management informeren

Als P&O-er bewijs je de organisatie een grote dienst door:

  • conflictsignalen tijdig onder de aandacht van het management te brengen;
  • te wijzen op de omvangrijke en onbeheersbare (want grotendeels verborgen) kosten van onopgelost conflict
  • het management te informeren over de bestaande arboverplichtingen tav psychosociale arbeidsbelasting.

Zelf doen of uitbesteden?

Ben jij bereid en in staat als bemiddelaar op te treden bij conflicten tussen leidinggevenden en personeel, dan ben je van grote waarde voor uw organisatie.

Kun je geen onpartijdigheid waarborgen, of voelt een van de betrokkenen niet voor interne bemiddeling, kies dan voor een externe deskundige. Bemiddeling werkt alleen als partijen zich er veilig bij voelen en zich er aan over kunnen geven, anders wordt het hangen en wurgen.