De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Info voor de bedrijfsarts

Info voor de bedrijfsarts

Conflictverzuim
Als bedrijfsarts heeft u regelmatig patiënten met spanningsklachten. Fysieke klachten die samenhangen met (innerlijk) conflict. Dit conflict kan het gevolg zijn van persoonlijke eigenschappen, maar ook van misstanden op de werkvloer. En ziekte kan het gevolg zijn van conflict, maar ook de oorzaak. Niet altijd even gemakkelijk te beoordelen voor u, ook al omdat u het verhaal altijd maar van een kant hoort. Bovendien gaat bemoeienis ermee feitelijk voorbij uw vakgrenzen.

 

Conflictcoaching
Conflictcoaching is meest passende interventie in dergelijk geval. Het zit precies tussen de medische en een zakelijke interventie in: tussen de psycholoog en de mediator of advocaat.  
Er wordt gewerkt aan de intrapersoonlijke kant (spanningsregulering en conflicttransformatie) en aan kwestie (voorbereiding op het lastige gesprek).

 

Conflictbemiddeling
In sommige gevallen is het conflict ook voor u duidelijk een spiegel van de organisatie. Vanuit uw vertrouwenspositie kunt u soms zien dat het conflict van de medewerker een directe reflectie is van bepaalde misstanden op de werkvloer. Psychologische begeleiding of coaching van de medewerker biedt misschien tijdelijk wat verlichting, maar is niet oplossing van het probleem. Zolang de wantoestanden doorgaan, blijven de ziekmeldingen terugkeren. Belangrijk is dan dat er een onpartijdige derde aanwezig is bij de gesprekken tussen de conflictpartners. Daarom is bemiddeling dan de passende interventie. De bemiddelingstrajecten van de Vrijplaatscoach worden deels gezamenlijk, deels apart doorlopen. Beide partijen hebben dan de gelegenheid hun eigen moeilijkheden te overwinnen en leerpunten te verzamelen, daar hoeft de andere partij niet bij te zijn.

 

Mediation
Veelal wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de term mediation en bemiddeling, maar er is van oudsher een verschil. Mediation is namelijk een procedurele aanpak, van oorsprong gericht op begeleiding van het zakelijke onderhandelingsproces. Een mediator schakel je dus in als reeds besloten is  dat de wegen beter kunnen scheiden  en men dit in goed onderling overleg wil doen.  Mediation gaat niet altijd goed. Voorwaarde is namelijk dat partijen 'on speaking terms' zijn met elkaar. Sommige mediators zijn ook goede bemiddelaars, maar niet allemaal. Let daar op als u verwijst.

 

drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg 
conflict- en re-integratiebegeleider