De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Conflictmanagement voor leidinggevenden in de Zorg- of Welzijnssector

Conflictmanagement voor leidinggevenden in de Zorg- of Welzijnssector

Tijdig het probleem oppakken

De veranderde markt stelt stevige eisen aan jou als leidinggevende in de zorg- of welzijnssector. Je bent verantwoordelijk voor meetbare productie, een klantgerichte procesinrichting en -benadering en moet zorgen voor een geïnspireerd en gemotiveerd team medewerkers. Een goede sfeer in je team is goud waard, dat weet jij als geen ander. Spanningen en conflicten kosten een hoop geld en energie, die niet meer in het werk en de organisatie zelf gestoken worden. En als je pech hebt leiden ze ook nog tot fouten (waarvoor jij mogelijk verantwoordelijk gesteld zult worden) en drijven ze het verzuimcijfer omhoog. Allemaal zaken die je niet wilt. Tijdig conflict onder ogen zien en aanpakken is dus belangrijk, want voorkomt een hoop ellende. Laat je dan ook ondersteunen als je er zelf de tijd of ruimte niet voor hebt. De investering weegt niet op tegen de (verborgen) conflictkosten!   

 

De kosten van een conflict 

Uit onderzoek is gebleken dat verzuim dat niet tijdig als arbeidsconflict is herkend ca. 3 maanden duurt. De kosten voor de gemiddelde werknemer lopen in die 3 maanden op tot ca €10.600 (inclusief kosten loondoorbetaling, kosten bedrijfsarts + probleemanalyse en kosten conflictcoach). Dit terwijl een conflict bij tijdige interventie ca. 3 weken duurt en gemiddeld €3450 kost (inclusief loondoorbetaling, conflictcoach en minus opbrengsten tijdelijk vervangend werk.) Bron: H. Evers

 

En dan hebben we het hier alleen nog maar over de directe conflictkosten. Niet meegenomen zijn bijvoorbeeld de gedaalde inkomsten door verminderde productie en fouten, en het effect dat conflict heeft op de productiviteit van de omgeving.

 

Wanneer is er sprake van een conflict? 

Er is sprake van een arbeidsconflict als minstens één van de partijen zich door een andere partij gedwarsboomd voelt of erger. Het conflict kan betrekking hebben op de arbeidsinhoud,  de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, en/of de arbeidsvoorwaarden.

 

Arboverplichtingen

De vernieuwde Arbowet verplicht organisaties om actief werkdruk en werkstress (psa) te voorkomen

Een organisatie voldoet aan de wettelijke regels door:

1) een protocol ongewenste omgangsvormen op te stellen en te hanteren (NB zet het bv weer een keer op de agenda van het werkoverleg als jou in de wandelgangen zaken ter ore zijn gekomen die niet lijken te kloppen!

2) een interne of externe vertrouwenspersoon/conflictbegeleider te benoemen 

3) een klachtencommissie in te stellen 

4) jaarlijks in samenspraak met het personeel de actuele psychosociale arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen op te (laten) nemen in de (verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

 

De praktijk

Wellicht belangrijker dan alle procedurele verplichtingen is dat je in de praktijk van alledag conflicten tijdig weet te signaleren en bespreekbaar maken. Daar is de winst te behalen. Wees dus alert op gebrekkige communicatie, samenwerkingsproblemen of een gespannen, onplezierige werksfeer en maak ze bespreekbaar. Constructieve conflicthantering leidt tot verzuimpreventie (schadelastbeperking) en bezorgt je organisatie/ afdeling / team een gezonde, actieve uitstraling. 

 

De kracht van een onpartijdige derde

Als je duidelijke voorkeuren voelt, of als het lastig is je los te maken van het directe belang van de organisatie, is de tussenkomst van een onpartijdige bemiddelaar een uitkomst. Alleen al in relatie tot de voortgang van het proces.
Investeren in duurzame probleemoplossing is zoveel positiever en levert zoveel meer op dan kostbare energie en tijd verspillen met 'dossier opbouwen' en wachten tot er voldoende juridische grond ligt om iemand beargumenteerd weg te kunnen sturen! Dit soort van strategieen kosten alleen maar meer geld. Conflicten vormen een spiegel van de organisatie. Grijp ze aan om je interne organisatie naar een hoger plan te brengen!

 

De passende interventie kiezen

Is je werknemer te weinig of juist al te assertief?

Biedt hem of haar een conflicthanteringtraining aan, bijvoorbeeld de Zelfsturingtraining bij Conflict.

 

Ligt het probleem duidelijk aan een kant, ligt het gevoelig of complex, of wil je er niet persoonlijk bij betrokken raken? 
Bied je medewerker individuele conflictcoaching aan, of laat jezelf coachen als dit aan de orde is. Je kunt kiezen voor een Intensive (1 dagdeel) of een traject(3-6 weken). 

 

Heb je zelf een conflict met een medewerker, of hebben twee medewerkers mot met elkaar en zie je geen mogelijkheden om dit te begeleiden?
Dan biedt conflictbemiddeling een uitkomst.

 

Is er als gevolg van werkdruk en werkstress een onwerkbare of lastig te managen situatie met een medewerker ontstaan? Adviseer de medewerker een coachingtraject. Dit biedt een unieke mogelijkheid om de situatie naar een hoger plan te trekken, met mogelijk positieve uitwerking naar de hele afdeling/organisatie toe.

 

Tot slot: wat levert onze begeleiding jou als leidinggevende op?  

  • een concreet oplossingspad en benutting van het conflict
  • een halt aan de oplopende (verborgen) conflictkosten
  • verbetering van het imago. Van jou als persoon, van het team èn van de organisatie
  • verbetering van de samenwerking en de productiviteit
  • positieve energie! Het werk is weer leefbaar!

Succes!

drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg