De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - <h2>Conflictbemiddeling 2.0, o.a. bij grensoverschrijdend gedrag</h2>

Conflictbemiddeling 2.0, o.a. bij grensoverschrijdend gedrag

Transformatieve Conflictcoaching van de Vrijplaatscoach
Transformatieve Conflictcoaching van de Vrijplaatscoach
 • Zou je willen wegkruipen in een hol en de hele wereld van je af willen meppen? 
 • Heb je het gevoel jezelf kwijt te zijn geraakt? 
 • Ga je gebukt onder schaamte en schuld en/of het oordeel van anderen?
 • Ben je bang voor het leven getekend te zijn door je ervaring en nooit meer gewoon open en blij te kunnen zijn?

Je hebt conflicten en conflicten. Sommigen zijn met één gesprekje en een beetje goede wil opgelost. Anderen liggen gecompliceerd en kosten bloed, zweet en tranen. Mogelijk ben jij het slachtoffer van pestgedrag of (seksuele) intimidatie of geweld. Of ben je zelf over de schreef gegaan. Of ken je beide posities aan den lijve... 

 

Conflicten van dien aard op de werkvloer vallen onder het kopje Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Ga jij daaronder gebukt, dan is je werkgever volgens de Arbowet verplicht jou / jullie daar hulp bij te bieden. Ook dient een bedrijfsarts je verzoek daartoe sowieso te honoreren. De vraag is echter: durf jij de hulpvraag te stellen? Wil je geholpen worden deze situatie in goede banen te leiden?

 

En nou bedoel ik niet in procedurele zin, met het indienen van een klacht en/of een rechtszaak, maar in de zin van je van deze sh*tsituatie bevrijden. Een klacht indienen of rechtszaak voeren is soms nodig, maar brengt je maar tot zo ver. Ze gaan over 'de zaak', en helpen niet per se jou. Met  wat het met je doet. Met alle gevolgen die het voor je heeft. En hoe je daar mee om kunt gaan. (Lees eventueel ook: Wel of geen klachtenprocedure bij grensoverschrijdend gedrag?)

 

Wat ik voor jou kan betekenen? Ik help je het gif uit je systeem te werken en de situatie goed te handlen. In dit bemiddelingstraject zit namelijk een groot stuk individuele begeleiding. 

Ben jij nu de enige in dit conflict die geholpen wil worden bij de emotionele en communicatieve kant, klik dan hier. Wil ook jouw tegenpartij door mij begeleid worden, zowel persoonlijk als in de interactie tussen jullie twee, lees dan op deze pagina door. 


Wat ik voor jullie kan doen? Naast de persoonlijke begeleiding met elk van jullie apart, ook bij de gesprekken tussen jullie beiden aanwezig zijn en jullie helpen tot meer begrip en goede, haalbare afspraken te komen.  

Het voordeel van één en dezelfde begeleider voor beiden is dat ik jullie beiden heel goed leer kennen en beter begrijp waar het misverstand en de ruimte zit, en hoe ik jullie beiden waar nodig kan beschermen. Want ieder is op zijn eigen manier kwetsbaar en niemand heeft het monopoly op de onschuld. Tijdens de driegesprekken ben ik dan ook meerzijdig partijdig. 

Waarom transformatieve conflictbemiddeling?

Transformatieve conflictbemiddeling gaat een stapje verder dan alleen 'die onpartijdige derde erbij om de communicatie in goede banen te leiden'. Het probleem tussen jullie proberen op te lossen op het niveau van de communicatie gaat meestal niet werken. Ja, het probleem komt wellicht tot uitdrukking in de communicatie tussen jullie twee, maar dat betekent niet dat daar ook het echte probleem en de oplossing zit. Die zit aan weerszijden meestal aan de binnenkant... 

 

Transformatieve bemiddeling is bedoeld om je te helpen de situatie zowel inhoudelijk, als emotioneel, als communicatief goed te hanteren, transformeren èn los te laten.


Het gaat niet om een verbetertraject. Het gaat erom dat je bij je oprechte gevoel en kernovertuigingen komt en het van daaruit gaat oplossen. Zodat de ruis van de buis gaat en er helderheid komt. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn bewustwording, ontlading, heling van oud zeer, je eigen wijsheid en kracht aanboren, leren hoe je de vervelende dynamiek tussen jou en ander doorsnijdt, en communicatie natuurlijk: tot wederzijds begrip en goede, haalbare afspraken komen met elkaar. Doel? Zelfbevrijding. En wie weet verbinding. 

Wanneer kiezen voor dit traject? 

 • Bij grensoverschrijdend gedrag of ander langdurig diepgeworteld conflict tussen partijen (Psychosociale Arbeidsbelasting)
 • Complementair aan een Klachtenprocedure, Juridisch Traject, of Mediation. 
 • Als je iets goeds uit deze ervaring wil halen voor jezelf. In termen van heling, persoonlijke groei en - wie weet - verbinding.  

Wanneer niet? Niet bij ernstige verwardheid, borderline, verslaving, een klinische depressie, of extreme vermoeidheid. 

Voor wie

Voor professionals in  de Zorg, Welzijnssector| HBO-denknivo en hoger | Ook anderen w.o. particulieren van harte welkom

Dit is wat Transformatieve Conflictbemiddeling je brengt:

 • Dat jullie in contact het probleem samen oplossen
 • Inzicht in hoe je jezelf klem zet;
 • De angel eruit
 • Versnelde verwerking van onderliggende emotionele pijn (trauma);
 • Grip op je emoties en grenzen 
 • Zien waar je kansen en mogelijkheden liggen;
 • Een strategie die voor jou gaat werken
 • Inzicht in hoe je de relatiedynamiek kunt doorsnijden
 • Voorbereiding op het lastige gesprek
 • Wederzijds begrip en gedragen afspraken

Kortom: resultaat, betekenisgeving en bevrijding.

Oftewel: transformatie van jouzelf én de situatie!

Hoe we te werk gaan

In dit traject worden jullie beiden zowel individueel, als gezamenlijk begeleid

 • Intakes: Eerst heb ik met jullie beiden individueel  een vrijblijvend oriënterend gesprek via Zoom (ca 1,5 uur). Zeggen jullie beiden 'ja', dan volgt een gezamenlijke intake. Deze is live.
 • Aan de slag: Hierna volgen 5 individuele conflictcoachingsessies, daarna een gezamenlijke sessie, dan weer 2 individuele, en tot slot nog een gezamenlijke sessie.
 • Afspraken maken: In die laatste gezamenlijke sessie worden de concrete afspraken gemaakt. Een enkele keer zijn daar 2 sessies voor nodig. 

 • Evaluatie: Na 4 weken vindt een gezamenlijke nazorggesprek plaats om te toetsen of gemaakte afspraken nagekomen zijn. Dit is live. En 2 weken daarna heb ik met jullie beiden ook nog individueel een Evaluatiegesprek, live of online naar keuze. 

 • Werkwijze. De werkwijze is ontspannen, gestructureerd, op basis van zelfsturing en een zingevende benadering. Elke sessie heeft zijn eigen doelstelling en inzichten, die je stap voor stap dichter bij jezelf en je gewenste doel brengen. 
 • Ondersteuning: Per sessie een Informatieblad + ondersteunende tools en oefeningen voor thuis, waaronder de Vrijplaats Mindsetvideo©.  
 • Zelfwerkzaamheid: De oefeningen en acties doen die uit een sessie volgen. Plus dat je na elke sessie een korte Reflectie schrijft van bijzonderheden die je wil onthouden.

Aantal sessies en duur traject

Individueel: 1 intake, 7 sessies en 1 evaluatiesessie (= 2 x 9 sessies van 2 uur)
Gezamenlijk: 1 intake, 2 sessies, 1 nazorgsessie (= 4 sessies van 2 uur)
Duur ca 5 maanden. 

Extra module

Indien gewenst kan na afloop van dit traject nog een Vergevingssessie wenselijk zijn. Vergeving van jezelf en vergeving van de ander. Dit kan heel fijn en belangrijk zijn voor dat laatste stukje loslaten en je eigen herstel / gezondheid. Dit kan heel bevrijdend werken. 

Waar

Bij KW9 of Het Coachhuis, beiden op loopafstand van het Centraal Station in Amsterdam.

Contact 

Weten wat het kost? Mail of app me even. Voelen of het klikt? Wederzijds prettig om elkaar eerst vrijblijvend te ontmoeten. Dat kan telefonisch, via Zoom, of live: wat jij prettig vindt. Wacht niet te lang. Ik heb slechts beperkt ruimte voor coachees, en vol = vol. 

  

Okay dit heb ik nodig. Ik ga contact opnemen. 

 

NB Meer weten over de vergoeding van kosten? Check deze pagina

NB Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van toepassing