De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Info voor de vertrouwenspersoon

Info voor de vertrouwenspersoon

Psychosociale arbeidsbelasting

Als Vertrouwenspersoon hoor je vaak over zaken die moeilijk bespreekbaar zijn, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten. In dergelijke gevallen, die binnen de categorie psychosociale arbeidsbelasting vallen, handel je volgens het bestaande protocol van de organisatie. Je biedt de medewerker een luisterend oor, helpt hem of haar met de klachtafhandeling en stelt zo nodig de zaak bij het management aan de kaak.

 

Bij grote emotionele lading is er echter meer nodig dan procedurele afhandeling. Verwijzing naar een conflictcoach of psycholoog is dan de juiste stap.  Ook een training conflicthantering kan een passende ‘interventie’ zijn.