Blog van een conflictbegeleider

Conflict met een medewerker? Info voor leidinggevenden.

12-07-2011 23:43

 

Tijdig het probleem oppakken

Als leidinggevende heb je je mensen nodig. Je wilt presteren en je doelen halen. Spanningen en conflicten hebben daar over het algemeen geen gunstige invloed op. Ze kosten een hoop geld en energie, die niet meer in het werk en bedrijf zelf kunnen worden gestoken. Als je pech hebt leiden ze tot fouten (waarvoor jij waarschijnlijk verantwoordelijk gesteld zult worden) en drijven ze het verzuimcijfer omhoog. Allemaal zaken die je niet wilt. Tijdig het probleem oppakken is dus belangrijk. En voorkomt misstanden.  

 

De kosten van een conflict

Uit onderzoek in 2010 is gebleken dat een verzuimgeval dat niet tijdig als arbeidsconflict is herkend ca. 3 maanden duurt (vaststelling bedrijfsarts ‘geen sprake van ziekte’ in week 6 > adviseert conform STECR afkoelingsfase van 6 weken, waarin conflictcoach aan de slag gaat. Uit ervaringscijfers blijkt dat deze er dan gemiddeld 7 weken overdoet ipv 4 bij tijdige inschakeling.) De kosten voor de gemiddelde werknemer lopen in die 3 maanden op tot €10.600 (inclusief kosten loondoorbetaling, kosten bedrijfsarts + probleemanalyse en kosten conflictcoach). Dit terwijl een conflict bij tijdige interventie ca. 3 weken duurt en gemiddeld €3450 kost (inclusief loondoorbetaling, conflictcoach en minus opbrengsten tijdelijk vervangend werk.) Bron: H. Evers 

 

Wanneer is er sprake van een conflict? 

Er is sprake van een arbeidsconflict als minstens één van de partijen zich door een andere partij gedwarsboomd voelt of erger. Het conflict kan betrekking hebben op de arbeidsinhoud,  de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, en/of de arbeidsvoorwaarden.  

 

Arboverplichtingen
Sinds de vernieuwde Arbowet van 2007 zijn organisaties verplicht 
actief werkdruk en werkstress (psa) te voorkomen. Een organisatie voldoet aan de wettelijke regels door: 
 

1) een protocol ongewenste omgangsvormen op te stellen en te hanteren (NB zet het bv weer een keer op de agenda van het werkoverleg als jou in de wandelgangen zaken ter ore zijn gekomen die niet lijken te kloppen!)

2) een interne of externe vertrouwenspersoon/conflictbegeleider te benoemen

3) een klachtencommissie in te stellen

4) jaarlijks in samenspraak met het personeel de actuele psychosociale arbeidsrisico’s te inventariseren en maatregelen op te (laten) nemen in de (verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). 

 

De praktijk

Belangrijker dan alle procedurele verplichtingen is dat je in de praktijk van alledag conflicten tijdig weet te signaleren en bespreekbaar maken. Dan ben je al een heel eind. Wees dus alert op gebrekkige communicatie, samenwerkingsproblemen of een gespannen, onplezierige werksfeer en maak ze bespreekbaar. Constructieve conflicthantering leidt tot verzuimpreventie (schadelastbeperking) en bezorgt je organisatie/ afdeling / team een gezonde, actieve uitstraling.

 

Ligt er een conflict waar jullie samen niet uit komen, biedt de werknemer dan een andere route dan 'ziek melden'. Belangrijk is dat deze het conflict bij een neutrale, onafhankelijke derde (bv een personeelsadviseur, bedrijfsmaatschappelijk werker, preventiemedewerker, vertrouwenspersoon) kan melden en de tijd krijgt om aan aan het probleem te werken. Bied conflictcoaching of conflictbemiddeling aan en tijdelijk een alternatieve werkplek en/of conflictverlof (time out).* Ga zo snel mogelijk weer met elkaar om de tafel om aan de oplossing te gaan werken en spreek af binnen welke termijn de bemiddeling moet zijn afgerond, alvorens over te gaan op andere maatregelen.  

 

* Als de werknemer door het conflict medisch gezien minder arbeidsgeschikt is, kan in overleg met de bedrijfsarts een beperkte periode (2-4 weken) als kort ziekteverlof worden aangemerkt. Zet dit verlof daarna om in 'verlof bij arbeidsconflicten'.

 

De kracht van een onpartijdige derde

Als jij cq de organisatie zich niet tijdelijk los kan maken van het directe belang, schakel dan een onpartijdige derde in. Dit alleen al in relatie tot de voortgang van het proces. De Vrijplaats® biedt aan alle betrokkenen de ultieme condities om er snel en goed met elkaar uit te komen. Verspil geen kostbare energie en tijd met 'dossier opbouwen' en wachten tot er voldoende juridische grond ligt om iemand beargumenteerd weg te kunnen sturen. Zonde van de sfeer en ieders tijd. Dit kost alleen maar geld. Conflicten vormen een spiegel van de organisatie. Grijp ze aan om je interne organisatie naar een hoger plan te brengen.

 

De passende interventie kiezen

Is je werknemer te weinig of juist al te assertief? Kan hij of zij een tool gebruiken om beter met conflicten te dealen? Bied de Vrijplaats® Zelfsturingtraining aan. Deze toegankelijke training kost weinig, is aftrekbaar en kan een wereld van verschil uitmaken. 
Ligt het probleem te gevoelig of te complex, of wil je er niet persoonlijk bij betrokken raken: bied hem of haar 
conflictcoaching aan. 
Hebben twee medewerkers mot met elkaar en zie je geen mogelijkheden om dit zelf te begeleiden, dan biedt conflictbemiddeling een uitkomst. 

Zijn er (ook) aan organisatiezijde steken gevallen en is mede daardoor een onwerkbare of lastig te managen situatie ontstaan: grijp dit moment aan voor je organisatie en ga voor Vrijplaats® Conflictbemiddeling. Een unieke mogelijkheid om de situatie naar een hoger plan te trekken, met mogelijk positieve uitwerking naar de hele afdeling/organisatie toe. Dan is het allemaal niet voor niks geweest.auteur: Alexandra W.M. van Smoorenburg 

reacties  0 reacties reageren