Blog van een conflictbegeleider

Ontslag door grievende uitingen op sociale media, is dat wel zinvol?

16-01-2015 15:50

Tijdens een bemiddeling zei laatst één van de medewerkers dat de organisatie niks te maken had met zijn (boze) berichten op Facebook en Linkedin aan zijn collega. De sociale media zouden tot het prive-domein behoren, waar 'ze' niks over te zeggen zouden hebben. Een aanname die niet helemaal klopt. 

 

Niet alleen persoonlijke grievende uitlatingen over een collega of de werkgever, ook algemeen discriminerende uitspraken op de sociale media kunnen tot ontslag leiden. Zoals die beveiliger op de Rotterdamse tram in de Volkskrant van 14 januari j.l.. Hij schreef in een FB-discussie over Ebola: “Laten we die zwarte apen daar lekker creperen en het geld eerst besteden aan armoede in Nederland.” Dit kostte hem zijn baantje. Nu was discriminatie altijd al strafbaar, maar als het zwart op wit staat is dit natuurlijk een stuk gemakkelijker bewijsbaar. 

 

Juridische dienstverleners melden het laatste jaar steeds meer ontslagzaken te krijgen als gevolg van uitlatingen op Facebook, Twitter of LinkedIn. DAS Rechtsbijstand bijvoorbeeld, behandelde vorig jaar 300 ontslagzaken waarin dit speelde. “Over het algemeen zijn het uitlatingen met slechtsprekerij over de baas, of over collega’s. Maar ook over de buitenwereld, zoals racistische opmerkingen waar de werkgever niet blij mee is”, aldus Olav Wagenaar van DAS op BNR Nieuwsradio. Ook Achmea Rechtsbijstand signaleerde een stijging, al gaat het bij hen nog om weinig zaken.

 

Ontslag is dan misschien een helder signaal, maar de vraag is: lost het veel op? Werkgevers kunnen m.i. beter het grof en kwetsend taalgebruik aangrijpen om het gesprek over omgangsvormen op de werkvloer te voeren. Grof taalgebruik creeert namelijk een sociaal onveilig klimaat, wat de bakermat voor pestgedrag is. Onderzoek heeft aangetoond dat pesten het gevolg is van een sociaal onveilig klimaat, en niet de oorzaak. Pesten is een symptoom van een zieke organisatie. Vandaar dat je ziet dat als een pester ontslagen wordt, er al gauw weer een nieuwe pester opstaat. 

Sociale onveiligheid op de werkvloer is dus een cultuurverschijnsel dat je niet herstelt met individueel ontslag.

Ofwel: een pestincident getuigt meer nog dan van een individueel probleem, van een organisatieprobleem.

 

Het pesten terugdringen en de organisatie weer veiliger maken is trouwens minder ingewikkeld dan het klinkt. Een eenvoudig te implementeren, krachtig middel, is het instellen van anoniem melden (alleen feiten, geen reacties!). De meldingen dienen geanalyseerd te worden en duidelijke signalen dienen openlijk besproken te worden in de teams. Medewerkers weten immers al lang dat het gebeurt en door wie, dus er hoeft echt niet zo geheimzinnig over te worden gedaan (de enige met informatieachterstand is de organisatie zelf!). Bij die plenaire besprekingen moet de dader de kans worden geboden beterschap te tonen door zijn of haar gedrag te stoppen. Tot slot dienen er herstelgesprekken tussen slachtoffer en dader plaats te vinden.

 

Een of meer herstelgesprekken tussen dader en slachtoffer onder begeleiding van een onafhankelijke derde, kunnen er voor zorgen dat de situatie omgezet wordt in een positieve ontwikkeling, zowel op persoonlijk niveau als op organisatieniveau. Mensen moeten daar wel op voorbereid worden middels enige individuele coachinggesprekken. Ons Vrijplaatsbemiddelingstraject dat deels samen, deels apart doorlopen wordt, zorgt ervoor dat een dergelijk pijnlijk verschijnsel goed afgehecht wordt, waarna men weer verder kan. Dit kan zowel voor de betrokkenen als voor de organisatie (inclusief het team) veel betekenen. 

 

Gerelateerde blogs

PSA herkennen en aanpakken Met links naar online tools!, september 2014

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld, sept 2014

Help, ik heb de moed niet om het conflict aan te gaan!, mei 2014 

Iedereen bang voor zijn baantje. Met tips hoe te dealen met intimidatie, februari 2014

 

 

Geef wat positieve energie terug met een reactie, like of tweet! 

De tijd is onze vijand niet

De tijd is onze vijand niet
15-01-2015 16:29

 

“De tijd is onze vijand niet. Hij hoeft niet dood

of uitgedreven om te leven zoals is bedoeld.

 

Door wie? Door niemand, niets, en zeker niet

door God of wet, hoezeer dat ook gemak zou zijn.

 

Niet op een langverwachte dag begint het nu,

vervulling wacht niet om de hoek tot kiekeboe

daar ben je dan, ik was je plan, je lot, je keus.

 

Er is geen weg naar ergens heen er is alleen

de nieuwe dag die komt en van wat was

de trouwe glans. 

 

Geef heimwee naar de toekomst

dus geen kans, je bent er immers al.”

 

Marjoleine de Vos

 

Uit: Uitzicht genoeg, 2013

 

 

Gerelateerde blogs

Als iemand mij nou maar had opgeraapt, gedicht, okt 2013

 

 

 

Geef wat positieve energie terug met een reactie, like of tweet! 

Binnenkort een functioneringsgesprek?

yes, I can
yes, I can
06-01-2015 10:02

Ga je binnenkort in gesprek over wat er allemaal beter kan in 2015? Voorkom een one-man show, zeurgesprek of vaag toekomstverhaal met deze goede tips van Debat.NL:

 

1. Vraag duidelijkheid over wat precies besproken wordt

Het is nogal een verschil of je prestaties uit het verleden (= beoordelingsgesprek) of je ontwikkeling voor dit jaar op de rol staat. Zorg dat de verwachtingen goed op elkaar zijn afgestemd. 

 

2. Sta erop dat beiden zaken kunnen inbrengen

Als je leidinggevende of jijzelf honderduit gaat praten wordt het een therapeutische sessie. Vertel aan het begin van het gesprek wat je wil bespreken en vraag dat ook aan je leidinggevende. Alles voor evenwicht.

 

3. Accepteer kritiek op gedrag, negeer kritiek op je persoon

Vind je leidinggevende je 'onvoldoende zichtbaar' of 'weinig klantgericht'?  Ga er niet over in discussie, vraag liever: 'Wat wil je dat ik concreet in mijn gedrag verander?' Aan een antwoord als 'meer mee op klantbezoek' heb je echt iets.

 

4. Stel salariseisen nog even uit

Als iedereen om meer salaris vraagt in de F-gesprekken is de kans klein dat je het krijgt. Een betere timing voor salariswensen is het moment dat je ook werkelijk meer hebt gepresteerd.

 

5. Voorkom een negatief gesprek

Je frustraties over gebrek aan samenwerking, teveel werktdruk etc. opzouten tot het F-gesprek is onverstandig. Het gesprek wordt er niet beter van. Concentreer je op wat positief stemt: initiatieven, ideeën en idealen.

 

NB Dit blog is niet van mezelf, maar ik vond het een goed stukje en wilde het je meegeven..

 

 

Gerelateerde blogs

'Nee zeggen’ moeilijk? Zo kom je er van af, juli 2014

Wat te doen als de werkdruk je te hoog wordt, jan 2014

Verbindend feedback geven met het Vrijplaats® Feedback Tool, december 2013

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen., oktober 2013 

 

 

 

Geef wat positieve energie terug met een reactie, like of tweet!