Blog van een conflictbegeleider

Kerstwens De Vrijplaatscoach 2017

19-12-2017 18:51

Jaaaa, mijn eerste vlog, met gelukwensen voor jou! 

 

In al mijn enthousiasme ben ik helemaal vergeten ook Paul Sträter te noemen.  

Maar hierbij ook van onze dierbare Paul: alle geluk en goeds voor 2018!!

 

Veel liefs, 

Alexandra

Conflicthantering Ninja Style

Conflicthantering Ninja Style
Conflicthantering Ninja Style
19-12-2017 16:45

Spanning en sensatie

Conflicthantering Ninja Style: dat klinkt spannend hè?! Misschien heb je er gelijk een beeld bij van een in het zwart geklede superheld, die tegen de muur oploopt en vanaf het plafond of uit de lucht aanvallen pleegt en alles in een keer ratsj-ratsj in stukken hakt. De meesten van ons kennen de Ninja Krijger alleen maar van magische gevechtsfilms, en zijn zich totaal niet bewust van de oorspronkelijke vreedzame bedoelingen van dat krijgerschap. 

De kunst van het verbergen

Ninjutsu, de filosofie van de Ninja, ontstond in de 12e eeuw in Japan. Het woord betekent letterlijk: ‘de kunst van het verbergen’. Ninja krijgers ontwikkelden onorthodoxe, geruisloze aanvalstactieken en -technieken, om snel en doeltreffend een probleem te tackelen (doelwit uit te schakelen) en weer te verdwijnen. Oorspronkelijk vanuit de motivatie om te beschermen, en niet om op onrechtmatige wijze te verkrijgen, zoals later wel gebeurde. De filosofie en tactieken werden ontwikkeld door bergbewoners uit de provincies Iga en Koka, die zich daarbij baseerden op het boeddhisme en de strategische geschriften van de Chinees Sun Tzu, over de kunst van het oorlog voeren, waar ik al eerder over schreef. 

Zuivere intentie

Kenmerkend voor de Ninja filosofie is eenvoud: elke situatie op een zo natuurlijk mogelijke manier het hoofd bieden, zonder spelregels, en uit (zelf)bescherming. De Ninja hechtten enorm veel waarde aan persoonlijke vrijheid en loyaliteit aan hun familie. Tot en met de 19e eeuw werd Ninjutsu alleen maar in het geheim beoefend en wist niemand iets van de kunst af, behalve de Ninja zelf. Tegenwoordig worden de gevechtskunsten openlijk beoefend. Het gaat daarbij om zelfverdediging, het ontwikkelen van meer fysieke en mentale flexibiliteit, aanpassingsvermogen, zelfvertrouwen en incasseringsvermogen.

Ninja Mindset

Wat mij inspireert aan Ninjutsu en de Ninja Krijger zijn de strategie van het geruisloze handelen, het discrete opereren in stilte en de voorkeur voor eenvoudig, flexibel en snel handelen. Met deze mindset in mijn hoofd ontwikkelde ik het Jaartraject Conflicthantering Ninja Style voor teams, dat ik hierbij lanceer en waar ik ongelooflijk veel zin in heb. Want krijgertradities en de kunst van het conflict hanteren hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Leuk om mijn inzichten op dit vlak speels over te dragen en anderen mee te inspireren:)

Persoonlijke interesse

Ik koester al jaren een speciale belangstelling voor krijgertradities en dan met name voor de onderliggende (spirituele) principes ervan. Sinds 1993 bewandel ik het Shambhala Pad van de Krijger, een oude krijgertraditie die werd overgedragen via het Tibetaans Boeddhisme. En binnen die Shambhalatraditie beoefen ik sinds enkele jaren het kasungschap. De kasungs vormen het verlichte leger van de traditie. Ze beschermen de Shambhala gemeenschap (de studenten en de leraren) zowel op fysiek niveau als in psychosociale zin. Kasungs bestuderen en beoefenen oude beschermertradities, en zijn beschikbaar om te werken met geladen omstandigheden als deze zich voordoen, zonder daarbij ‘hun zetel’ van compassie en non-agressie te verliezen. Dat laatste is wat je met name (be)oefent. 

Het belang van de vreedzame focus

Alle krijgertradities en militaire strategieën hebben in de kern een vreedzame focus. Waar het in essentie om gaat is (zelf)bescherming en het voorkomen van gevaar. Verliest men de oorspronkelijke vreedzame focus, dan gebeurt bij spirituele krijgertradities hetzelfde als wat er in zo'n geval bij regeringen en in religies gebeurt: het worden voertuigen voor manipulatie, bedrog en overheersing. Dit kan gebeuren als de kennis en skills aanwezig zijn (macht), maar de balans in de persoonlijkheden aan de top te kort schieten (= kracht). Als aan onzuivere intenties geen grenzen worden gesteld komt de hele organisatie daaronder terecht in een sfeer van onophoudelijk conflict en competitie, waar iedereen uiteindelijk aan ten onder zal gaan, inclusief de leiding zelf.

De eigenschappen van de krijger

Dus.. welke eigenschappen cultiveert een spirituele krijger om conflict te hanteren in harmonie met de universele wetten? Ik beperk me hier tot 6 belangrijke eigenschappen van een waarachtige krijger:
Zachtmoedigheid: letterlijk de moed om zacht te zijn. Zachtheid ontwapent. Met zachtheid bereiken we paradoxaal genoeg vaak meer dan met hard optreden.
Waardigheid: respect voor jezelf, maar ook voor de tegenpartij. Vanuit spiritueel perspectief is er geen reden om de ander te wantrouwen; de situatie bied je de kans je te ontwikkelen in de richting van een grotere vrijheid.
Moed: de bereidheid om je angst onder ogen te zien. De angst waarvan je je bewust bent, maar ook de angst die zich uit in vermijdend gedrag of vechtgedrag. Is de angst reëel? Zie je angst onder ogen met compassie en een ruimhartige, heldere blik. Krijgerschap gaat er van uit dat je meer bent dan je angst. Je bent ook liefdevol, krachtig en waardig. Vanuit een groter perspectief zie je vaak beter wat je wel of toch kunt doen in een gegeven situatie.  
Discipline: de bereidheid jezelf te ankeren in compassie en non-agressie en afzien van schadelijke activiteit van lichaam, spraak en geest. Dat vergt veel discipline. Echter, zonder die controle over lichaam, spraak en geest verliest de krijger het duel.
Discipline kan betekenen naar voren stappen (moedig zijn), maar ook terug treden (wijs zijn). De discipline zit 'm er in, dat je je primaire impuls om te vluchten of te vechten beheerst.   
Egoloosheid: geankerd zijn in de wetenschap dat je in essentie onverwoestbaar bent en dat er niets is om aan vast te houden. Weten dat je niet je lichaam, noch je geest bent, en dat er dus niets te verliezen valt. En dat de ander dat dus ook niet is, en ook niets te verliezen heeft. Door volledige acceptatie van wat is, inclusief de onoplosbaarheid van bepaalde situaties, is de krijger in harmonie met de totaliteit en weet hij intuïtief wat te doen of laten. Het onpartijdige aanvaarden wat er is maakt de krijger tegelijkertijd vrij en verbonden. En daardoor is hij ondoorgrondelijk.
Juiste spraak: jezelf onthouden van leugens, lasterende taal, harde woorden en onzinnige praat. Daarnaast gaat het ook om geen gelijk te willen krijgen en te willen horen wat de ander heeft te zeggen.

Het Jaartraject Conflicthantering Ninja-Style

Ga ik bovenstaande eigenschappen te pas en te onpas bespreken en van mensen eisen? Nee dus. Mijn methode voor het hanteren, benutten en je bevrijden van conflict – de Vrijplaatsmethode – is een volstrekt praktische vertaling van bepaalde spirituele inzichten. Wie er geen 6e zintuig voor heeft, heeft deze diepere dimensie dan ook geeneens in de gaten, en wordt ‘slechts’ meegenomen in de constructieve logica. Best wel Ninja-achtig dus in feite.

Ben je geinteresseerd in dit sprankelende Jaartraject Conflicthantering Ninja Style voor je team, of wil je het aanbevelen bij je leidinggevende? Doe dit dan snel, want deze maand nog geldt een fantastische aanbieding. In januari gaat de prijs met €1000 omhoog!

 

© Alexandra van Smoorenburg
Conflict en Re-integratie Expert

 

 

Gerelateerde blogs
Blog: Compassie in tijden van conflict, december 2015
Blog: Winnen zonder strijd (Sun Tzu), december 2013
Blog: Wat iedereen zou moeten weten over conflicthantering. De gouden tip, oktober 2012

Blog: Conflict omarmen? Waarom dat dan?, september 2011

 

 

btn_e-zine
 

Vond je dit artikel de moeite waard? Reageer, like en deel het!