Blog van een conflictbegeleider

Over weerstand en acceptatie

voorbij goed en kwaad
voorbij goed en kwaad
28-08-2014 20:49

Ik vond dit mooie stukje tekst van Jeff Foster op het internet en wilde het jullie niet onthouden, want 'it says it all'. :) 

 

THE MOMENT IS NOT WRONG

 

There is nothing wrong.

Sadness is not wrong. Fear is not wrong. Confusion is not wrong. Our pain is not wrong.

 

Resisting our pain is what makes it all seem so wrong. And yet here is a deeper truth, for those who are open:

Even our resistance of pain is not wrong! If that’s what’s happening in the moment, it cannot be wrong! It is a valid expression of life, vital and alive!

 

Beyond ‘right’ and ‘wrong’, there is an unconditional love that even embraces our present-moment resistance.

There is a Now that is vast and forgiving.

In the end, even ‘resistance’ is just another concept. Another judgement. Another way to make ourselves wrong.

 

"RESISTANCE BAD. ACCEPTANCE GOOD". That’s what we learn.

But we never actually “resist” our pain (just as we never really "accept" it).

We just never learned how to BE with it, that's all. How to sit with it. Stay with it. Have a cup of tea with it. See it as a beloved friend, at home in the vastness.

 

Our ignorance is our innocence. Instead of 'resistance', let us speak of our innocence, our not knowing.

Let us be gentler with ourselves. Considering what we have been through, we are doing so well.

 

Our pain is not wrong. It is an invitation. An ancient teaching. Universal. Free...

Inviting us to come closer...

 

Falling through imagined layers...

Into great mystery.

 

- Jeff Foster

 

Gerelateerde blogs

Moeizame re-integratie? De magie van overgave, juli 2014

Hoe word je gelukkig?, september 2013

Over conflict en loslaten (en een vies praatje), april 2014

 

 

reacties  0 reacties reageren

Conflict op werkvloer: maak jij ze erger?

Conflict op werkvloer: maak jij ze erger?
27-08-2014 17:46

Veel gedrag dat we onszelf aangeleerd hebben rondom conflict helpt niet het probleem op te lossen. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. Denk aan de boel sussen, het probleem wegwuiven, met de verkeerde bespreken (tot en met roddelen), de communicatie verbreken, je boven de ander verheffen, blijven herhalen waarom jij gelijk hebt, de ander een lesje leren, weglopen,  beschuldigen, zielig doen, betaald zetten, dreigen, geen sorry kunnen zeggen, etc.etc..

Geeft niks, zeg ik dan, maar blijf er niet in hangen!

En daar heeft menig werknemer en manager nog wat in te leren.

 

Zorg en Welzijnsectoren behoorlijk conflictueus

Dat het gebrek aan conflictvaardigheid echt een groot probleem is tonen de cijfers. TNO onderzoek uit 2013 (NEA) wees uit dat in de sectoren Zorg en Welzijn 1 op de 5 werknemers in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek een conflict had met één of meer collega's, ca 1 op de 10 (12%) had een conflict met zijn leidinggevende en 1 op de 20 had een conflict met de werkgever. Veel hè. Je hoeft je dus niet te schamen als ook jij niet zo goed bent in conflicthantering. Maar probeer er beter in te worden. Dat brengt je veel voordeel op het gebied van je gezondheid, de sfeer op het werk, en last but not least: je loopbaan!

 

Conflict oplossen of afhandelen?

Goed op conflict inspelen wordt gemakkelijker als je een beetje inzicht hebt in hoe conflict werkt. In het boek Understanding Conflict: What are we fighting for? (2009) deelt dr. R. Voyles vier conflictmanagement 'geheimen' die hout snijden. Zie onder. Ik vond het interessant te lezen dat hij net als ik, een duidelijk verschil maakt tussen conflict afhandelen ('ending conflict') en conflict oplossen ('resolving conflict'). Leidinggevenden die inzetten op duurzame inzetbaarheid zouden eerst voor resolving (zonodig met hulp van een conflictcoach of bemiddelaar) en dan pas voor ending (zonodig met hulp van een advocaat of zakelijk mediator) moeten gaan. Dat scheelt organisaties een hoop geld.

 

De Conflictmangement Geheimen van Voyles

Geheim nr 1: mensen vechten alleen over dingen waar ze om geven

Wees er zeker van dat als mensen ergens over strijden, dat dit gaat over iets wat hen aan het hart gaat. Ofwel een issue, ofwel een relatie. Aan de buitenkant lijkt het misschien alleen over zakelijke punten te gaan, maar dat is alleen de buitenkant.

 

Geheim nr 2: je kunt slechts één partij beïnvloeden: jezelf

Hoe vaak raken we niet in conflict omdat we proberen andermans gedachten, gevoelens of gedrag te beïnvloeden? Dit lukt niet. Alleen door zelf te veranderen, kun je invloed uitoefenen op de ander.

 

Geheim nr 3: er zijn altijd meerdere manieren om tegemoet te komen aan behoeften

De meest voorkomende fout die managers maken is dat ze teveel nadruk leggen op het genereren van allerlei oplossingen (optiegeneratie) en op risicoinventarisatie. Daarop focussen zal doorgaans het conflict alleen maar verlengen en de ernst doen toenemen. Zonder behoeftenexploratie kun je een conflict wel afhandelen, maar niet oplossen. Het echte probleem gaat ondergronds en komt er op termijn alsnog uit. Meestal in ernstigere vorm.

 

Geheim nr 4: een oplossing is altijd toekomstgeorienteerd

Volgens Voyles hebben mensen (leidinggevenden) vaak niet in de gaten dat conflict veel meer gevoed wordt door (angstbeelden over) de toekomst, dan door het verleden. ‘Als dat zo doorgaat dan …’ Vandaar dat een juridische proces (dat zich richt op het inventariseren van alle misstappen in het verleden) zich volgens hem niet leent als oplossingsproces.

 

Dus..

Wat kun je hiervan leren als jij met conflict te maken hebt op je werk?

Ik zou zeggen: 1) respecteer de ander, hij of zij is niet voor niks kwaad. 2) Onderzoek wat je zelf anders kunt doen om de situatie positief te beïnvloeden. 3) Probeer er achter te komen waar het jou echt om gaat en deel dat met de ander. Wat heb jij nodig om verder te kunnen? En wat heeft de ander nodig? 4) Erken de gemaakte fouten in het verleden, maar focus er niet op. Focus op de mogelijkheden, zodat de toekomst beter wordt.  

Groet en succes!

 

Alexandra van Smoorenburg

Pssst En is het te gecompliceerd of te pijnlijk allemaal, schakel mij dan even in :)

 

Gerelateerde blogs

De logica van het gevoel, mei 2014

Conflict en creativiteit: een magisch paar, november 2013

Hoe ik als conflictbegeleider omga met conflict, augustus 2013

Een strakke droom over conflictbeheersing., mei 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Betaal sociaal en deel het in je sociale netwerk!

PSA herkennen en aanpakken

psa = meervoudige problematiek
psa = meervoudige problematiek
27-08-2014 13:31

Werkgevers zijn verplicht werkstress en grensoverschrijdend gedrag (PSA) te voorkomen. Het herkennen en aanpakken ervan vraagt kennis en middelen. Hieronder tips en tools naar informatie, online tools en oplossing.

 

Herken de Druppel
Door Nyenrode en TNO gemaakte werkstresstest op Facebook waarbij werknemers maar ook leidinggevenden bij zichzelf en bij anderen signalen van werkstress kunnen herkennen. Met uiteraard ook tips om er na herkenning doelgericht iets tegen te doen.
Check je werkstress

Psychosociale risico's herkennen en meten

Hoe kun je als werkgever inschatten wat de psychosociale risico's op het werk zijn? Op het Arboportaal van het Ministerie van SZW staat gerichte informatie over psychische klachten, werkstress, pesten, seksuele intimidatie en agressie en geweld, en de te nemen maatregelen. Met ook links naar tools om psychosociale risico's te meten.
Arboportaal: psychosociale belasting

Quickscan Werkdruk

De QuickScan werkdruk 3.0 is een bekroond online enquête- en adviesinstrument gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Organisaties kunnen er werkdruk mee meten, oorzaken in kaart brengen en vervolgens aan de slag gaan met oplossingen. De QuickScan is in principe geschikt voor alle sectoren en functies. Voor het gebruik van de QuickScan Werkdruk zijn minimaal tien deelnemers benodigd.
Quickscan Werkdruk

Gespreksleidraad bij opsporen van werkstress

Regelmatig met elkaar praten helpt bij het bewust worden van stress en het doorbreken van het taboe op werkstress. Met behulp van de gespreksleidraad kun je (als werkgever, preventiemedewerker of werknemer) het thema werkstress op een goede manier op de agenda krijgen en bespreken. Een goede manier om werkstress op te sporen.
Duurzameinzetbaarheid.nl: Gespreksleidraad

Vragenlijst beleving van arbeid

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid 2.0 (VBBA) is een gevalideerde vragenlijst voor onderzoek naar werkbeleving, psychosociale arbeidsbelasting en de gevolgen daarvan op motivatie en (mentale) gezondheid. De VBBA 2.0 kan worden gebruikt voor zowel organisatieonderzoek als voor individuele gezondheid. De lijst wordt veel gebruikt door onder andere arbodiensten. Organisaties kunnen onderzoeksresultaten vergelijken met gedetailleerde benchmarks.
Vragenlijst SKB/ VBBA 2.0


Werkdruk verminderen met TNO-Werkdrukkompas
Het Werkdrukkompas biedt binnen tien minuten na beantwoording van een reeks stellingen een presentatie op maat met uitleg, resultaten en oplossingen om met het management in gesprek te treden over de wijze waarop werkdruk kan worden aangepakt.
Werkdrukkompas


Aanpak PSA: branche-specifieke oplossingen

Op de website van de Stichting van de Arbeid zijn per branche, sector of bedrijf oplossingen te vinden om PSA te bestrijden. Met de oplossingen kunnen werkgevers hun eigen arbocatalogus vormgeven.
Arbocatalogus PSA


Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Op zoek naar specifieke tools met betrekking tot duurzame inzetbaarheid? De onlangs weer uitgebreide Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van SZW biedt een scala aan (bijna 100) tools voor werkgevers, werknemers en specialisten.
Toolbox Duurzame Inzetbaarheid


Job Engineering

Job Engineering: sleutelen aan banen om werknemers met plezier duurzaam aan het werk te houden. De tool van TNO en NSvP biedt allerlei mogelijkheden om op taakniveau baanbeweging te creëren, rekening houdend met individuele wensen en vermogens.
Buiten de gepade banen


Hulpmiddelen voor het verbeteren van anti-agressiebeleid

Medewerkers in zorg hebben niet altijd voldoende ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen. Instellingen kunnen gebruikmaken van het 'Actieplan Veilig Werken in de zorg', dat instellingen helpt bij de ontwikkeling en implementatie van anti-agressiebeleid.
Duidelijk over agressie: hulpmiddelen

 

Bron: PenOactueel, arbomagazine

 

Gerelateerde blogs

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld, augustus 2014

Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014

Boetes voor hoge werkdruk in zorg en welzijn, september 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Je doet me een groot plezier door het te delen in jouw sociale netwerk!

reacties  0 reacties reageren

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld

Misstanden op werk worden lang niet altijd gemeld
25-08-2014 11:21

 

Ongeveer een kwart van de werknemers (22% privaat, 29% publiek) heeft de afgelopen twee jaar één of meerdere vermoedens van misstanden gehad. Gemiddeld genomen wordt de helft van die vermoedens intern aanhangig gemaakt (publiek 47%, privaat 52%). Extern wordt er veel minder vaak melding gedaan van misstanden (publiek 3%, privaat 7%). Zij meldden zich vooral tot de politie of de vakbond. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Gebrek aan vertrouwen

Het gegeven dat de helft van de vermeende misstanden niet wordt gemeld, is lastig te duiden. Nadere analyses in het onderzoek wijzen uit dat een deel niet wordt gemeld omdat de misstand als niet ernstig genoeg is ervaren, niet te bewijzen was, of al gemeld was. De meest genoemde redenen om zowel intern als extern geen melding te doen is de angst voor persoonlijke negatieve gevolgen. Een andere reden die vaak genoemd wordt is het gebrek aan vertrouwen in de procedures.

 

Interne communicatie

Onderzoek toont dus aan dat binnen organisaties het onderwerp nadrukkelijker aan de orde moet worden gesteld en de angst voor persoonlijke negatieve gevolgen voor de medewerker moet worden weggenomen.

De leiding van de organisatie dient de meldingsinfrastructuur duidelijk uit te dragen zodat medewerkers vertrouwen hebben in de procedures.

E.e.a zou opgenomen moeten worden in het conflictbeleid van de organisatie. 

 

Bron: Berenschot. Veilig misstanden melden op het werk, 22-7-2-14

 

Gerelateerde blogs

Seksuele intimidatie meestal door externe, juli 2014

Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014

Iedereen bang voor zijn baantje. Met tips hoe te dealen met intimidatie (casus), februari 2014

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen, (artikel) oktober 2013

Leidinggevende: heb je oog voor het wraakmechanisme? (artikel), juni 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Je doet me een groot plezier door het te delen in jouw sociale netwerk!

reacties  0 reacties reageren

Mindful Conflictcoaching

Mindful Conflictcoaching
01-08-2014 17:39

Mindfulness is een relatief nieuw begrip en een hype in Nederland. Omdat het één van de pijlers is van de zelfsturingmethode van de Vrijplaats®, en omdat er nogal wat misverstanden rondom dit begrip zijn, hierbij wat nadere informatie. 

 

Allereerst: wat is mindfulness eigenlijk precies? 
Het woord mindfulness komt van 'to be mindful', wat 'aandachtig zijn' of 'gewaar zijn' betekent. 
Zelf omschrijf ik het vaak met: waarneming en reflectie vanuit een ontspannen en neutraal standpunt. Dat laatste is een belangrijk aspect van mindfulness, want door op een accepterende wijze en zonder oordeel (neutraal) gewaar te zijn van je ervaring, neemt je onrust af en je onderscheidend vermogen toe. 

 

De praktische waarde van mindfulness 
Mindfulness maakt je niet zweverig, integendeel, het houdt je bij de les. Mindfulness houdt namelijk in dat je je openstelt voor wat je ervaart in het hier en nu, inclusief eventuele pijnsignalen, vervelende gedachten en rotgevoelens. Doorgaans willen we die laatste liever niet voelen en zoeken we afleiding in werk, amusement en fantaseren. En soms doen we dat zo consequent, dat we nauwelijks meer weten hoe we ons echt voelen.

Niet in contact zijn met je gevoel betekent echter niet dat die gevoelens er niet meer zijn. Je wordt er evengoed door aangestuurd, alleen ben je je daar niet van bewust.

Op een gegeven moment worden die onbewuste negatieve gevoelens omgezet in fysieke klachten en pijn(tjes). Feitelijk zegt je systeem dan: wie niet naar zichzelf luisteren wil, moet maar voelen... 

In contact zijn met wat er in je omgaat voorkomt dat problemen onderhuids gaan en van daaruit je leven verstieren.

 

Gezonde zelfzorg en constructieve zelfsturing 
Om te weten wat er op een dieper niveau in je om gaat, moet je je eigen innerlijke commentaarmachine uitzetten.

Dit vergt van je dat je niet (meer) krampachtig bezig bent om jezelf te willen veranderen en verbeteren. Pas wanneer je daarmee stopt, ben je veilig genoeg voor jezelf om 'in het moment te zijn', en komen beetje bij beetje je onderliggende gevoelens en gedachten weer naar boven drijven. In eerste instantie zijn dat vaak allerlei negatieve gedachten en gevoelens, zoals verdriet, teleurstelling, boosheid, twijfels, angsten. Als je die maar gewoon laat zijn en er niet te veel mee doet, in psychologische zin, dan blijkt je gevoelsleven al gauw nog veel rijker te zijn, en ook positiviteit te bevatten, zoals gevoelens van liefde en acceptatie, compassie met jezelf en de ander, vrede, zachtheid. 

 

Als gevoel de vrijheid krijgt, verandert leegte in ruimte. En als er meer ruimte in je geest ontstaat, ga je jezelf en je omgeving beter zien en ga je betere beslissingen nemen. Mindfulness is dus een vorm van goede zelfzorg en ligt aan de basis van constructieve zelfsturing.  

 

Mindfulness en meditatiebeoefening

Als het over mindfulness gaat, moeten we het ook over mediteren hebben. Mediteren is een techniek om mindfulness te oefenen. Je geest wordt er heel krachtig en helder van. Als je mediteert, richt je je aandacht op bijvoorbeeld je ademhaling, of op je lichaamssensaties. Het is de bedoeling dat je dit op een ontspannen manier doet, niet te relaxt, maar ook niet al te ingespannen. Daarmee bekwaam je jezelf in het balanceren tussen concentratie (inspanning) en loslaten (ontspanning). Beide vermogens nemen door het mediteren toe. Dat is handig en waardevol voor je dagelijkse leven, want daardoor blijf je minder hangen in rotgevoelens (sneller in balans), sta je meer open voor wat wel prettig is (meer genieten) en ga je effectiever werken (toegenomen concentratievermogen). 

Uit onderzoek is gebleken dat je al na 8 weken dagelijks mediteren positieve effecten hebt. 

 

Gemeten effecten

Meditatiebeoefening heeft gunstige effecten op je alledaagse leven en op je werk. Logisch, want mindfulness maakt mensen bewust, en bewuste mensen blijven gemakkelijker in balans, zijn gezonder en gemotiveerder en werken accurater. Men heeft uitgezocht dat meditatiebeoefening bijdraagt aan het versterken van de volgende competenties: besluitvaardigheid,  oordeelsvorming, flexibiliteit, creativiteit, empathie, besluitvaardigheid en onafhankelijkheid.

Vandaar dat ook het bedrijfsleven geinteresseerd is geraakt in mindfulness. Bedrijven die het geïntroduceerd hebben op de werkvloer zijn de SNS, ABN AMRO, RABO Bank, KPMG, KLM, VNO-NCW, Nuon en naar ik begreep ook in de Jeugdzorg.

Zij melden afname van stress, verbeterde samenwerking, verbeterd vermogen om met conflict om te gaan, meer creativiteit en meer klantgerichtheid.

 

Mindfulness en de Vrijplaats® 

Wij integreerden 15 jaar geleden al mindfulness in onze Vrijplaatsmethode, nadat we ontdekt hadden dat conflicten en andere ingewikkelde situaties veel sneller oplossen vanuit ontspanning en neutraliteit. Het zelfsturingtool van de Vrijplaats helpt onze klanten om niet alleen vanuit de geïdentificeerde positie, maar ook vanuit een vrije positie naar zichzelf en de situatie waarin ze zich bevinden te kijken. Juist die combinatie is heel nuttig. Feitelijk maken wij met ons tool bepaalde effecten van langdurige meditatie mogelijk voor onervaren meditators. Als je wilt leren of ervaren hoe dat werkt, kun je het beste een keer naar een van onze workshops of trainingen komen, of je afdeling daarop trakteren. Door het zelf te ervaren, in relatie tot je eigen probleem, leer je de kracht van mindfulness kennen. 

 

© drs. Alexandra W.M. van Smoorenburg, conflictbevrijder

 

reacties  0 reacties reageren

Onderbouwing effectiviteit mindfulness

01-08-2014 15:56

Er is de laatste 10 jaar veel onderzoek naar mindfulness gedaan, waardoor steeds meer reguliere gezondheidsinstellingen mindfulness gebruiken als (erkende) methode om stress, pijnklachten en piekeren hanteerbaar te maken. Ook het gewone publiek omarmt de rechttoe-, rechtaan aandachttraining zonder hang naar religie, zweverigheid of sektevorming. Mindfulness verhoogt de emotionele- en mentale conditie na 8 weken serieus trainen.

Je stressbestendigheid krijgt daardoor een flinke, blijvende stimulans.

 

Meditatie kan al binnen acht weken leiden tot structurele veranderingen in het menselijk brein. Dat hebben Amerikaanse wetenschappers aangetoond. Als mensen gedurende acht weken ongeveer 30 minuten per dag mediteren, ontstaat er meer grijze hersenmassa in de hippocampus. Dat is het hersengebied dat wordt geassocieerd metgeheugen en leervermogen. De dichtheid van de amygdala neemt juist af door meditatie. Als gevolg daarvan ervaren mensen mogelijk minder angst en stress, zo meldt het tijdschrift Scientific American. (Bron: Psychiatry Research: Neuroimaging, 2011).

 

Interessante websites met allerlei wetenswaardigheden over mindfulness en wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness zijn:

 

http://www.mindfulnet.org/

 

http://www.mindandlife.org/

 

http://www.mindful.org/at-work/in-the-workplace

 

http://mindfulcare.nl/

reacties  0 reacties reageren