Blog van een conflictbegeleider

Over de betekenis van conflict en meer (Video 1)

29-03-2011 12:47

Onlangs werd ik geïnterviewd voor ‘Het Verschil Vanuit Een Ander Perspectief’, een project van Stichting Aardpeer dat de waarde van het verschil wil benadrukken. De stichting, die het initiatief is van kunstenares en producent Hanneke van Gent, houdt zich bezig met ‘het nieuwe denken’. Ze laat kunstenaars en wetenschappers aan het woord die voorbij willen aan het verdelen van de wereld in goed en kwaad, arm en rijk, voorlijk en achterlijk en vooral ook van het vaststellen van wat waar en goed is via wetenschappelijke analyse (fragmentatie) alleen. Liever benadrukken de geinterviewden 'heelheid', onderlinge verbanden en afhankelijkheden.

Op www.aardpeer-projecten.nl vind je de andere interviews, oa met Eddy Terstall (filmmaker), Gerrit Timmers (theatermaker), Paul Kuijpers (cultuurcriticus), Ida Sabelis (sociale wetenschapper), Fedde Jorritsma (ecoloog) e.a..  


Je begrijpt dat ik best trots was dat ze mij wilde interviewen en filmen. In het eerste filmpje (in totaal zijn het er zes) definieer ik conflict als de onderhuidse dan wel bovengrondse strijd over een verschil van mening. D
at een conflict aangeeft, dat er een natuurlijke grens overschreden werd en een natuurlijke behoefte in het gedrang kwam. En dat het hebben van conflicten behalve onvermijdelijk, betekenis- en waardevol kan zijn, als je ze leert decoderen.

Tot slot snijd ik het thema van de spiegeling aan: dat het conflict met de ander altijd een reflectie is van een innerlijk conflict. 


Geen idee hebbend hoe Van Gent het interview zou gaan aanpakken, had ik het niet voorbereid. Tot mijn verbazing plaatste ze de hele film nagenoeg integraal op het internet! Zelf vond ze het mooi natuurlijk zo. Van dat laatste ben ik niet helemaal overtuigd... Dus ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. Ik hoor graag je reactie.