Blog van een conflictbegeleider

Seksuele intimidatie meestal door externe

Seksuele intimidatie meestal door externe
30-07-2014 16:43

Bron: ORnet, 30 jul 2014

Eén van de factoren die kan leiden tot psychosociale arbeidsbelasting is seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie door patiënten, leerlingen, passagiers of andere externen komt vaker voor dan interne seksuele intimidatie, waarbij een leidinggevende of collega de dader is.

 

Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Van de ruim 23 duizend respondenten had 5,3 procent vorig jaar een enkele keer of vaker te maken met seksuele intimidatie waarbij de dader een externe is. Wanneer er alleen naar vrouwen gekeken wordt, ligt dit percentage met 9 procent nog een stuk hoger. Met interne seksuele intimidatie had 1,8 procent een enkele keer of vaker te maken. Bij vrouwen lag dit percentage op 3 procent.

 

Pesten
Een andere factor die psychosociale arbeidsbelasting kan veroorzaken is pesten. Hierbij zien we dat dit juist vaker gebeurd door collega's en leidinggevenden dan door externen. In 2013 had 7,1 procent van de respondenten te maken met pesten door een collega of leidinggevende, tegenover 5,8 procent die te maken had met pestgedrag van externen.

 

PSA

Onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt verstaan: "De factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk die in de arbeidssituatie stress teweeg brengen".

 

Gerelateerde blogs

Psychosociale Arbeidsbelasting Zorg blijft aandachtspunt, (atikel) juli 2014

Iedereen bang voor zijn baantje. Met tips hoe te dealen met intimidatie (casus), februari 2014

Omgaan met negatieve energie. Tips voor gevoelige mensen, (artikel) oktober 2013

Leidinggevende: heb je oog voor het wraakmechanisme? (artikel), juni 2013

Wrrraak! (casus), juni 2013

 

reacties  0 reacties reageren
« vorige volgende »