Blog van een conflictbegeleider

Conflict op werkvloer: maak jij ze erger?

Conflict op werkvloer: maak jij ze erger?
27-08-2014 17:46

Veel gedrag dat we onszelf aangeleerd hebben rondom conflict helpt niet het probleem op te lossen. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. Denk aan de boel sussen, het probleem wegwuiven, met de verkeerde bespreken (tot en met roddelen), de communicatie verbreken, je boven de ander verheffen, blijven herhalen waarom jij gelijk hebt, de ander een lesje leren, weglopen,  beschuldigen, zielig doen, betaald zetten, dreigen, geen sorry kunnen zeggen, etc.etc..

Geeft niks, zeg ik dan, maar blijf er niet in hangen!

En daar heeft menig werknemer en manager nog wat in te leren.

 

Zorg en Welzijnsectoren behoorlijk conflictueus

Dat het gebrek aan conflictvaardigheid echt een groot probleem is tonen de cijfers. TNO onderzoek uit 2013 (NEA) wees uit dat in de sectoren Zorg en Welzijn 1 op de 5 werknemers in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek een conflict had met één of meer collega's, ca 1 op de 10 (12%) had een conflict met zijn leidinggevende en 1 op de 20 had een conflict met de werkgever. Veel hè. Je hoeft je dus niet te schamen als ook jij niet zo goed bent in conflicthantering. Maar probeer er beter in te worden. Dat brengt je veel voordeel op het gebied van je gezondheid, de sfeer op het werk, en last but not least: je loopbaan!

 

Conflict oplossen of afhandelen?

Goed op conflict inspelen wordt gemakkelijker als je een beetje inzicht hebt in hoe conflict werkt. In het boek Understanding Conflict: What are we fighting for? (2009) deelt dr. R. Voyles vier conflictmanagement 'geheimen' die hout snijden. Zie onder. Ik vond het interessant te lezen dat hij net als ik, een duidelijk verschil maakt tussen conflict afhandelen ('ending conflict') en conflict oplossen ('resolving conflict'). Leidinggevenden die inzetten op duurzame inzetbaarheid zouden eerst voor resolving (zonodig met hulp van een conflictcoach of bemiddelaar) en dan pas voor ending (zonodig met hulp van een advocaat of zakelijk mediator) moeten gaan. Dat scheelt organisaties een hoop geld.

 

De Conflictmangement Geheimen van Voyles

Geheim nr 1: mensen vechten alleen over dingen waar ze om geven

Wees er zeker van dat als mensen ergens over strijden, dat dit gaat over iets wat hen aan het hart gaat. Ofwel een issue, ofwel een relatie. Aan de buitenkant lijkt het misschien alleen over zakelijke punten te gaan, maar dat is alleen de buitenkant.

 

Geheim nr 2: je kunt slechts één partij beïnvloeden: jezelf

Hoe vaak raken we niet in conflict omdat we proberen andermans gedachten, gevoelens of gedrag te beïnvloeden? Dit lukt niet. Alleen door zelf te veranderen, kun je invloed uitoefenen op de ander.

 

Geheim nr 3: er zijn altijd meerdere manieren om tegemoet te komen aan behoeften

De meest voorkomende fout die managers maken is dat ze teveel nadruk leggen op het genereren van allerlei oplossingen (optiegeneratie) en op risicoinventarisatie. Daarop focussen zal doorgaans het conflict alleen maar verlengen en de ernst doen toenemen. Zonder behoeftenexploratie kun je een conflict wel afhandelen, maar niet oplossen. Het echte probleem gaat ondergronds en komt er op termijn alsnog uit. Meestal in ernstigere vorm.

 

Geheim nr 4: een oplossing is altijd toekomstgeorienteerd

Volgens Voyles hebben mensen (leidinggevenden) vaak niet in de gaten dat conflict veel meer gevoed wordt door (angstbeelden over) de toekomst, dan door het verleden. ‘Als dat zo doorgaat dan …’ Vandaar dat een juridische proces (dat zich richt op het inventariseren van alle misstappen in het verleden) zich volgens hem niet leent als oplossingsproces.

 

Dus..

Wat kun je hiervan leren als jij met conflict te maken hebt op je werk?

Ik zou zeggen: 1) respecteer de ander, hij of zij is niet voor niks kwaad. 2) Onderzoek wat je zelf anders kunt doen om de situatie positief te beïnvloeden. 3) Probeer er achter te komen waar het jou echt om gaat en deel dat met de ander. Wat heb jij nodig om verder te kunnen? En wat heeft de ander nodig? 4) Erken de gemaakte fouten in het verleden, maar focus er niet op. Focus op de mogelijkheden, zodat de toekomst beter wordt.  

Groet en succes!

 

Alexandra van Smoorenburg

Pssst En is het te gecompliceerd of te pijnlijk allemaal, schakel mij dan even in :)

 

Gerelateerde blogs

De logica van het gevoel, mei 2014

Conflict en creativiteit: een magisch paar, november 2013

Hoe ik als conflictbegeleider omga met conflict, augustus 2013

Een strakke droom over conflictbeheersing., mei 2013

 

 

Vond je dit een interessant blog? Betaal sociaal en deel het in je sociale netwerk!

« vorige volgende »